Ogłoszenie I Ns. 199/19

sygn. akt I Ns. 199/19 dnia 5.12.2019r.  Ogłoszenie I.    Sąd Rejonowy w  Nisku postanowieniem  z dnia 19.11.2019r zezwolił dłużnikowi Gminie Nisko na złożenie do depozytu sądowego kwoty 45.325 złotych (czterdzieści pięć tysięcy trzysta dwadzieścia pięć złotych) z tytułu odszkodowania za nieruchomość oznaczoną numerem ewidencyjnym 431/3, przejętą na rzecz Gminy Nisko;
II.    wydać przedmiot depozytu spadkobiercom Genowefy Jaskot po przedłożeniu dokumentów z których będzie wynikało komu powyższe świadczenie przysługuje.            Sąd wzywa wierzyciela bądź jego następców prawnych do odbioru w/w depozytu.-             
Przewodnicząca: SSR   Dorota Korman-Włodarska                              
Rejestr zmian