Ogłoszenie I Ns. 285/17

„Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawa I Ns. 285/17 z wniosku Ireny Pytlos o stwierdzenie nabycia prawa własności nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 753, położonej w Bojanowie, dla której nie ma założonej księgi wieczystej o wartości 5.000 złotych, w drodze zasiedzenia.  Wzywa się wszystkich zainteresowanych aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili swe prawa do nieruchomości, w przeciwnym wypadku sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie udowodnione”;SSR  Dorota Korman- Włodarska

 

Rejestr zmian