Ogłoszenie I Ns 163/21

Dnia 10.07. 2023r. Sygn. akt I Ns 163/21 O G Ł O S Z E N I E na podstawie art. 144 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego w związku z art. 13 § 2 kpc I. ustanowić kuratora procesowego dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika Marii Walewskiej w osobie adwokata Anny Bożek,
sprawie z wniosku Józefa Dziury z udziałem Marii Walewskiej o stwierdzenie nabycia prawa własności nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 459, położonej w Wolinie, dla której nie ma założonej księgi wieczystej.Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania. Sędzia : D. Korman-Włodarska.

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Nisku
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2023-07-14 11:16
Wytworzył:
Bożena Wołoszyn
Publikacja w dniu: 2023-07-14 11:18
Opublikował:
Bożena Wołoszyn
Opis zmiany: b/d
Licznik odwiedzin: 54