Ogłoszenie I Ns. 25/20

Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawa I Ns. 25/20 z wniosku Henryki Trawińskiej o stwierdzenie nabycia prawa własności nieruchomości oznaczonej numerami ewidencyjnymi 4279, 4388, 4389, 4480, położonej w Stanach gmina Bojanów,  o łącznej powierzchni 0,68 ha i wartości 10.000 złotych, dla której nie ma założonej księgi wieczystej – w drodze zasiedzenia,w miejsce Marii Kozioł c. Jana i Katarzyny.     Wzywa się wszystkich zainteresowanych aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili swe prawa do nieruchomości, w przeciwnym wypadku sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie udowodnione.  Sędzia  D. Korman-Włodarska

Rejestr zmian