Ogłoszenie I Ns. 345/19

Dnia  5.05.2020r   Sygn. akt I Ns. 345/19 O G Ł O S Z E N I E na podstawie art. 144 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego w związku z art. 13 § 2 kpc  ustanowić kuratora procesowego dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika Marka Sztaby w osobie adwokata Szczepana Głuszaka;  w  sprawie z wniosku Andrzeja Sztaby z udziałem Marka Sztaby o dział spadku po Zofii Sztaba Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.Sędzia : Dorota Korman- WłodarskaRejestr zmian