Ogłoszenie I Ns. 129/19

sygn. akt I Ns.129/19  dnia 18.09. 2019r.   Ogłoszenie   I.    Sąd Rejonowy w  Nisku postanowieniem  z dnia 23.08.2019r. zezwolił dłużnikowi Gminie Harasiuki na złożenie do depozytu sądowego kwoty 2.429 złotych (dwa tysiące czterysta dwadzieścia dziewięć złotych) z tytułu odszkodowania za grunt przejęty przez Gminę Harasiuki, oznaczony numerem ewidencyjnym 398/1, położony w Hucie Nowej, II.    wydać przedmiot depozytu spadkobiercom Jana Tryki o ile wykażą swoje uprawnienie.   Sąd wzywa wierzyciela bądź jego następców prawnych do odbioru w/w depozytu.- SSR Dorota Korman-Włodarska     Rejestr zmian