Ogłoszenie I Ns 148/22

Dnia 22.05.2023r. Sygn. akt I Ns 148/22 O G Ł O S Z E N I E na podstawie art. 144 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego w związku z art. 13 § 2 kpc I. ustanowić kuratora procesowego dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika Ewy Pursino w osobie adwokata Sandry Głuszak;
II. ustanowić kuratora procesowego dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika Małgorzaty Leśniak w osobie adwokata Sandry Głuszak;w sprawie z wniosku Stanisława Reicherta z udziałem Ewy Mariana Reicherta, Marii Reichert, Małgorzaty Leśniak, Ewy Pursino o stwierdzenie nabycia spadku po Genowefie Reichert Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania. Sędzia : D. Korman-Włodarska

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Nisku
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2023-05-24 07:59
Wytworzył:
Bożena Wołoszyn
Publikacja w dniu: 2023-05-24 07:59
Opublikował:
Bożena Wołoszyn
Opis zmiany: b/d
Licznik odwiedzin: 12