Ogłoszenie I Ns. 294/18

Dnia  15.03.2019r  Sygn. akt I Ns. 294/18 O G Ł O S Z E N I E   na podstawie art. 693 3 § Kodeksu postępowania cywilnego  ustanowić kuratora dla nieznanych wierzycieli-właścicieli nieruchomości położonej  w Jeżowem, oznaczonej numerem ewidencyjnym 2861/2, w osobie adwokata Sławomira Solarza; w sprawie z wniosku Gminy Jeżowe o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego z tytułu odszkodowania za przejętą na rzecz Gminy Jeżowe nieruchomość położoną w Jeżowem, oznaczoną numerem ewidencyjnym 2861/2.Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.         Sędzia :  SSR Dorota - Korman- Włodarska

 

 

 


 

Rejestr zmian