Ogłoszenie I Ns. 64/20

Dnia  12.03.2021r   Sygn. akt I  Ns.64/20 O G Ł O S Z E N I E na podstawie art. 144 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego w związku z art. 13 § 2 kpc
I.    ustanowić kuratora procesowego dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika Wiesława Wolaka w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku po Krzysztofie Wolaku w osobie adwokata Sławomira Solarza;
II.    ustanowić kuratora procesowego dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika Pawła Wolaka w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku po Krzysztofie Wolaku
w osobie adwokata Sławomira Solarza;
III.    ustanowić kuratora procesowego dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika Mateusza Wolaka w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku po Krzysztofie Wolaku w osobie adwokata Sławomira Solarza;
IV.    ustanowić kuratora procesowego dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika Grzegorza Wolaka w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku po Krzysztofie Wolaku w osobie adwokata Sławomira Solarza;
w sprawie z wniosku Gminy Nisko-Zarząd Budynków Komunalnych i Zieleni Miejskiej
z udziałem Wiesława Wolaka, Pawła Wolaka, Mateusza Wolaka, Grzegorza Wolaka
o stwierdzenie nabycia spadku po Elżbiecie Wolak, po Krzysztofie Wolaku
Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.  Sędzia : Dorota Korman- Włodarska
Rejestr zmian