Ogłoszenie I Ns. 52/21

„Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawa I Ns. 52/21 o stwierdzenie nabycia spadku po Bronisławie Szpyt z domu Piekut, córce Marii, urodzonej 04.08.1914 r., w Jarocinie, zmarłej 15.11.1981 r., w Borkach (ostatnie miejsce zwykłego pobytu –Borki).     Wzywa się wszystkich zainteresowanych aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku w przeciwnym wypadku mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.”Sędzia D. Korman- Włodarska

Rejestr zmian