Ogłoszenie I Ns. 301/18

sygn. akt I Ns. 301/18 dnia 21.05.2019r.  Ogłoszenie I. Sąd Rejonowy w Nisku postanowieniem z dnia 6 maja 20219r zezwolić dłużnikowi Gminie Jeżowe na złożenie do depozytu sądowego z tytułu odszkodowania za grunt przejęty przez Gminę Jeżowe, oznaczony numerem ewidencyjnym 2864/2, -kwoty 81,75 złotych (osiemdziesiąt jeden złotych siedemdziesiąt pięć groszy) należnego spadkobiercom Anny Piędel;-kwoty 104,23 złotych (sto cztery złote dwadzieścia trzy grosze) należnego spadkobiercom Mieczysława Szewca;-kwoty 267,74 złotych (dwieście sześćdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt cztery grosze) należnego spadkobiercom Emila Ruraka;  II. wydać przedmiot depozytu spadkobiercom Anny Piędel, Mieczysława Szewca, Emila Ruraka, o ile wykażą swoje prawo.   Sąd wzywa wierzyciela bądź jego następców prawnych do odbioru w/w depozytu.-  Przewodnicząca:        Dorota Korman-Włodarska  

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejestr zmian