ogłoszenie I C. 211/17


Dnia  18.02.2019r  Sygn. akt I C. 211/17 O G Ł O S Z E N I E na mocy art. 144 k.p.c w związku z art. 13 § 2 kpc ustanowić kuratora procesowego dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Doroty Bojko-Dymowskiej w osobie adwokata Bartłomieja Dudy, w z powództwa Andrzeja Skiby przeciwko Dorocie Bojka-Dymowskiej o zapłatę kwoty 19.000 złotych. Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.           Sędzia : SSR D. Korman- Włodarska

 

 

 

 

 

 

 

Rejestr zmian