Ogłoszenie I Ns.119/19

„Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawa I Ns.119/19 z wniosku Czesławy Kwolek o stwierdzenie nabycia prawa własności części nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 1267, położonej w Nisku, dla której nie ma założonej księgi wieczystej o wartości 4.500 złotych, w drodze zasiedzenia. Wzywa się wszystkich zainteresowanych aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili swe prawa do nieruchomości, w przeciwnym wypadku sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie udowodnione”;  SSR D. Korman- Włodarska

Rejestr zmian