Spis aktualnych spraw sądowych

Informujemy, że Wokanda Internetowa (E-Wokanda) stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz.Min.Spraw. Nr 5 poz. 22 i z 2004 r. Nr 6, poz. 22).

Wokanda internetowa (E-Wokanda) nie jest prawnie wiążąca i nie może być traktowana na równi z pisemnym zawiadomieniem wysłanym przez sąd.
Sprawy Cywilne


Sygnatura Data i godzina Numer sali Sędzia
I Ns 338/19 2020-04-07 - 09:00 17 Monika Zań
I C 242/19 2020-04-07 - 09:00 19 Anna Lipiarz
I Ns 165/19 2020-04-07 - 09:30 17 Monika Zań
I C 237/19 2020-04-07 - 10:00 19 Anna Lipiarz
I C 5/20 2020-04-07 - 10:30 17 Monika Zań
I Ns 63/20 2020-04-07 - 11:00 19 Anna Lipiarz
I Ns 488/19 2020-04-07 - 11:30 17 Monika Zań
I Ns 324/19 2020-04-07 - 12:00 17 Monika Zań
I Ns 206/18 2020-04-07 - 12:00 19 Anna Lipiarz
I Ns 95/20 2020-04-07 - 13:00 17 Monika Zań
I C 79/20 2020-04-07 - 13:00 19 Anna Lipiarz
I Ns 111/20 2020-04-07 - 13:30 17 Monika Zań
I Ns 61/20 2020-04-07 - 14:00 17 Monika Zań
I Ns 53/20 2020-04-07 - 14:00 19 Anna Lipiarz
I Ns 230/15 2020-04-08 - 08:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 352/17 2020-04-08 - 10:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 978/15 2020-04-08 - 12:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 389/18 2020-04-08 - 13:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 337/18 2020-04-08 - 14:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Co 54/20 2020-04-09 - 08:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 174/17 2020-04-09 - 09:00 17 Monika Zań
I Ns 29/18 2020-04-09 - 10:30 17 Monika Zań
I Ns 70/19 2020-04-09 - 10:30 17 Monika Zań
I Ns 168/18 2020-04-09 - 12:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 448/19 2020-04-09 - 12:00 17 Monika Zań
I Ns 375/19 2020-04-09 - 12:30 17 Monika Zań
I Ns 400/19 2020-04-09 - 14:00 17 Monika Zań
I Ns 94/20 2020-04-15 - 08:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 120/20 2020-04-15 - 10:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Co 57/20 2020-04-15 - 10:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 112/20 2020-04-15 - 11:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 113/20 2020-04-15 - 11:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 109/20 2020-04-15 - 13:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 477/18 2020-04-15 - 14:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 451/18 2020-04-16 - 09:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 303/17 2020-04-16 - 10:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 197/19 2020-04-16 - 11:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 267/19 2020-04-17 - 08:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 403/16 2020-04-17 - 09:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 310/18 2020-04-17 - 13:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 428/19 2020-04-20 - 09:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 218/19 2020-04-20 - 09:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 177/18 2020-04-21 - 09:00 17 Monika Zań
I Ns 389/19 2020-04-21 - 09:30 17 Monika Zań
I C 126/17 2020-04-21 - 10:00 17 Monika Zań
I Ns 116/20 2020-04-21 - 11:00 19 Anna Lipiarz
I Ns 55/20 2020-04-21 - 11:30 19 Anna Lipiarz
I C 62/19 2020-04-21 - 12:40 19 Anna Lipiarz
I Ns 5/18 2020-04-23 - 09:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 196/18 2020-04-23 - 11:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 41/19 2020-04-23 - 12:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 415/19 2020-04-23 - 14:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 281/15 2020-04-24 - 12:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 218/19 2020-04-28 - 09:00 19 Anna Lipiarz
I Ns 37/20 2020-04-28 - 09:00 19 Anna Lipiarz
I C 31/20 2020-04-28 - 09:20 19 Anna Lipiarz
I C 414/19 2020-04-28 - 12:00 19 Anna Lipiarz
I Ns 461/18 2020-04-30 - 13:00 17 Monika Zań
I Ns 426/19 2020-05-07 - 09:00 17 Monika Zań
I Ns 353/18 2020-05-07 - 10:00 17 Monika Zań
I Co 54/20 2020-05-08 - 12:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Co 74/20 2020-05-08 - 13:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Co 69/20 2020-05-08 - 13:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Co 70/20 2020-05-08 - 13:45 17 Paweł Mazurkiewicz
I Co 62/20 2020-05-08 - 14:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 519/19 2020-05-12 - 09:00 17 Monika Zań
I Ns 329/19 2020-05-12 - 09:30 17 Monika Zań
I Ns 45/20 2020-06-02 - 09:00 19 Anna Lipiarz
I C 18/20 2020-06-02 - 09:10 19 Anna Lipiarz
I C 17/20 2020-06-02 - 09:40 19 Anna Lipiarz
I C 33/20 2020-06-02 - 10:20 19 Anna Lipiarz
I C 30/20 2020-06-02 - 11:00 19 Anna Lipiarz
I Ns 35/20 2020-06-09 - 09:00 17 Monika Zań
I Ns 187/19 2020-06-17 - 08:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 282/19 2020-06-17 - 09:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 442/19 2020-06-23 - 09:00 19 Anna Lipiarz
I Ns 385/19 2020-07-02 - 09:00 17 Monika Zań
I Ns 97/20 2020-07-31 - 08:30 17 Paweł Mazurkiewicz


Sprawy Karne


Sygnatura Data i godzina Numer sali Sędzia
II K 316/19 2020-04-07 - 09:00 217 Dorota Blajer
II Ko 223/20 2020-04-07 - 12:00 217 Dorota Blajer
II Ko 249/20 2020-04-07 - 12:40 217 Dorota Blajer
II K 399/19 2020-04-08 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 38/20 2020-04-08 - 10:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 431/19 2020-04-08 - 10:00 217 Dorota Blajer
II K 36/20 2020-04-08 - 11:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 43/20 2020-04-08 - 12:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 44/20 2020-04-08 - 12:30 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 243/20 2020-04-08 - 13:00 217 Dorota Blajer
II Kop 1/20 2020-04-08 - 13:10 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 141/20 2020-04-08 - 13:30 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 144/20 2020-04-08 - 13:45 201 Krzysztof Dembowski
II K 35/20 2020-04-09 - 09:00 217 Dorota Blajer
II K 438/19 2020-04-09 - 09:20 217 Dorota Blajer
II Kp 49/20 2020-04-09 - 12:00 217 Dorota Blajer
II Ko 39/20 2020-04-09 - 13:00 217 Dorota Blajer
II K 23/20 2020-04-15 - 09:00 217 Dorota Blajer
II W 53/20 2020-04-17 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II W 25/20 2020-04-17 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 259/20 2020-04-17 - 11:00 216 Grażyna Pizoń
II W 22/20 2020-04-17 - 11:30 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 273/20 2020-04-17 - 11:30 216 Grażyna Pizoń
II W 46/20 2020-04-17 - 12:30 201 Krzysztof Dembowski
II Kp 55/20 2020-04-17 - 14:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 392/19 2020-04-20 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 70/20 2020-04-20 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II K 50/20 2020-04-20 - 12:30 201 Krzysztof Dembowski
II Kp 35/20 2020-04-20 - 13:00 201 Krzysztof Dembowski
II Kp 36/20 2020-04-20 - 13:30 201 Krzysztof Dembowski
II Kp 37/20 2020-04-20 - 13:30 201 Krzysztof Dembowski
II Kp 39/20 2020-04-20 - 14:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 387/19 2020-04-21 - 09:00 217 Dorota Blajer
II K 73/20 2020-04-23 - 09:00 217 Dorota Blajer
II W 64/20 2020-04-23 - 12:00 217 Dorota Blajer
II Ko 260/20 2020-04-23 - 12:40 217 Dorota Blajer
II K 41/20 2020-04-27 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II K 308/19 2020-04-28 - 09:00 217 Dorota Blajer
II K 30/20 2020-04-28 - 10:00 217 Dorota Blajer
II Kp 161/19 2020-04-28 - 11:00 217 Dorota Blajer
II Ko 1382/19 2020-04-28 - 13:00 217 Dorota Blajer
II K 444/19 2020-05-25 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 140/19 2020-05-25 - 12:00 201 Krzysztof Dembowski


Sprawy Rodzinne i Nieletnich


Sygnatura Data i godzina Numer sali Sędzia
III RNs 29/20 2020-04-08 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 30/20 2020-04-08 - 09:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 27/20 2020-04-08 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 28/20 2020-04-08 - 10:10 219 Anna Lipiarz
III RNs 35/20 2020-04-08 - 10:20 219 Anna Lipiarz
III Nsm 29/20 2020-04-08 - 10:30 219 Anna Lipiarz
III RC 83/19 2020-04-08 - 11:00 219 Anna Lipiarz
III Nkd 5/20 2020-04-08 - 12:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 22/20 2020-04-08 - 13:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 318/19 2020-04-08 - 13:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 64/20 2020-04-08 - 14:10 219 Anna Lipiarz
III RNs 336/19 2020-04-15 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 25/20 2020-04-15 - 09:30 219 Anna Lipiarz
III Nsm 18/20 2020-04-15 - 10:30 219 Anna Lipiarz
III Nkd 3/20 2020-04-15 - 11:10 219 Anna Lipiarz
III RC 119/19 2020-04-15 - 12:00 219 Anna Lipiarz
III Nkd 4/20 2020-04-15 - 12:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 36/20 2020-04-15 - 13:20 219 Anna Lipiarz
III RNs 42/20 2020-04-15 - 13:40 219 Anna Lipiarz
III RNs 43/20 2020-04-15 - 13:40 219 Anna Lipiarz
III RNs 41/20 2020-04-15 - 14:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 76/20 2020-04-15 - 14:10 219 Anna Lipiarz
III Nsm 328/19 2020-04-17 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III RC 14/20 2020-04-17 - 12:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 38/20 2020-04-17 - 13:00 219 Anna Lipiarz
III RC 8/20 2020-04-17 - 13:10 219 Anna Lipiarz
III RNs 37/20 2020-04-17 - 13:50 219 Anna Lipiarz
III RNs 349/19 2020-04-17 - 14:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 68/20 2020-04-17 - 14:10 219 Anna Lipiarz
III Nsm 49/20 2020-04-17 - 14:20 219 Anna Lipiarz
III Opm 12/17 2020-04-21 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 39/20 2020-04-21 - 09:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 80/20 2020-04-21 - 10:10 219 Anna Lipiarz
III RNs 78/20 2020-04-21 - 10:20 219 Anna Lipiarz
III Nsm 38/20 2020-04-21 - 10:30 219 Anna Lipiarz
III RC 4/20 2020-04-22 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 348/19 2020-04-22 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III RC 17/20 2020-04-22 - 10:30 219 Anna Lipiarz
III Nsm 16/20 2020-04-22 - 11:00 219 Anna Lipiarz
III RC 15/20 2020-04-22 - 11:40 219 Anna Lipiarz
III Nsm 33/20 2020-04-22 - 12:10 219 Anna Lipiarz
III RNs 45/20 2020-04-22 - 12:20 219 Anna Lipiarz
III RNs 44/20 2020-04-22 - 12:30 219 Anna Lipiarz
III Nsm 148/19 2020-04-22 - 12:40 219 Anna Lipiarz
III RNs 58/20 2020-04-22 - 13:20 219 Anna Lipiarz
III RNs 57/20 2020-04-22 - 13:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 50/20 2020-04-22 - 13:40 219 Anna Lipiarz
III RNs 56/20 2020-04-22 - 13:50 219 Anna Lipiarz
III RC 2/20 2020-04-24 - 08:45 219 Anna Lipiarz
III Nkd 81/19 2020-04-24 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 11/20 2020-04-24 - 11:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 7/20 2020-04-24 - 11:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 6/20 2020-04-24 - 11:40 219 Anna Lipiarz
III Nsm 6/20 2020-04-24 - 11:50 219 Anna Lipiarz
III RNs 15/20 2020-04-24 - 12:20 219 Anna Lipiarz
III RC 5/20 2020-04-24 - 12:50 219 Anna Lipiarz
III Nw 7/16 2020-04-24 - 14:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 150/19 2020-04-29 - 08:45 219 Anna Lipiarz
III RC 132/19 2020-04-29 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 30/20 2020-04-29 - 09:30 219 Anna Lipiarz
III RC 111/19 2020-04-29 - 10:30 219 Anna Lipiarz
III Nsm 278/19 2020-04-29 - 11:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 55/20 2020-04-29 - 12:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 35/20 2020-04-29 - 12:10 219 Anna Lipiarz
III RNs 51/20 2020-04-29 - 12:40 219 Anna Lipiarz
III RNs 52/20 2020-04-29 - 12:50 219 Anna Lipiarz
III RNs 53/20 2020-04-29 - 13:20 219 Anna Lipiarz
III RNs 48/20 2020-04-29 - 13:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 49/20 2020-04-29 - 13:40 219 Anna Lipiarz
III RNs 47/20 2020-04-29 - 13:50 219 Anna Lipiarz
III RNs 65/20 2020-04-29 - 14:10 219 Anna Lipiarz
III Nsm 40/20 2020-05-19 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 34/20 2020-05-19 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III RC 18/20 2020-05-19 - 11:00 219 Anna Lipiarz
III RC 294/15 2020-05-19 - 11:30 219 Anna Lipiarz
III RC 16/20 2020-05-19 - 12:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 44/20 2020-05-19 - 12:30 219 Anna Lipiarz
III Nsm 43/20 2020-05-19 - 13:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 60/20 2020-05-19 - 13:20 219 Anna Lipiarz
III RC 20/20 2020-05-19 - 13:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 61/20 2020-05-19 - 13:30 219 Anna Lipiarz
III RC 102/19 2020-05-20 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 32/20 2020-05-20 - 10:30 219 Anna Lipiarz
III Nsm 41/20 2020-05-20 - 11:00 219 Anna Lipiarz
III RC 89/19 2020-05-20 - 11:30 219 Anna Lipiarz
III Nsm 14/20 2020-05-20 - 12:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 202/19 2020-05-20 - 12:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 63/20 2020-05-20 - 14:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 81/20 2020-05-20 - 14:10 219 Anna Lipiarz
III RNs 75/20 2020-05-20 - 14:20 219 Anna Lipiarz
III Nsm 316/19 2020-05-22 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III Nkd 12/20 2020-05-22 - 09:50 219 Anna Lipiarz
III RC 107/19 2020-05-22 - 10:50 219 Anna Lipiarz
III Nsm 52/20 2020-05-22 - 11:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 70/20 2020-05-22 - 12:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 55/20 2020-05-22 - 12:30 219 Anna Lipiarz
III Nsm 56/20 2020-05-22 - 13:10 219 Anna Lipiarz
III RC 146/18 2020-05-22 - 13:50 219 Anna Lipiarz
III RNs 84/20 2020-05-26 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 83/20 2020-05-26 - 09:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 82/20 2020-05-26 - 09:40 219 Anna Lipiarz
III RNs 85/20 2020-05-26 - 09:50 219 Anna Lipiarz
III RNs 86/20 2020-05-26 - 10:20 219 Anna Lipiarz
III RNs 87/20 2020-05-26 - 10:50 219 Anna Lipiarz
III Nkd 13/20 2020-05-27 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III Nkd 7/20 2020-05-27 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 48/20 2020-05-27 - 11:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 67/20 2020-05-27 - 11:40 219 Anna Lipiarz
III RC 23/20 2020-05-27 - 12:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 235/19 2020-05-27 - 12:30 219 Anna Lipiarz
III Nkd 16/20 2020-05-27 - 13:30 219 Anna Lipiarz
III Nsm 61/20 2020-05-29 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 62/20 2020-05-29 - 09:40 219 Anna Lipiarz
III RNs 14/20 2020-05-29 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 59/20 2020-05-29 - 10:20 219 Anna Lipiarz
III Nkd 68/19 2020-05-29 - 11:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 342/19 2020-05-29 - 11:30 219 Anna Lipiarz
III Nsm 217/19 2020-05-29 - 12:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 67/20 2020-05-29 - 13:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 65/20 2020-05-29 - 13:30 219 Anna Lipiarz
III Nsm 118/19 2020-06-03 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III RC 25/20 2020-06-03 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III RC 19/20 2020-06-03 - 10:50 219 Anna Lipiarz
III RC 108/19 2020-06-03 - 11:20 219 Anna Lipiarz
III Nsm 63/20 2020-06-03 - 12:10 219 Anna Lipiarz
III Nsm 31/19 2020-06-03 - 12:50 219 Anna Lipiarz
III RNs 66/20 2020-06-03 - 13:50 219 Anna Lipiarz
III Nsm 160/19 2020-06-05 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 182/19 2020-06-05 - 09:10 219 Anna Lipiarz
III RC 22/20 2020-06-05 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 90/20 2020-06-05 - 11:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 89/20 2020-06-05 - 11:10 219 Anna Lipiarz
III RC 24/20 2020-06-05 - 11:20 219 Anna Lipiarz
III RNs 92/20 2020-06-05 - 11:40 219 Anna Lipiarz
III Nmo 19/20 2020-06-05 - 12:10 219 Anna Lipiarz
III Opm 240/15 2020-06-05 - 12:30 219 Anna Lipiarz
III RC 27/20 2020-06-05 - 13:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 64/20 2020-06-10 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III Nkd 52/19 2020-06-10 - 09:30 219 Anna Lipiarz
III Nsm 76/20 2020-06-10 - 12:30 219 Anna Lipiarz
III Nsm 77/20 2020-06-17 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III Nkd 21/20 2020-06-17 - 09:40 219 Anna Lipiarz
III Nkd 22/20 2020-06-17 - 10:40 219 Anna Lipiarz
III Nkd 19/20 2020-06-17 - 11:40 219 Anna Lipiarz
III RC 7/20 2020-06-19 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 11/20 2020-06-19 - 09:30 219 Anna Lipiarz
III RC 20/19 2020-06-19 - 10:10 219 Anna Lipiarz
III Nsm 10/20 2020-06-19 - 10:40 219 Anna Lipiarz
III RNs 260/19 2020-06-19 - 11:40 219 Anna Lipiarz
III Nsm 12/20 2020-06-19 - 12:10 219 Anna Lipiarz
III RC 120/19 2020-06-19 - 12:20 219 Anna Lipiarz
III RNs 18/20 2020-06-19 - 12:50 219 Anna Lipiarz
III Nsm 13/20 2020-06-19 - 13:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 15/20 2020-06-19 - 13:30 219 Anna Lipiarz
III Nsm 50/20 2020-06-19 - 14:10 219 Anna Lipiarz
III RNs 294/19 2020-06-24 - 08:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 241/19 2020-06-24 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 251/19 2020-06-24 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 295/19 2020-06-24 - 10:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 21/20 2020-06-24 - 11:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 20/20 2020-06-24 - 11:30 219 Anna Lipiarz
III RC 136/19 2020-06-24 - 11:50 219 Anna Lipiarz
III RNs 19/20 2020-06-24 - 12:20 219 Anna Lipiarz
III Nsm 307/19 2020-06-24 - 12:40 219 Anna Lipiarz
III Nsm 19/20 2020-06-24 - 13:40 219 Anna Lipiarz
III RNs 46/20 2020-06-24 - 13:50 219 Anna Lipiarz
III RC 142/19 2020-06-26 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 240/19 2020-06-26 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 2/20 2020-06-26 - 10:30 219 Anna Lipiarz
III Nsm 330/19 2020-06-26 - 11:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 25/20 2020-06-26 - 13:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 59/20 2020-06-26 - 13:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 26/20 2020-06-26 - 13:40 219 Anna Lipiarz
III RNs 62/20 2020-06-26 - 14:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 5/20 2020-07-08 - 08:45 219 Anna Lipiarz
III RC 143/19 2020-07-08 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 24/20 2020-07-08 - 09:40 219 Anna Lipiarz
III RC 101/19 2020-07-08 - 10:40 219 Anna Lipiarz
III Nsm 23/20 2020-07-08 - 11:20 219 Anna Lipiarz
III RC 43/19 2020-07-08 - 12:20 219 Anna Lipiarz
III Nsm 144/19 2020-07-08 - 13:20 219 Anna Lipiarz
III Nsm 46/20 2020-07-08 - 14:00 219 Anna Lipiarz
III RC 9/20 2020-07-10 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 26/20 2020-07-10 - 09:30 219 Anna Lipiarz
III Nsm 27/20 2020-07-10 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III RC 10/20 2020-07-10 - 10:30 219 Anna Lipiarz
III RC 11/20 2020-07-10 - 11:10 219 Anna Lipiarz
III RC 12/20 2020-07-10 - 11:50 219 Anna Lipiarz
III RNs 309/19 2020-07-10 - 12:40 219 Anna Lipiarz
III RNs 255/19 2020-07-10 - 13:10 219 Anna Lipiarz
III RNs 32/20 2020-07-10 - 13:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 33/20 2020-07-10 - 13:40 219 Anna Lipiarz
III RNs 31/20 2020-07-10 - 13:50 219 Anna Lipiarz
III RNs 34/20 2020-07-10 - 14:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 60/20 2020-07-10 - 14:10 219 Anna Lipiarz
III RNs 29/20 2020-07-15 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 30/20 2020-07-15 - 09:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 27/20 2020-07-15 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 28/20 2020-07-15 - 10:10 219 Anna Lipiarz
III RNs 35/20 2020-07-15 - 10:20 219 Anna Lipiarz
III Nsm 29/20 2020-07-15 - 10:30 219 Anna Lipiarz
III RC 83/19 2020-07-15 - 11:00 219 Anna Lipiarz
III Nkd 5/20 2020-07-15 - 12:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 22/20 2020-07-15 - 13:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 318/19 2020-07-15 - 13:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 336/19 2020-08-26 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 25/20 2020-08-26 - 09:30 219 Anna Lipiarz
III Nsm 18/20 2020-08-26 - 10:30 219 Anna Lipiarz
III Nkd 3/20 2020-08-26 - 11:10 219 Anna Lipiarz
III RC 119/19 2020-08-26 - 12:00 219 Anna Lipiarz
III Nkd 4/20 2020-08-26 - 12:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 36/20 2020-08-26 - 13:20 219 Anna Lipiarz
III RNs 42/20 2020-08-26 - 13:40 219 Anna Lipiarz
III RNs 43/20 2020-08-26 - 13:50 219 Anna Lipiarz
III RNs 41/20 2020-08-26 - 14:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 76/20 2020-08-26 - 14:10 219 Anna Lipiarz
III Nsm 328/19 2020-08-28 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III RC 14/20 2020-08-28 - 12:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 38/20 2020-08-28 - 13:00 219 Anna Lipiarz
III RC 8/20 2020-08-28 - 13:10 219 Anna Lipiarz
III RNs 37/20 2020-08-28 - 13:50 219 Anna Lipiarz
III RNs 349/19 2020-08-28 - 14:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 68/20 2020-08-28 - 14:10 219 Anna Lipiarz
III Nsm 49/20 2020-08-28 - 14:20 219 Anna Lipiarz
III Opm 12/17 2020-09-02 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 39/20 2020-09-02 - 09:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 80/20 2020-09-02 - 10:10 219 Anna Lipiarz
III RNs 78/20 2020-09-02 - 10:20 219 Anna Lipiarz
III Nsm 38/20 2020-09-02 - 10:30 219 Anna Lipiarz
III RC 4/20 2020-09-04 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 348/19 2020-09-04 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III RC 17/20 2020-09-04 - 10:30 219 Anna Lipiarz
III Nsm 16/20 2020-09-04 - 11:00 219 Anna Lipiarz
III RC 15/20 2020-09-04 - 11:40 219 Anna Lipiarz
III Nsm 33/20 2020-09-04 - 12:10 219 Anna Lipiarz
III RNs 45/20 2020-09-04 - 12:20 219 Anna Lipiarz
III RNs 44/20 2020-09-04 - 12:30 219 Anna Lipiarz
III Nsm 148/19 2020-09-04 - 12:40 219 Anna Lipiarz
III RNs 58/20 2020-09-04 - 13:20 219 Anna Lipiarz
III RNs 57/20 2020-09-04 - 13:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 50/20 2020-09-04 - 13:40 219 Anna Lipiarz
III RNs 56/20 2020-09-04 - 13:50 219 Anna Lipiarz
III RC 2/20 2020-09-09 - 08:45 219 Anna Lipiarz
III Nkd 81/19 2020-09-09 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 11/20 2020-09-09 - 11:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 7/20 2020-09-09 - 11:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 6/20 2020-09-09 - 11:40 219 Anna Lipiarz
III Nsm 6/20 2020-09-09 - 11:50 219 Anna Lipiarz
III RNs 15/20 2020-09-09 - 12:20 219 Anna Lipiarz
III RC 5/20 2020-09-09 - 12:50 219 Anna Lipiarz
III Nw 7/16 2020-09-09 - 14:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 150/19 2020-09-11 - 08:45 219 Anna Lipiarz
III RC 132/19 2020-09-11 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 30/20 2020-09-11 - 09:30 219 Anna Lipiarz
III RC 111/19 2020-09-11 - 10:30 219 Anna Lipiarz
III Nsm 278/19 2020-09-11 - 11:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 55/20 2020-09-11 - 12:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 35/20 2020-09-11 - 12:10 219 Anna Lipiarz
III RNs 51/20 2020-09-11 - 12:40 219 Anna Lipiarz
III RNs 52/20 2020-09-11 - 12:50 219 Anna Lipiarz
III RNs 53/20 2020-09-11 - 13:20 219 Anna Lipiarz
III RNs 48/20 2020-09-11 - 13:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 49/20 2020-09-11 - 13:40 219 Anna Lipiarz
III RNs 47/20 2020-09-11 - 13:50 219 Anna Lipiarz
III RNs 65/20 2020-09-11 - 14:10 219 Anna Lipiarz
III Nsm 82/20 2020-09-16 - 09:00 219 Anna Lipiarz


Wygenerowano z systemu dnia: 2020-04-07 18:26:52

Rejestr zmian