Ogłoszenie I Ns. 427/19

„Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawa I Ns. 427/19 o stwierdzenie nabycia spadku po Stanisławie Błądku, synu Michała i Stefanii z domu Lejba, urodzonemu dnia 16.04.1935 r., w Zalesiu, zmarłemu 17.08.2019 r.,  w Nisku.      Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku w przeciwnym wypadku mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.”  SSR Dorota Korman- Włodarska

Rejestr zmian