I Ns. 377/18

„Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawa I Ns. 377/18  o stwierdzenie nabycia spadku po Bogdanie Antonim Rutkowskim, synu Szczepana i Marii, urodzonym dnia 17.05.1947 r., w Nisku, zmarłym 11.03.2015 r., w Racławicach (ostatnie miejsce zwykłego pobytu –Racławice).  Wzywa się wszystkich zainteresowanych aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku w przeciwnym wypadku mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia Sędzia:  Dorota Korman-Włodarska


 

Rejestr zmian