Ogłoszenie I Ns. 14/21

Dnia  16.04.2021r   Sygn. akt Ns. 14/21 O G Ł O S Z E N I E na podstawie art. 693 3 § Kodeksu postępowania cywilnego ustanowić kuratora dla nieznanych wierzycieli-spadkobierców Zofii Blajerskiej,  w osobie adwokata Bartłomieja Dudy; w sprawie z wniosku Gminy Nisko z udziałem spadkobierców Zofii Blajerskiej o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 23.558 złotych z tytułu odszkodowania za grunty przejęte na rzecz Gminy Nisko Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.   Sędzia :  Dorota Korman- WłodarskaRejestr zmian