Spis aktualnych spraw sądowych

Informujemy, że Wokanda Internetowa (E-Wokanda) stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz.Min.Spraw. Nr 5 poz. 22 i z 2004 r. Nr 6, poz. 22).

Wokanda internetowa (E-Wokanda) nie jest prawnie wiążąca i nie może być traktowana na równi z pisemnym zawiadomieniem wysłanym przez sąd.
Sprawy Cywilne


Sygnatura Data i godzina Numer sali Sędzia


Sprawy Karne


Sygnatura Data i godzina Numer sali Sędzia
II W 359/19 2019-11-20 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 149/19 2019-11-20 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II K 308/19 2019-11-20 - 09:00 217 Dorota Blajer
II K 309/19 2019-11-20 - 09:00 217 Dorota Blajer
II Ko 1236/19 2019-11-20 - 10:40 217 Dorota Blajer
II Ko 1066/19 2019-11-20 - 11:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1095/19 2019-11-20 - 11:30 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1098/19 2019-11-20 - 11:50 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1210/19 2019-11-20 - 12:20 217 Dorota Blajer
II W 353/19 2019-11-20 - 12:30 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 661/19 2019-11-20 - 14:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 430/17 2019-11-21 - 11:00 217 Dorota Blajer
II W 365/19 2019-11-22 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II Kp 146/19 2019-11-22 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II W 372/19 2019-11-22 - 10:00 201 Krzysztof Dembowski
II Kp 153/19 2019-11-22 - 10:00 216 Grażyna Pizoń
II K 242/19 2019-11-22 - 11:00 216 Grażyna Pizoń
II K 140/19 2019-11-22 - 12:00 201 Krzysztof Dembowski
II Kp 191/19 2019-11-22 - 13:30 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1213/19 2019-11-24 - 12:00 217 Dorota Blajer
II K 7/19 2019-11-25 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II W 407/19 2019-11-25 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II K 228/19 2019-11-25 - 10:00 216 Grażyna Pizoń
II K 220/18 2019-11-25 - 12:00 201 Krzysztof Dembowski
II Kp 189/19 2019-11-25 - 13:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 262/19 2019-11-25 - 13:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 273/19 2019-11-26 - 09:00 217 Dorota Blajer
II Ko 1203/19 2019-11-26 - 10:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 314/19 2019-11-26 - 11:00 217 Dorota Blajer
II Kop 21/19 2019-11-26 - 12:00 217 Dorota Blajer
II K 51/19 2019-11-27 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II W 417/19 2019-11-27 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II W 361/19 2019-11-27 - 09:00 217 Dorota Blajer
II Ko 1070/19 2019-11-27 - 09:40 217 Dorota Blajer
II Ko 1239/19 2019-11-27 - 10:00 217 Dorota Blajer
II K 298/19 2019-11-27 - 10:10 201 Krzysztof Dembowski
II K 291/19 2019-11-27 - 10:30 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1212/19 2019-11-27 - 10:30 216 Grażyna Pizoń
II Ko 1215/19 2019-11-27 - 11:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 1240/19 2019-11-27 - 11:00 217 Dorota Blajer
II Ko 1237/19 2019-11-27 - 11:20 217 Dorota Blajer
II K 317/19 2019-11-27 - 11:30 216 Grażyna Pizoń
II Ko 1241/19 2019-11-27 - 11:40 217 Dorota Blajer
II K 290/19 2019-11-27 - 12:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1238/19 2019-11-27 - 12:00 216 Grażyna Pizoń
II K 292/19 2019-11-27 - 12:20 201 Krzysztof Dembowski
II K 321/19 2019-11-27 - 12:30 216 Grażyna Pizoń
II W 389/19 2019-11-27 - 12:30 217 Dorota Blajer
II K 300/19 2019-11-27 - 12:40 201 Krzysztof Dembowski
II K 301/19 2019-11-27 - 13:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1250/19 2019-11-27 - 13:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 1109/19 2019-11-27 - 13:20 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1126/19 2019-11-27 - 13:40 201 Krzysztof Dembowski
II K 307/19 2019-11-27 - 14:00 217 Dorota Blajer
II K 322/19 2019-11-28 - 09:00 217 Dorota Blajer
II K 319/19 2019-11-28 - 09:30 217 Dorota Blajer
II K 334/19 2019-11-28 - 10:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 289/19 2019-11-28 - 10:00 217 Dorota Blajer
II K 332/19 2019-11-28 - 10:40 217 Dorota Blajer
II K 328/19 2019-11-28 - 11:20 217 Dorota Blajer
II K 278/19 2019-11-28 - 11:30 217 Dorota Blajer
II K 230/19 2019-11-29 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 336/19 2019-11-29 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II K 335/19 2019-11-29 - 09:30 216 Grażyna Pizoń
II K 327/19 2019-11-29 - 10:00 216 Grażyna Pizoń
II K 294/19 2019-11-29 - 10:30 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1254/19 2019-11-29 - 10:30 216 Grażyna Pizoń
II K 337/19 2019-11-29 - 11:00 216 Grażyna Pizoń
II Kop 22/19 2019-11-29 - 12:00 216 Grażyna Pizoń
II K 295/19 2019-11-29 - 13:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 103/19 2019-12-02 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 325/18 2019-12-02 - 10:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 221/19 2019-12-02 - 12:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 256/19 2019-12-02 - 13:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 318/19 2019-12-03 - 09:00 217 Dorota Blajer
II W 393/19 2019-12-04 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 316/19 2019-12-04 - 09:00 217 Dorota Blajer
II W 397/19 2019-12-04 - 10:30 201 Krzysztof Dembowski
II W 196/19 2019-12-04 - 12:00 201 Krzysztof Dembowski
II Kp 175/19 2019-12-04 - 13:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 302/19 2019-12-05 - 09:00 217 Dorota Blajer
II W 400/19 2019-12-05 - 10:30 217 Dorota Blajer
II W 435/19 2019-12-05 - 11:40 217 Dorota Blajer
II Ko 152/19 2019-12-05 - 12:00 217 Dorota Blajer
II Ko 1145/19 2019-12-06 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II W 265/19 2019-12-06 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 1154/19 2019-12-06 - 09:45 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1155/19 2019-12-06 - 10:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1162/19 2019-12-06 - 10:20 201 Krzysztof Dembowski
II W 279/19 2019-12-06 - 10:30 216 Grażyna Pizoń
II Ko 1165/19 2019-12-06 - 10:40 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1166/19 2019-12-06 - 10:50 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1167/19 2019-12-06 - 11:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1168/19 2019-12-06 - 11:10 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1179/19 2019-12-06 - 11:30 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1206/19 2019-12-06 - 11:50 201 Krzysztof Dembowski
II W 451/19 2019-12-06 - 12:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 1207/19 2019-12-06 - 12:15 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1235/19 2019-12-06 - 12:40 201 Krzysztof Dembowski
II K 219/18 2019-12-09 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II W 364/19 2019-12-09 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II W 440/19 2019-12-09 - 10:00 216 Grażyna Pizoń
II W 367/19 2019-12-09 - 11:00 216 Grażyna Pizoń
II W 161/19 2019-12-09 - 12:00 201 Krzysztof Dembowski
II Kp 204/19 2019-12-09 - 13:00 201 Krzysztof Dembowski
II Kp 203/19 2019-12-09 - 13:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 331/19 2019-12-10 - 09:00 217 Dorota Blajer
II K 324/19 2019-12-10 - 10:30 217 Dorota Blajer
II Ko 1259/19 2019-12-10 - 13:00 217 Dorota Blajer
II K 172/19 2019-12-11 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II W 455/19 2019-12-11 - 09:00 217 Dorota Blajer
II Ko 1158/19 2019-12-11 - 10:30 217 Dorota Blajer
II Ko 1279/19 2019-12-11 - 11:00 217 Dorota Blajer
II K 320/19 2019-12-11 - 11:20 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1275/19 2019-12-11 - 11:20 217 Dorota Blajer
II K 323/19 2019-12-11 - 11:40 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1253/19 2019-12-11 - 11:40 217 Dorota Blajer
II K 311/19 2019-12-11 - 12:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 312/19 2019-12-11 - 12:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 305/19 2019-12-11 - 13:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 334/19 2019-12-12 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 109/19 2019-12-12 - 09:00 217 Dorota Blajer
II W 450/19 2019-12-12 - 10:00 217 Dorota Blajer
II Kp 194/19 2019-12-12 - 11:00 217 Dorota Blajer
II K 338/19 2019-12-12 - 11:40 217 Dorota Blajer
II W 411/19 2019-12-13 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1181/19 2019-12-13 - 11:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1182/19 2019-12-13 - 11:20 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1189/19 2019-12-13 - 11:40 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1191/19 2019-12-13 - 11:50 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1192/19 2019-12-13 - 12:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1199/19 2019-12-13 - 12:20 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1214/19 2019-12-13 - 12:40 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1216/19 2019-12-13 - 13:15 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1244/19 2019-12-13 - 13:30 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1251/19 2019-12-13 - 13:45 201 Krzysztof Dembowski
II K 122/19 2019-12-16 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1106/19 2019-12-16 - 11:40 201 Krzysztof Dembowski
II K 159/19 2019-12-16 - 12:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 339/19 2019-12-16 - 12:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 325/19 2019-12-16 - 12:20 201 Krzysztof Dembowski
II K 329/19 2019-12-16 - 12:40 201 Krzysztof Dembowski
II K 333/19 2019-12-16 - 13:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 938/19 2019-12-16 - 13:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 313/19 2019-12-18 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 252/19 2019-12-18 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II K 315/19 2019-12-18 - 11:00 201 Krzysztof Dembowski
II Kp 181/19 2019-12-18 - 11:30 216 Grażyna Pizoń
II W 569/18 2019-12-18 - 12:30 201 Krzysztof Dembowski
II Kp 161/19 2019-12-18 - 12:30 216 Grażyna Pizoń
II W 426/19 2019-12-20 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1314/19 2019-12-20 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II W 246/19 2019-12-20 - 10:30 201 Krzysztof Dembowski
II W 313/19 2019-12-20 - 12:30 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1071/19 2019-12-20 - 13:45 201 Krzysztof Dembowski
II K 330/19 2019-12-30 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1277/19 2019-12-30 - 10:45 201 Krzysztof Dembowski
II K 78/19 2019-12-30 - 11:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 140/19 2019-12-30 - 12:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 159/19 2019-12-30 - 13:00 201 Krzysztof Dembowski
II W 412/19 2020-01-07 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II W 447/19 2020-01-07 - 10:30 201 Krzysztof Dembowski
II W 341/19 2020-01-07 - 12:00 201 Krzysztof Dembowski
II Kp 221/19 2020-01-07 - 13:30 201 Krzysztof Dembowski
II Kp 196/19 2020-01-07 - 14:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 285/19 2020-01-08 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1292/19 2020-01-08 - 11:30 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1295/19 2020-01-08 - 11:50 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1299/19 2020-01-08 - 12:10 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1301/19 2020-01-08 - 12:30 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1305/19 2020-01-08 - 12:50 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1288/19 2020-01-08 - 13:10 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1289/19 2020-01-08 - 13:30 201 Krzysztof Dembowski


Sprawy Rodzinne i Nieletnich


Sygnatura Data i godzina Numer sali Sędzia
III Nsm 228/19 2019-11-20 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III RC 100/19 2019-11-20 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 4/19 2019-11-20 - 10:20 219 Anna Lipiarz
III RNs 150/19 2019-11-20 - 11:20 219 Anna Lipiarz
III Nsm 241/19 2019-11-20 - 11:50 219 Anna Lipiarz
III Nsm 243/19 2019-11-20 - 12:20 219 Anna Lipiarz
III Nsm 244/19 2019-11-20 - 12:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 245/19 2019-11-20 - 12:40 219 Anna Lipiarz
III RNs 244/19 2019-11-20 - 12:50 219 Anna Lipiarz
III Opm 24/17 2019-11-20 - 13:00 219 Anna Lipiarz
III Opm 2/18 2019-11-20 - 13:20 219 Anna Lipiarz
III RNs 265/19 2019-11-21 - 09:00 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 290/19 2019-11-21 - 09:30 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 90/19 2019-11-21 - 10:15 110 Ewa Kopczyńska
III Nkd 52/19 2019-11-21 - 11:00 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 252/19 2019-11-22 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 144/19 2019-11-22 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III RC 116/19 2019-11-22 - 11:00 219 Anna Lipiarz
III RC 115/19 2019-11-22 - 11:30 219 Anna Lipiarz
III Nsm 256/19 2019-11-22 - 12:00 219 Anna Lipiarz
III RC 114/19 2019-11-22 - 12:30 219 Anna Lipiarz
III Nsm 258/19 2019-11-22 - 13:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 257/19 2019-11-22 - 13:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 228/19 2019-11-22 - 13:40 219 Anna Lipiarz
III RC 96/19 2019-11-22 - 14:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 235/19 2019-11-26 - 09:00 110 Ewa Kopczyńska
III Nkd 73/19 2019-11-26 - 10:00 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 272/19 2019-11-26 - 10:45 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 278/19 2019-11-26 - 11:15 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 225/19 2019-11-26 - 11:45 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 274/19 2019-11-26 - 12:15 110 Ewa Kopczyńska
III Nkd 77/19 2019-11-26 - 12:45 110 Ewa Kopczyńska
III Nkd 69/19 2019-11-27 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 265/19 2019-11-27 - 10:30 219 Anna Lipiarz
III Nsm 266/19 2019-11-27 - 11:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 263/19 2019-11-27 - 11:40 219 Anna Lipiarz
III RNs 261/19 2019-11-27 - 12:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 259/19 2019-11-27 - 12:10 219 Anna Lipiarz
III RNs 258/19 2019-11-27 - 12:20 219 Anna Lipiarz
III Nsm 260/19 2019-11-27 - 12:30 219 Anna Lipiarz
III Nkd 72/19 2019-11-27 - 13:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 294/19 2019-11-28 - 09:00 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 296/19 2019-11-28 - 09:45 110 Ewa Kopczyńska
III Nkd 78/19 2019-11-28 - 10:30 110 Ewa Kopczyńska
III Nkd 28/19 2019-11-28 - 11:15 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 240/19 2019-11-28 - 12:00 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 298/19 2019-11-28 - 12:45 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 281/19 2019-11-28 - 13:15 110 Ewa Kopczyńska
III RC 79/19 2019-11-29 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 259/19 2019-11-29 - 09:20 219 Anna Lipiarz
III RNs 250/19 2019-11-29 - 09:40 219 Anna Lipiarz
III RNs 189/19 2019-11-29 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III RC 110/19 2019-11-29 - 10:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 251/19 2019-11-29 - 10:40 219 Anna Lipiarz
III Nsm 271/19 2019-11-29 - 11:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 248/19 2019-11-29 - 11:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 293/19 2019-12-03 - 09:00 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 296/19 2019-12-03 - 09:30 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 126/19 2019-12-03 - 10:00 110 Ewa Kopczyńska
III RC 122/19 2019-12-03 - 10:45 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 302/19 2019-12-03 - 11:30 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 305/19 2019-12-03 - 12:00 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 279/19 2019-12-03 - 12:30 110 Ewa Kopczyńska
III RC 146/18 2019-12-03 - 13:30 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 236/19 2019-12-04 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III RC 112/19 2019-12-04 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III RC 20/19 2019-12-04 - 10:30 219 Anna Lipiarz
III Nsm 261/19 2019-12-04 - 11:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 124/19 2019-12-04 - 12:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 147/19 2019-12-04 - 13:00 219 Anna Lipiarz
III RC 117/19 2019-12-04 - 13:30 219 Anna Lipiarz
III RC 71/19 2019-12-06 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 268/19 2019-12-06 - 09:10 219 Anna Lipiarz
III Nsm 269/19 2019-12-06 - 09:20 219 Anna Lipiarz
III Nsm 270/19 2019-12-06 - 09:30 219 Anna Lipiarz
III Nsm 267/19 2019-12-06 - 09:40 219 Anna Lipiarz
III RC 107/19 2019-12-06 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 260/19 2019-12-06 - 10:30 219 Anna Lipiarz
III Nsm 282/19 2019-12-06 - 10:50 219 Anna Lipiarz
III RNs 262/19 2019-12-06 - 11:20 219 Anna Lipiarz
III RNs 263/19 2019-12-06 - 11:50 219 Anna Lipiarz
III RNs 264/19 2019-12-06 - 12:20 219 Anna Lipiarz
III Nsm 275/19 2019-12-06 - 12:30 219 Anna Lipiarz
III Nsm 274/19 2019-12-06 - 13:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 292/19 2019-12-06 - 13:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 306/19 2019-12-06 - 13:50 219 Anna Lipiarz
III RNs 298/19 2019-12-09 - 08:45 219 Anna Lipiarz
III RC 118/19 2019-12-09 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III RC 119/19 2019-12-09 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 47/18 2019-12-09 - 10:30 219 Anna Lipiarz
III Nsm 223/19 2019-12-09 - 12:00 219 Anna Lipiarz
III Opm 164/15 2019-12-09 - 13:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 98/19 2019-12-09 - 13:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 303/19 2019-12-09 - 14:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 301/19 2019-12-09 - 14:10 219 Anna Lipiarz
III RNs 300/19 2019-12-09 - 14:20 219 Anna Lipiarz
III RC 102/19 2019-12-10 - 12:30 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 280/19 2019-12-11 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III Nkd 74/19 2019-12-11 - 09:40 219 Anna Lipiarz
III Nkd 75/19 2019-12-11 - 11:00 219 Anna Lipiarz
III Nkd 76/19 2019-12-11 - 12:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 219/19 2019-12-13 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III RC 111/19 2019-12-13 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 230/19 2019-12-13 - 11:00 219 Anna Lipiarz
III RC 67/19 2019-12-13 - 11:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 145/19 2019-12-13 - 12:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 160/19 2019-12-13 - 12:30 219 Anna Lipiarz
III Nsm 295/19 2019-12-13 - 13:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 275/19 2019-12-13 - 13:20 219 Anna Lipiarz
III RNs 276/19 2019-12-13 - 13:40 219 Anna Lipiarz
III RC 96/19 2019-12-13 - 14:00 219 Anna Lipiarz
III RC 124/19 2019-12-18 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III RC 42/19 2019-12-18 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 297/19 2019-12-18 - 10:50 219 Anna Lipiarz
III RC 128/19 2019-12-18 - 11:10 219 Anna Lipiarz
III RC 104/19 2019-12-30 - 10:00 110 Ewa Kopczyńska
III RC 90/19 2019-12-30 - 10:45 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 138/19 2020-01-15 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III RC 109/19 2020-01-15 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 297/19 2020-01-23 - 09:00 219 Anna Lipiarz


Wygenerowano z systemu dnia: 2019-11-20 10:27:04

Rejestr zmian