Ogłoszenie I Ns. 209/19


Dnia  19.07.2019r  Sygn. akt I Ns. 209/19  O G Ł O S Z E N I E   Na mocy art. 144 k.p.c w związku z art. 13 § 2 kpc ustanowić kuratora procesowego dla nieznanego z  miejsca pobytu uczestnika Wiesława Martyny w osobie adwokata Bartłomieja Dudy;   w sprawie z wniosku Alicji Grzybowskiej  z udziałem Wiesława Martyny, Marzeny Vitek, Marty Tonderys, Stanisławy Grzybowskiej, Janiny Ragan  o stwierdzenie nabycia spadku po Ludowice Martyna, po Janie Martyna. 
Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.            Sędzia :  Dorota Korman - Włodarska 

 

Rejestr zmian