Ogłoszenie I Ns. 445/17

Dnia  31.05.2019r  Sygn. akt I Ns. 445/17 O G Ł O S Z E N I E Na mocy art. 144 k.p.c w związku z art. 13 § 2 kpc ustanowić kuratora procesowego dla nieznanego z  miejsca pobytu uczestnika Mirosława Gołąbka w osobie Leokadii Gołąbek; w sprawie z wniosku Franciszka Gołąbka   z udziałem Teresy Kołodziej, Krystyny Grzyś, Leokadii Gołąbek,, Mirosława Gołąbka  o stwierdzenie nabycia spadku po Antonim Gołąbku, po Marii Gołąbek  Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.       Sędzia :  D. Korman- Włodarska

 

Rejestr zmian