Ogłoszenie I Ns. 451/16

„Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawa I Ns. 451/16 o stwierdzenie nabycia spadku po Emilu Partyka, synu Józefa i Elżbiety, urodzonemu dnia 01.03.1941 r., w Łazowie, zmarłemu 29.01.2015 r., w Łazowie.  Wzywa się wszystkich zainteresowanych aby w terminie trzech miesięcy  od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku w przeciwnym wypadku mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.”  SSR Dorota  Korman- Włodarska

Rejestr zmian