Ogłoszenie I Ns. 441/20

Sygn. akt I Ns. 441/20 P O S T A N O W I E N I E Dnia 5 maja 2021 r.  Sąd Rejonowy w Nisku I Wydział Cywilny w składzie następującym:     Przewodnicząca: SSR Monika Zań    Protokolant: starszy asystent sędziego Robert Rząsa    
po rozpoznaniu w dniu 5 maja 2021 r., w Nisku na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Gminy Jeżowe z udziałem spadkobierców Anieli Kręcidło o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 210,66 złotych tytułem odszkodowania za grunty przejęte na rzecz Gminy Jeżowe na podstawie art. 693 3 § Kodeksu postępowania cywilnego p o s t a n a w i a : I.    ustanowić kuratora dla nieznanych wierzycieli - spadkobierców Anieli Kręcidło, w osobie adwokata Sandry Głuszak;
II.    o ustanowieniu kuratora ogłosić publicznie w budynku Sądu Rejonowego w Nisku i Urzędu Gminy Jeżowe;
III.    uzależnić skuteczność doręczenia pism procesowych kuratorowi od upływu jednego miesiąca od daty umieszczenia ogłoszenia w budynku sądowym. Przewodnicząca:  SSR Monika Zań

 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Nisku
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2021-06-17 08:37
Wytworzył:
Bożena Wołoszyn
Publikacja w dniu: 2021-06-17 08:54
Opublikował:
Bożena Wołoszyn
Opis zmiany: b/d
Licznik odwiedzin: 31