Ogłoszenie I Ns. 382/18

Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawa I Ns. 382/18 o stwierdzenie nabycia prawa własności nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 160, położonej w Maziarni gmina Bojanów, dla której nie ma założonej księgi wieczystej - w drodze uwłaszczenia, o wartości 15.000 złotych.   Wzywa się wszystkich zainteresowanych aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili swe prawa do nieruchomości, w przeciwnym wypadku sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie udowodnione”. SSR   Dorota Korman- Włodarska

 

Rejestr zmian