Ogłoszenie I Ns. 153/19

„Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawa I Ns. 153/19 o stwierdzenie nabycia prawa własności nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 626, o powierzchni 0,4614 ha, położonej w Kuszach gmina Harasiuki, dla której nie ma założonej księgi wieczystej - w drodze zasiedzenia, o łącznej wartości 13.800 złotych.  Wzywa się wszystkich zainteresowanych aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili swe prawa do nieruchomości, w przeciwnym wypadku sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie udowodnione”.  SSR D. Korman- Włodarska

 

Rejestr zmian