Spis aktualnych spraw sądowych

Informujemy, że Wokanda Internetowa (E-Wokanda) stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz.Min.Spraw. Nr 5 poz. 22 i z 2004 r. Nr 6, poz. 22).

Wokanda internetowa (E-Wokanda) nie jest prawnie wiążąca i nie może być traktowana na równi z pisemnym zawiadomieniem wysłanym przez sąd.
Sprawy Cywilne


Sygnatura Data i godzina Numer sali Sędzia


Sprawy Karne


Sygnatura Data i godzina Numer sali Sędzia
II W 443/16 2019-02-19 - 09:00 217 Dorota Blajer
II Kp 34/19 2019-02-19 - 09:40 217 Dorota Blajer
II Kp 33/19 2019-02-19 - 09:50 217 Dorota Blajer
II Ko 1490/18 2019-02-19 - 10:00 217 Dorota Blajer
II K 224/18 2019-02-19 - 10:30 217 Dorota Blajer
II W 596/18 2019-02-19 - 12:30 217 Dorota Blajer
II K 429/18 2019-02-20 - 09:00 217 Dorota Blajer
II Ko 177/19 2019-02-20 - 09:00 217 Dorota Blajer
II Ko 16/19 2019-02-20 - 13:00 217 Dorota Blajer
II K 378/18 2019-02-21 - 09:00 217 Dorota Blajer
II Kp 35/19 2019-02-22 - 10:00 217 Dorota Blajer
II K 428/18 2019-02-25 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 30/19 2019-02-25 - 13:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 52/19 2019-02-25 - 13:30 216 Grażyna Pizoń
II K 430/17 2019-02-26 - 10:00 217 Dorota Blajer
II Ko 1632/18 2019-02-26 - 13:00 217 Dorota Blajer
II W 571/18 2019-02-27 - 00:00 217 Dorota Blajer
II W 24/19 2019-02-27 - 08:30 216 Grażyna Pizoń
II K 404/18 2019-02-27 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 9/19 2019-02-27 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II K 387/18 2019-02-27 - 10:00 216 Grażyna Pizoń
II W 608/18 2019-02-27 - 10:00 217 Dorota Blajer
II K 16/19 2019-02-27 - 11:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 115/19 2019-02-27 - 11:30 216 Grażyna Pizoń
II W 598/18 2019-02-27 - 11:30 217 Dorota Blajer
II Ko 120/19 2019-02-27 - 11:45 216 Grażyna Pizoń
II K 411/18 2019-02-27 - 12:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 118/19 2019-02-27 - 12:00 216 Grażyna Pizoń
II K 28/19 2019-02-27 - 12:30 216 Grażyna Pizoń
II W 591/18 2019-02-27 - 12:40 217 Dorota Blajer
II K 26/19 2019-02-27 - 13:00 216 Grażyna Pizoń
II K 27/19 2019-02-27 - 13:30 216 Grażyna Pizoń
II K 13/19 2019-02-28 - 09:00 217 Dorota Blajer
II K 386/18 2019-02-28 - 09:20 217 Dorota Blajer
II K 18/19 2019-02-28 - 10:40 217 Dorota Blajer
II K 19/19 2019-02-28 - 11:00 217 Dorota Blajer
II K 22/19 2019-02-28 - 11:20 217 Dorota Blajer
II Ko 69/19 2019-02-28 - 11:30 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 22/19 2019-02-28 - 12:30 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 50/19 2019-02-28 - 12:45 217 Dorota Blajer
II Kop 2/19 2019-02-28 - 13:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 63/19 2019-02-28 - 13:00 217 Dorota Blajer
II K 320/18 2019-02-28 - 13:30 217 Dorota Blajer
II K 418/18 2019-03-01 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 367/18 2019-03-01 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II K 16/15 2019-03-01 - 12:00 201 Krzysztof Dembowski
II W 17/19 2019-03-01 - 12:00 216 Grażyna Pizoń
II K 365/18 2019-03-04 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 11/19 2019-03-04 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II K 12/19 2019-03-04 - 10:30 216 Grażyna Pizoń
II K 357/18 2019-03-04 - 11:30 201 Krzysztof Dembowski
II Kp 4/19 2019-03-04 - 12:15 201 Krzysztof Dembowski
II Kp 249/18 2019-03-04 - 13:00 201 Krzysztof Dembowski
II Kp 9/19 2019-03-04 - 13:00 216 Grażyna Pizoń
II W 13/19 2019-03-05 - 09:00 217 Dorota Blajer
II Kp 8/19 2019-03-05 - 11:00 217 Dorota Blajer
II Ko 1582/18 2019-03-05 - 12:30 217 Dorota Blajer
II K 224/18 2019-03-05 - 13:30 217 Dorota Blajer
II Kop 15/18 2019-03-06 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 431/18 2019-03-06 - 09:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 432/18 2019-03-06 - 10:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 433/18 2019-03-06 - 10:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 3/19 2019-03-06 - 11:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 371/18 2019-03-06 - 12:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 91/19 2019-03-06 - 13:15 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 90/19 2019-03-06 - 13:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 147/18 2019-03-07 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 436/18 2019-03-08 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II K 372/18 2019-03-08 - 11:30 216 Grażyna Pizoń
II W 532/18 2019-03-11 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 219/16 2019-03-11 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II W 545/18 2019-03-11 - 11:00 201 Krzysztof Dembowski
II W 506/18 2019-03-11 - 13:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 424/18 2019-03-13 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 323/18 2019-03-13 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II Kp 16/19 2019-03-13 - 10:30 216 Grażyna Pizoń
II W 42/19 2019-03-13 - 11:00 216 Grażyna Pizoń
II K 434/18 2019-03-13 - 11:30 201 Krzysztof Dembowski
II W 44/19 2019-03-13 - 12:30 216 Grażyna Pizoń
II K 5/19 2019-03-13 - 12:45 201 Krzysztof Dembowski
II Kp 23/19 2019-03-13 - 13:30 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 40/19 2019-03-15 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II W 51/19 2019-03-15 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 49/19 2019-03-15 - 09:20 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 51/19 2019-03-15 - 09:40 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 55/19 2019-03-15 - 10:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 35/19 2019-03-15 - 10:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 59/19 2019-03-15 - 10:20 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 29/19 2019-03-15 - 10:40 201 Krzysztof Dembowski
II K 360/18 2019-03-15 - 11:00 201 Krzysztof Dembowski
II Kop 3/19 2019-03-15 - 11:30 216 Grażyna Pizoń
II K 435/18 2019-03-15 - 12:00 216 Grażyna Pizoń
II W 540/18 2019-03-15 - 13:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 422/18 2019-03-15 - 13:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 1633/18 2019-03-15 - 13:45 201 Krzysztof Dembowski
II Kp 12/19 2019-03-18 - 08:45 201 Krzysztof Dembowski
II W 400/18 2019-03-18 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 219/16 2019-03-18 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II W 516/18 2019-03-18 - 10:30 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 105/19 2019-03-20 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 38/19 2019-03-20 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II W 18/19 2019-03-20 - 10:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 39/19 2019-03-20 - 10:00 216 Grażyna Pizoń
II W 60/19 2019-03-20 - 10:30 216 Grażyna Pizoń
II Ko 179/19 2019-03-20 - 11:00 216 Grażyna Pizoń
II W 606/18 2019-03-20 - 11:30 201 Krzysztof Dembowski
II Kp 26/19 2019-03-20 - 11:30 216 Grażyna Pizoń
II Ko 182/19 2019-03-20 - 12:30 216 Grażyna Pizoń
II Ko 185/19 2019-03-20 - 12:45 216 Grażyna Pizoń
II Kp 18/19 2019-03-20 - 13:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 184/19 2019-03-20 - 13:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 188/19 2019-03-20 - 13:15 216 Grażyna Pizoń
II Ko 172/19 2019-03-20 - 13:20 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 190/19 2019-03-20 - 13:30 216 Grażyna Pizoń
II K 219/18 2019-03-22 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 14/19 2019-03-22 - 12:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 17/19 2019-03-22 - 13:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 113/19 2019-03-22 - 13:20 201 Krzysztof Dembowski
II W 569/18 2019-03-25 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 104/17 2019-03-25 - 11:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 220/18 2019-03-25 - 12:00 201 Krzysztof Dembowski
II Kp 10/19 2019-03-25 - 13:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 326/18 2019-03-27 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 20/19 2019-03-27 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II K 327/18 2019-03-27 - 11:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 375/18 2019-03-27 - 13:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 7/19 2019-03-29 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 64/16 2019-03-29 - 11:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 325/18 2019-04-01 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 219/16 2019-04-01 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 155/19 2019-04-01 - 13:00 201 Krzysztof Dembowski
II W 405/18 2019-04-03 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II W 37/19 2019-04-03 - 11:00 201 Krzysztof Dembowski
II W 38/19 2019-04-03 - 12:45 201 Krzysztof Dembowski
II W 45/19 2019-04-05 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II W 592/18 2019-04-05 - 10:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 390/18 2019-04-10 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 398/18 2019-04-10 - 11:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 24/19 2019-04-10 - 13:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 29/19 2019-04-10 - 13:15 201 Krzysztof Dembowski
II K 25/19 2019-04-10 - 13:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 32/19 2019-04-10 - 13:45 201 Krzysztof Dembowski
II K 34/19 2019-04-12 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski


Sprawy Rodzinne i Nieletnich


Sygnatura Data i godzina Numer sali Sędzia
III RNs 353/18 2019-02-19 - 09:00 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 355/18 2019-02-19 - 09:30 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 360/18 2019-02-19 - 10:00 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 7/19 2019-02-19 - 10:30 110 Ewa Kopczyńska
III RC 8/19 2019-02-19 - 11:00 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 204/18 2019-02-19 - 11:45 110 Ewa Kopczyńska
III RC 7/19 2019-02-19 - 12:15 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 2/19 2019-02-19 - 12:45 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 11/19 2019-02-19 - 13:15 110 Ewa Kopczyńska
III RC 128/18 2019-02-20 - 08:45 219 Anna Lipiarz
III RNs 297/18 2019-02-20 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 372/18 2019-02-20 - 09:30 219 Anna Lipiarz
III Nsm 289/18 2019-02-20 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 288/18 2019-02-20 - 11:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 281/18 2019-02-20 - 11:20 219 Anna Lipiarz
III Nsm 159/17 2019-02-20 - 11:50 219 Anna Lipiarz
III RNs 287/18 2019-02-20 - 12:50 219 Anna Lipiarz
III RC 6/18 2019-02-20 - 13:20 219 Anna Lipiarz
III RNs 68/18 2019-02-20 - 13:50 219 Anna Lipiarz
III RC 6/19 2019-02-21 - 09:00 110 Ewa Kopczyńska
III RC 143/18 2019-02-21 - 09:45 110 Ewa Kopczyńska
III Nkd 69/18 2019-02-21 - 10:30 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 295/18 2019-02-21 - 11:15 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 265/18 2019-02-21 - 12:15 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 255/18 2019-02-21 - 12:45 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 3/19 2019-02-26 - 09:00 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 14/19 2019-02-26 - 09:45 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 13/19 2019-02-26 - 10:15 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 15/19 2019-02-26 - 10:45 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 5/19 2019-02-26 - 11:15 110 Ewa Kopczyńska
III RC 125/18 2019-02-26 - 12:00 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 17/19 2019-02-26 - 13:00 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 24/19 2019-02-28 - 09:00 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 21/19 2019-02-28 - 09:30 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 189/18 2019-02-28 - 10:00 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 27/19 2019-02-28 - 11:00 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 263/17 2019-02-28 - 11:30 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 23/19 2019-02-28 - 12:15 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 28/19 2019-02-28 - 13:00 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 10/19 2019-02-28 - 13:30 110 Ewa Kopczyńska
III RC 1/19 2019-03-01 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 370/18 2019-03-01 - 09:40 219 Anna Lipiarz
III RNs 369/18 2019-03-01 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 128/18 2019-03-01 - 10:20 219 Anna Lipiarz
III RNs 293/18 2019-03-01 - 10:50 219 Anna Lipiarz
III RC 5/19 2019-03-01 - 11:20 219 Anna Lipiarz
III RNs 368/18 2019-03-01 - 12:20 219 Anna Lipiarz
III RNs 9/19 2019-03-01 - 12:40 219 Anna Lipiarz
III RNs 7/19 2019-03-01 - 13:10 219 Anna Lipiarz
III Alk 39/18 2019-03-01 - 14:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 4/19 2019-03-01 - 14:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 30/19 2019-03-05 - 09:00 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 32/19 2019-03-05 - 09:30 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 31/19 2019-03-05 - 10:00 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 287/18 2019-03-06 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III Nkd 92/18 2019-03-06 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 283/18 2019-03-06 - 12:00 219 Anna Lipiarz
III RC 119/18 2019-03-06 - 13:00 219 Anna Lipiarz
III Nkd 91/18 2019-03-06 - 14:00 219 Anna Lipiarz
III Nw 29/17 2019-03-06 - 14:20 219 Anna Lipiarz
III RNs 367/18 2019-03-06 - 14:20 219 Anna Lipiarz
III Nkd 10/19 2019-03-07 - 09:00 110 Ewa Kopczyńska
III Nkd 100/18 2019-03-07 - 09:45 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 36/19 2019-03-07 - 12:00 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 21/19 2019-03-13 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 291/18 2019-03-13 - 09:30 219 Anna Lipiarz
III RC 145/18 2019-03-13 - 11:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 41/19 2019-03-13 - 12:40 219 Anna Lipiarz
III RNs 346/18 2019-03-13 - 13:30 219 Anna Lipiarz
III Nsm 58/18 2019-03-20 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 61/18 2019-03-20 - 10:30 219 Anna Lipiarz
III RC 56/18 2019-03-20 - 12:00 219 Anna Lipiarz
III RC 107/18 2019-03-20 - 12:40 219 Anna Lipiarz
III RNs 12/19 2019-03-20 - 13:40 219 Anna Lipiarz
III RNs 40/19 2019-03-20 - 13:50 219 Anna Lipiarz
III RNs 36/19 2019-03-20 - 14:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 13/19 2019-03-21 - 09:00 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 20/19 2019-03-22 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 19/19 2019-03-22 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 8/19 2019-03-22 - 10:40 219 Anna Lipiarz
III RC 15/19 2019-03-22 - 11:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 91/17 2019-03-22 - 12:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 35/19 2019-03-22 - 13:00 219 Anna Lipiarz
III Nkd 9/19 2019-03-27 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III RC 16/19 2019-03-27 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 44/19 2019-03-27 - 10:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 43/19 2019-03-27 - 11:00 219 Anna Lipiarz
III Nkd 39/18 2019-03-27 - 11:10 219 Anna Lipiarz
III RC 27/18 2019-03-27 - 12:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 264/18 2019-04-25 - 09:00 110 Ewa Kopczyńska


Wygenerowano z systemu dnia: 2019-02-19 16:27:05

Rejestr zmian