Ogłoszenie I Ns. 440/18

sygn. akt I Ns. 440/18  dnia 2.04.2019r  Ogłoszenie  I. zezwolić dłużnikowi Gminie Jeżowe na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1.034 złotych (jeden tysiąc trzydzieści cztery złote) z tytułu odszkodowania za grunt przejęty przez Gminę Jeżowe, oznaczony numerem ewidencyjnym 2973/4, położony w Jeżowem;
II. wydać przedmiot depozytu spadkobiercom Katarzyny Sagan  o ile wykażą swoje uprawnienie;
III. zezwolić dłużnikowi Gminie Jeżowe na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1.034 złotych (jeden tysiąc trzydzieści cztery złote) z tytułu odszkodowania za grunt przejęty przez Gminę Jeżowe, oznaczony numerem ewidencyjnym 2973/4, położony w Jeżowem;
IV. wydać przedmiot depozytu spadkobiercom Władysława Drelicha o ile wykażą swoje uprawnienie.        
Sąd wzywa wierzyciela bądź jego następców prawnych do odbioru w/w depozytu.- Przewodnicząca: Dorota Korman-Włodarska  

 

 

 

 

 

 

Rejestr zmian