Ogłoszenie I Ns 476/19

„Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawa I Ns. 476 /19 o stwierdzenie nabycia spadku po Stanisławie Olejarzu, synu Jana i Zofii z domu Rogala, urodzonemu dnia 30.11.1911 r., w Jeżowem, zmarłemu 06.11.1985 r.,  w Jeżowem.      Wzywa się wszystkich zainteresowanych aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku w przeciwnym wypadku mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.”  SSR Dorota Korman-Włodarska


Rejestr zmian