Ogłoszenie I Ns. 468/18

Dnia  6.08.2021r   Sygn. akt Ns. 468/18 O G Ł O S Z E N I E  na podstawie art. 144 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego w związku z art. 13 § 2 kpc ustanowić kuratora procesowego dla nieznanego z  miejsca pobytu uczestnika Ewy Kluczko w osobie adwokata Sandry Głuszak; w sprawie z wniosku Asekuracja spółka z o.o. w Sopocie z udziałem Ewy Kluczko, Adama  Butryna, Jacka Butryna, Pawła Butryna o stwierdzenie nabycia spadku po Janinie Butryn   Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.    Sędzia : D. Korman-Włodarska

 

 

 

 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Nisku
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2021-08-17 12:43
Wytworzył:
Bożena Wołoszyn
Publikacja w dniu: 2021-08-17 12:43
Opublikował:
Bożena Wołoszyn
Opis zmiany: b/d
Licznik odwiedzin: 16