Ogłoszenie I Ns 269/21

„Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawa I Ns. 269/21
z wniosku Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem o stwierdzenie nabycia prawa własności
-nieruchomości położonej w Rudniku nad Sanem oznaczonej numerem ewidencyjnym 2888/2, o powierzchni 0,3209 ha, dla której nie ma założonej księgi wieczystej, -nieruchomości położonej w Rudniku nad Sanem oznaczonej numerem ewidencyjnym 2889/2, o powierzchni 0,1274 ha, dla której nie ma założonej księgi wieczystej, -nieruchomości położonej w Rudniku nad Sanem oznaczonej numerem ewidencyjnym 2891/2, o powierzchni 0,0627 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Nisku prowadzona jest księga wieczysta numer TB1N00046304/1, o łącznej wartości 80.000 złotych– w drodze zasiedzenia. Wzywa się wszystkich zainteresowanych aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili swe prawa do nieruchomości, w przeciwnym wypadku sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie udowodnione”; Sędzia Dorota Korman-Włodarska

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Nisku
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2022-05-19 09:40
Wytworzył:
Bożena Wołoszyn
Publikacja w dniu: 2022-05-19 09:40
Opublikował:
Bożena Wołoszyn
Opis zmiany: b/d
Licznik odwiedzin: 9