Ogłoszenie I Ns. 296/19

Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawa I Ns.296/19 z wniosku Stanisławy Dyś i Kazimierza Dysia o stwierdzenie nabycia prawa własności nieruchomości oznaczonej numerami ewidencyjnymi 2440, 2444, 2445, 2682, 2687, 2694, 3228, 5751, położonej w Jeżowem, dla której nie ma założonej księgi wieczystej – w drodze zasiedzenia. Wzywa się wszystkich zainteresowanych aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili swe prawa do nieruchomości, w przeciwnym wypadku sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie udowodnione;  SSR Dorota Korman- WłodarskaRejestr zmian