Ogłoszenie I Ns. 64/20

O G Ł O S Z E N I E  „Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawa I Ns. 64/20 o stwierdzenie nabycia spadku po Krzysztofie Wolaku, synu Wiesława i Elżbiety, urodzonemu dnia 01.08.1982 r., w Stalowej Woli, zmarłemu 03.12.2018 r., w Nisku.     Wzywa się wszystkich zainteresowanych aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku w przeciwnym wypadku mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.”
Sędzia: Dorota Korman-Włodarska

Rejestr zmian