ogłoszenie I Ns. 210/17

Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawa I Ns. 210/17 z wniosku Glob spółka z o. o. spółka komandytowa we Wrocławiu o stwierdzenie nabycia spadku po Krystynie Łuka z domu Ślusarska  córce Piotra i Albiny Pietrzyk urodzonej 22.11.1943 r., w Nagawczynie.    Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku w przeciwnym wypadku mogą być pominięci w postanowieniu
o stwierdzeniu nabycia spadku.” SSR D. Korman-Włodarska


 

Rejestr zmian