Ogłoszenie I Ns 216/21

Dodane przez kmoskal - pon., 11/08/2021 - 07:58

Sygn. akt I Ns. 216/21

                      P O S T A N O W I E N I E
                                                                                       Dnia 4 listopada 2021 r.

Sąd Rejonowy w Nisku I Wydział Cywilny w składzie następującym:

    Przewodnicząca: SSR Monika Zań
    Protokolant: starszy asystent sędziego Robert Rząsa
    
po rozpoznaniu w dniu 4 listopada 2021 r., w Nisku
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku Gminy Nisko
z udziałem spadkobierców Ryszarda Paterek 
o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 101,50 zł z tytułu odszkodowania za grunty przejęte na rzecz Gminy Nisko
na podstawie art. 693 3 § 3 Kodeksu postępowania cywilnego 

p o s t a n a w i a :

I.    ustanowić kuratora dla nieznanych wierzycieli - spadkobierców Ryszarda Paterek, 
w osobie adwokata Szczepana Głuszak;
II.    o ustanowieniu kuratora ogłosić publicznie w budynku Sądu Rejonowego w Nisku i Urzędu Gminy Nisko;
III.    uzależnić skuteczność doręczenia pism procesowych kuratorowi od upływu jednego miesiąca od daty umieszczenia ogłoszenia w budynku sądowym.

                                                                                                                                    Przewodnicząca:
                                                                                                                                    SSR Monika Zań
 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Nisku
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2021-11-08 07:58
Wytworzył:
Katarzyna Moskal
Publikacja w dniu: 2021-11-08 07:58
Opublikował:
Katarzyna Moskal
Opis zmiany: b/d
Licznik odwiedzin: 8