ogłoszenie I Ns. 285/17

Dnia  22.10. 2019r  Sygn. akt I Ns. 285/17 O G Ł O S Z E N I E Na mocy art. 144 k.p.c w związku z art. 13 § 2 kpc  ustanowić kuratora procesowego dla nieznanego z  miejsca pobytu uczestnika Stanisława Wolaka w osobie adwokata Sławomira Solarza;   w sprawie z wniosku Ireny Pytlos  z udziałem Stanisława Wolaka
o stwierdzenie nabycia prawa własności nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 753 położonej w Bojanowie w drodze zasiedzenia
Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.  Sędzia : SSR D. Korman- WłodarskaRejestr zmian