Spis aktualnych spraw sądowych

Informujemy, że Wokanda Internetowa (E-Wokanda) stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz.Min.Spraw. Nr 5 poz. 22 i z 2004 r. Nr 6, poz. 22).

Wokanda internetowa (E-Wokanda) nie jest prawnie wiążąca i nie może być traktowana na równi z pisemnym zawiadomieniem wysłanym przez sąd.
Sprawy Cywilne


Sygnatura Data i godzina Numer sali Sędzia


Sprawy Karne


Sygnatura Data i godzina Numer sali Sędzia
II Ko 322/19 2019-03-21 - 08:15 217 Dorota Blajer
II Ko 326/19 2019-03-21 - 08:30 216 Grażyna Pizoń
II Ko 324/19 2019-03-21 - 08:30 217 Dorota Blajer
II Ko 325/19 2019-03-21 - 08:45 217 Dorota Blajer
II Ko 318/19 2019-03-21 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II K 348/18 2019-03-21 - 09:00 217 Dorota Blajer
II Ko 319/19 2019-03-21 - 09:15 216 Grażyna Pizoń
II Ko 321/19 2019-03-21 - 09:30 216 Grażyna Pizoń
II Ko 327/19 2019-03-21 - 09:45 216 Grażyna Pizoń
II Ko 332/19 2019-03-21 - 10:00 216 Grażyna Pizoń
II W 92/19 2019-03-21 - 10:30 216 Grażyna Pizoń
II W 47/19 2019-03-21 - 11:00 216 Grażyna Pizoń
II K 219/18 2019-03-22 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 14/19 2019-03-22 - 12:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 17/19 2019-03-22 - 13:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 113/19 2019-03-22 - 13:20 201 Krzysztof Dembowski
II W 569/18 2019-03-25 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 42/19 2019-03-25 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II K 72/19 2019-03-25 - 10:00 216 Grażyna Pizoń
II K 64/19 2019-03-25 - 11:00 216 Grażyna Pizoń
II K 104/17 2019-03-25 - 11:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 11/19 2019-03-25 - 11:30 216 Grażyna Pizoń
II K 220/18 2019-03-25 - 12:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 74/19 2019-03-25 - 12:30 216 Grażyna Pizoń
II Ko 272/19 2019-03-25 - 13:00 216 Grażyna Pizoń
II Kp 10/19 2019-03-25 - 13:30 201 Krzysztof Dembowski
II Kp 47/19 2019-03-25 - 13:50 201 Krzysztof Dembowski
II W 594/18 2019-03-26 - 09:00 217 Dorota Blajer
II K 41/19 2019-03-26 - 11:00 217 Dorota Blajer
II Ko 204/19 2019-03-26 - 12:20 217 Dorota Blajer
II Ko 205/19 2019-03-26 - 12:30 217 Dorota Blajer
II Ko 152/19 2019-03-26 - 13:00 217 Dorota Blajer
II K 326/18 2019-03-27 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 20/19 2019-03-27 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II K 327/18 2019-03-27 - 11:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 375/18 2019-03-27 - 13:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 378/18 2019-03-28 - 09:00 217 Dorota Blajer
II K 48/19 2019-03-28 - 10:00 217 Dorota Blajer
II K 44/19 2019-03-28 - 10:20 217 Dorota Blajer
II K 54/19 2019-03-28 - 10:40 217 Dorota Blajer
II K 53/19 2019-03-28 - 11:00 217 Dorota Blajer
II K 52/19 2019-03-28 - 11:20 217 Dorota Blajer
II K 62/19 2019-03-28 - 11:20 217 Dorota Blajer
II K 66/19 2019-03-28 - 11:40 217 Dorota Blajer
II K 320/18 2019-03-28 - 13:00 217 Dorota Blajer
II K 7/19 2019-03-29 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 128/17 2019-03-29 - 10:00 217 Ewa Kopczyńska
II K 64/16 2019-03-29 - 11:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 325/18 2019-04-01 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 219/16 2019-04-01 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II Kp 40/19 2019-04-01 - 10:30 217 Dorota Blajer
II K 411/18 2019-04-01 - 12:15 201 Krzysztof Dembowski
II W 29/19 2019-04-01 - 12:30 217 Dorota Blajer
II Ko 155/19 2019-04-01 - 13:00 201 Krzysztof Dembowski
II Kp 28/19 2019-04-01 - 13:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 43/19 2019-04-02 - 09:00 217 Dorota Blajer
II K 46/19 2019-04-02 - 13:00 217 Dorota Blajer
II W 405/18 2019-04-03 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 50/19 2019-04-03 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II K 323/18 2019-04-03 - 10:00 216 Grażyna Pizoń
II K 430/17 2019-04-03 - 10:00 217 Dorota Blajer
II W 37/19 2019-04-03 - 11:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 72/19 2019-04-03 - 12:00 216 Grażyna Pizoń
II W 38/19 2019-04-03 - 12:45 201 Krzysztof Dembowski
II Kp 32/19 2019-04-04 - 10:00 217 Dorota Blajer
II Ko 209/19 2019-04-04 - 12:00 217 Dorota Blajer
II Kp 30/19 2019-04-04 - 13:00 217 Dorota Blajer
II W 45/19 2019-04-05 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II Kp 31/19 2019-04-05 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 233/19 2019-04-05 - 10:00 216 Grażyna Pizoń
II W 592/18 2019-04-05 - 10:30 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 243/19 2019-04-05 - 10:30 216 Grażyna Pizoń
II Ko 240/19 2019-04-05 - 11:00 216 Grażyna Pizoń
II W 39/19 2019-04-05 - 11:30 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 115/19 2019-04-05 - 11:30 216 Grażyna Pizoń
II Ko 118/19 2019-04-05 - 12:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 254/19 2019-04-05 - 12:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 268/19 2019-04-05 - 13:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 239/19 2019-04-05 - 13:30 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 278/19 2019-04-05 - 13:30 216 Grażyna Pizoń
II K 404/18 2019-04-08 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 373/18 2019-04-08 - 10:00 216 Grażyna Pizoń
II K 77/19 2019-04-08 - 11:30 216 Grażyna Pizoń
II K 418/18 2019-04-08 - 12:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 293/19 2019-04-08 - 13:00 216 Grażyna Pizoń
II Kop 5/19 2019-04-08 - 13:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 390/18 2019-04-10 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 80/19 2019-04-10 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II Kp 39/19 2019-04-10 - 10:00 217 Dorota Blajer
II K 398/18 2019-04-10 - 11:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1664/18 2019-04-10 - 12:40 217 Dorota Blajer
II K 24/19 2019-04-10 - 13:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 29/19 2019-04-10 - 13:15 201 Krzysztof Dembowski
II K 25/19 2019-04-10 - 13:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 32/19 2019-04-10 - 13:45 201 Krzysztof Dembowski
II K 69/19 2019-04-11 - 09:00 217 Dorota Blajer
II K 68/19 2019-04-11 - 09:30 217 Dorota Blajer
II W 446/18 2019-04-11 - 10:30 217 Dorota Blajer
II W 13/19 2019-04-11 - 11:00 217 Dorota Blajer
II Ko 206/19 2019-04-11 - 13:15 217 Dorota Blajer
II Ko 214/19 2019-04-11 - 13:30 217 Dorota Blajer
II K 34/19 2019-04-12 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 58/19 2019-04-12 - 12:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 71/19 2019-04-12 - 12:30 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 244/19 2019-04-12 - 12:50 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 245/19 2019-04-12 - 13:10 201 Krzysztof Dembowski
II K 56/19 2019-04-12 - 13:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 63/19 2019-04-12 - 13:50 201 Krzysztof Dembowski
II K 16/15 2019-04-15 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 301/19 2019-04-15 - 12:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 51/19 2019-04-15 - 12:30 201 Krzysztof Dembowski
II Kp 48/19 2019-04-15 - 13:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 402/18 2019-04-16 - 09:00 217 Dorota Blajer
II K 421/18 2019-04-16 - 09:00 217 Dorota Blajer
II Ko 296/19 2019-04-16 - 11:00 217 Dorota Blajer
II K 45/19 2019-04-16 - 13:00 217 Dorota Blajer
II K 60/19 2019-04-17 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II Kp 49/19 2019-04-17 - 12:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 61/19 2019-04-17 - 13:00 201 Krzysztof Dembowski
II Kp 29/19 2019-04-18 - 09:00 217 Dorota Blajer
II K 67/19 2019-04-18 - 10:00 217 Dorota Blajer
II K 59/19 2019-04-18 - 11:40 217 Dorota Blajer
II Kp 41/19 2019-04-18 - 13:00 217 Dorota Blajer
II Kp 27/19 2019-04-23 - 12:00 217 Dorota Blajer
II K 73/19 2019-04-24 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 65/19 2019-04-24 - 12:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 75/19 2019-04-24 - 13:30 201 Krzysztof Dembowski
II W 321/18 2019-04-26 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 29/19 2019-04-26 - 11:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 7/19 2019-04-26 - 12:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 57/19 2019-04-29 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 70/19 2019-05-08 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II K 90/19 2019-05-13 - 09:00 216 Grażyna Pizoń


Sprawy Rodzinne i Nieletnich


Sygnatura Data i godzina Numer sali Sędzia
III Nsm 13/19 2019-03-21 - 09:00 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 354/18 2019-03-21 - 10:30 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 358/18 2019-03-21 - 11:00 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 159/18 2019-03-21 - 11:30 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 278/18 2019-03-21 - 12:00 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 14/19 2019-03-21 - 12:45 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 20/19 2019-03-22 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 19/19 2019-03-22 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 8/19 2019-03-22 - 10:40 219 Anna Lipiarz
III RC 15/19 2019-03-22 - 11:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 91/17 2019-03-22 - 12:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 35/19 2019-03-22 - 13:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 217/18 2019-03-26 - 09:00 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 29/19 2019-03-26 - 09:45 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 50/19 2019-03-26 - 10:30 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 33/19 2019-03-26 - 11:00 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 34/19 2019-03-26 - 11:30 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 26/19 2019-03-26 - 12:00 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 31/19 2019-03-26 - 12:30 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 54/19 2019-03-26 - 13:30 110 Ewa Kopczyńska
III Nkd 9/19 2019-03-27 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III RC 16/19 2019-03-27 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 44/19 2019-03-27 - 10:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 43/19 2019-03-27 - 11:00 219 Anna Lipiarz
III Nkd 39/18 2019-03-27 - 11:10 219 Anna Lipiarz
III RC 27/18 2019-03-27 - 12:00 219 Anna Lipiarz
III Alk 61/18 2019-03-27 - 13:00 219 Anna Lipiarz
III Alk 65/18 2019-03-27 - 13:30 219 Anna Lipiarz
III Nsm 45/19 2019-03-28 - 09:00 110 Ewa Kopczyńska
III Nkd 13/19 2019-03-28 - 09:45 110 Ewa Kopczyńska
III RC 140/18 2019-03-28 - 10:30 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 42/19 2019-03-28 - 11:00 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 55/19 2019-03-28 - 12:00 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 35/19 2019-03-28 - 12:30 110 Ewa Kopczyńska
III Nkd 100/18 2019-03-28 - 13:00 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 48/19 2019-04-02 - 09:00 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 49/19 2019-04-02 - 10:00 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 48/19 2019-04-02 - 10:45 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 52/19 2019-04-02 - 11:15 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 51/19 2019-04-02 - 11:40 110 Ewa Kopczyńska
III RC 21/19 2019-04-02 - 12:15 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 277/18 2019-04-02 - 13:00 110 Ewa Kopczyńska
III RC 134/18 2019-04-03 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III RCo 19/18 2019-04-03 - 10:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 51/19 2019-04-03 - 11:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 53/19 2019-04-03 - 11:50 219 Anna Lipiarz
III Nsm 159/17 2019-04-03 - 12:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 289/18 2019-04-03 - 13:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 17/19 2019-04-04 - 09:00 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 359/18 2019-04-04 - 09:45 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 60/19 2019-04-04 - 10:15 110 Ewa Kopczyńska
III RC 19/19 2019-04-04 - 10:45 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 2/19 2019-04-04 - 12:00 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 8/19 2019-04-04 - 12:45 110 Ewa Kopczyńska
III Cps 16/19 2019-04-04 - 13:15 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 62/19 2019-04-08 - 09:00 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 61/19 2019-04-08 - 09:45 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 24/19 2019-04-08 - 10:00 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 63/19 2019-04-08 - 10:15 110 Ewa Kopczyńska
III RC 26/19 2019-04-08 - 10:45 110 Ewa Kopczyńska
III RC 27/19 2019-04-08 - 11:25 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 65/19 2019-04-08 - 12:05 110 Ewa Kopczyńska
III Cps 8/19 2019-04-08 - 12:30 110 Ewa Kopczyńska
III RC 232/15 2019-04-09 - 09:00 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 68/19 2019-04-09 - 09:45 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 67/19 2019-04-09 - 10:15 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 66/19 2019-04-09 - 10:45 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 295/18 2019-04-09 - 12:00 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 62/19 2019-04-09 - 12:45 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 70/19 2019-04-09 - 13:15 110 Ewa Kopczyńska
III RC 9/19 2019-04-10 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 230/18 2019-04-10 - 09:40 219 Anna Lipiarz
III Nsm 15/19 2019-04-10 - 10:10 219 Anna Lipiarz
III RC 116/18 2019-04-10 - 11:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 40/19 2019-04-10 - 12:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 287/18 2019-04-10 - 13:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 58/19 2019-04-12 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 57/19 2019-04-12 - 09:10 219 Anna Lipiarz
III Nsm 54/19 2019-04-12 - 09:20 219 Anna Lipiarz
III Nsm 53/19 2019-04-12 - 09:50 219 Anna Lipiarz
III RNs 59/19 2019-04-12 - 11:20 219 Anna Lipiarz
III RNs 367/18 2019-04-12 - 11:40 219 Anna Lipiarz
III RNs 69/19 2019-04-12 - 12:10 219 Anna Lipiarz
III RNs 71/19 2019-04-12 - 12:30 219 Anna Lipiarz
III Nsm 58/19 2019-04-12 - 12:40 219 Anna Lipiarz
III Nsm 59/19 2019-04-12 - 12:50 219 Anna Lipiarz
III Nsm 60/19 2019-04-12 - 13:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 61/19 2019-04-12 - 13:10 219 Anna Lipiarz
III RNs 74/19 2019-04-12 - 13:50 219 Anna Lipiarz
III Nkd 14/19 2019-04-17 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III RC 23/19 2019-04-17 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III RC 28/19 2019-04-17 - 10:30 219 Anna Lipiarz
III Nsm 226/18 2019-04-17 - 11:00 219 Anna Lipiarz
III RC 84/17 2019-04-17 - 12:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 370/18 2019-04-17 - 13:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 78/19 2019-04-17 - 13:30 219 Anna Lipiarz
III Nsm 70/19 2019-04-17 - 13:40 219 Anna Lipiarz
III Nsm 264/18 2019-04-25 - 09:00 110 Ewa Kopczyńska
III RC 25/19 2019-04-25 - 09:45 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 65/19 2019-04-25 - 10:15 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 76/19 2019-04-25 - 10:45 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 77/19 2019-04-25 - 11:15 110 Ewa Kopczyńska
III Nkd 13/18 2019-05-10 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III RC 30/19 2019-05-10 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 59/17 2019-05-10 - 12:00 219 Anna Lipiarz
III RC 11/19 2019-05-31 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 57/19 2019-05-31 - 09:50 219 Anna Lipiarz


Wygenerowano z systemu dnia: 2019-03-21 14:27:04

Rejestr zmian