Ogłoszenie I Ns 49/22

Dodane przez kmoskal - śr., 07/27/2022 - 14:55

Sygn. akt. I Ns 49/22

P O S T A N O W I E N I E

Dnia 26 lipca 2022 r.

Sąd Rejonowy w Nisku – I Wydział Cywilny w składzie:
Przewodniczący: SSR Monika Zań
Protokolant: starszy asystent sędziego Robert Rząsa

po rozpoznaniu w dniu 26 lipca 2021 r. w Nisku na posiedzeniu niejawnym sprawy
sprawy z wniosku Krzysztofa Kobylarza
z udziałem spadkobierców Jana Kobyłarza, Stanisława Kobylarza, Romana Kobylarza, Leona Kobylarza, Władysławy Kobylarz oraz Katarzyny Kobylarz
o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 36,00 zł.
na podstawie art. 693 3 § Kodeksu postępowania cywilnego

p o s t a n a w i a :

I. ustanowić kuratora dla nieznanych z miejsca pobytu wierzycieli – spadkobierców Jana Kobylarza, Stanisława Kobylarza, Romana Kobylarza, Leona Kobylarza, Władysławy Kobylarz oraz Katarzyny Kobylarz, w osobie adwokata Sławomira Solarza;
II. o ustanowieniu kuratora ogłosić publicznie w budynku Sądu Rejonowego w Nisku i Urzędu Gminy i Miasta Nisko;
III. zezwolić Krzysztofowi Kobylarz na złożenie do depozytu sądowego kwoty 36,00 zł (trzydzieści sześć złotych) z tytułu wierzytelności zabezpieczonej hipoteką opisaną w księdze wieczystej, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Nisku Kw nr TB1N/00002090/7;
IV. dokonać ogłoszenia w prasie – dzienniku „Rzeczpospolita” o toczącym się postępowaniu;
V. wydać przedmiot depozytu określony w pkt III osobom, które wykażą stosownym dokumentem, że są osobami uprawnionymi do odbioru depozytu lub też na wniosek następców prawnych tych osób (proporcjonalnie do wielkości przysługujących im kwot).

Przewodnicząca:
Sędzia Monika Zań

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Nisku
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2022-07-27 14:55
Wytworzył:
Katarzyna Moskal
Publikacja w dniu: 2022-07-27 14:55
Opublikował:
Katarzyna Moskal
Opis zmiany: b/d
Licznik odwiedzin: 14