Ogłoszenie I Ns 202/22

Dnia 5.09.2022r. Sygn. akt I Ns. 202/22 O G Ł O S Z E N I E „Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż w I Wydziale Cywilnym, na wniosek Heleny Ślusarczyk (I Ns. 202/22), wszczęto postępowanie w przedmiocie stwierdzenia zgonu Małgorzaty Samojeden w sprawie której ograniczone prawo rzeczowe ujawnione jest w dziale III księgi wieczystej numer TB1N00009612/2, po przeniesieniu z karty C Lwh 309 gminy katastralnej Nisko. Wzywa się wszystkie osoby które mogą udzielić wiadomości o Małgorzacie Samojeden, aby w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się ogłoszenia przekazały je do Sądu Rejonowego w Nisku, gdyż w przeciwnym razie zostanie stwierdzony jej zgon.” Sędzia: Dorota Korman-Włodarska

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Nisku
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2022-09-14 11:33
Wytworzył:
Bożena Wołoszyn
Publikacja w dniu: 2022-09-14 11:33
Opublikował:
Bożena Wołoszyn
Opis zmiany: b/d
Licznik odwiedzin: 8