Ogłoszenie I Ns 548/21

Dnia 8.07.2022r. sygn. akt I Ns. 548/21 O G Ł O S Z E N I E „Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawa I Ns 548/21 o stwierdzenie nabycia spadku po Ryszardzie Świta, synu Jana i Bronisławy, urodzonym dnia 18.06.1935 r., w Podolszynce Ordynawskiej, zmarłym 30.06.1994 r., w Nisku (ostatnie miejsce zwykłego pobytu –Krzeszów) oraz
o stwierdzenie nabycia spadku po Antoninie Świta, córce Antoniego i Marii, z domu Rogowskiej, urodzonej dnia 11.09.1937 r., w Herbutowie, zmarłej 13.02.2021 r., w Nisku (ostatnie miejsce zwykłego pobytu –Krzeszów) Wzywa się wszystkich zainteresowanych aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku w przeciwnym wypadku mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.” Sędzia:
Dorota Korman-Włodarska

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Nisku
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2022-07-12 12:42
Wytworzył:
Bożena Wołoszyn
Publikacja w dniu: 2022-07-12 12:42
Opublikował:
Bożena Wołoszyn
Opis zmiany: b/d
Licznik odwiedzin: 21