Ogłoszenie I C 338/19

Dnia  6.10.2020r    Sygn. akt I C.338/19 O G Ł O S Z E N I E na podstawie art. 144 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego w związku z art. 13 § 2 kpc ustanowić kuratora procesowego dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Karola Chojnackiego w osobie adwokata Szczepana Głuszaka; w sprawie z powództwa Miasta Stołecznego Warszawa-Zarząd Transportu Miejskiego  w Warszawie przeciwko Karolowi Chojnackiemu o zapłatę kwoty 200,40 złotych Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.  Sędzia :  Dorota Korman-WłodarskaRejestr zmian