ogłoszenie I Ns.112/19

„Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawa I Ns. 112/19 o stwierdzenie nabycia prawa własności nieruchomości położonej w Jacie gmina Jeżowe, oznaczonej numerem ewidencyjnym 142, dla której nie ma założonej księgi wieczystej - w drodze uwłaszczenia, o łącznej wartości 4.200 złotych.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili swe prawa do nieruchomości, w przeciwnym wypadku sąd stwierdzi nabycie prawa własności, jeżeli zostanie udowodnione”.  SSR D. Korman- Włodarska


Sędzia:
Dorota Korman-Włodarska
Rejestr zmian