Spis aktualnych spraw sądowych

Informujemy, że Wokanda Internetowa (E-Wokanda) stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz.Min.Spraw. Nr 5 poz. 22 i z 2004 r. Nr 6, poz. 22).

Wokanda internetowa (E-Wokanda) nie jest prawnie wiążąca i nie może być traktowana na równi z pisemnym zawiadomieniem wysłanym przez sąd.
Sprawy Cywilne


Sygnatura Data i godzina Numer sali Sędzia


Sprawy Karne


Sygnatura Data i godzina Numer sali Sędzia
II K 219/16 2019-05-24 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II K 106/19 2019-05-27 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II K 77/19 2019-05-27 - 12:30 216 Grażyna Pizoń
II Ko 397/19 2019-05-27 - 13:30 216 Grażyna Pizoń
II K 109/19 2019-05-28 - 09:00 217 Dorota Blajer
II K 326/18 2019-05-29 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 112/19 2019-05-29 - 09:00 217 Dorota Blajer
II K 274/18 2019-05-29 - 11:00 217 Dorota Blajer
II Ko 410/19 2019-05-29 - 13:00 217 Dorota Blajer
II Ko 406/19 2019-05-29 - 13:20 217 Dorota Blajer
II Ko 453/19 2019-05-29 - 13:30 217 Dorota Blajer
II K 123/19 2019-05-30 - 09:00 217 Dorota Blajer
II W 137/19 2019-05-30 - 10:00 217 Dorota Blajer
II Ko 483/19 2019-05-30 - 13:00 217 Dorota Blajer
II K 98/19 2019-05-31 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II Kop 7/19 2019-05-31 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 499/19 2019-05-31 - 09:30 216 Grażyna Pizoń
II K 128/19 2019-05-31 - 10:00 216 Grażyna Pizoń
II K 129/19 2019-05-31 - 10:30 216 Grażyna Pizoń
II K 325/18 2019-05-31 - 12:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 521/19 2019-05-31 - 12:00 216 Grażyna Pizoń
II Kop 9/19 2019-05-31 - 12:30 216 Grażyna Pizoń
II Kop 10/19 2019-05-31 - 13:00 216 Grażyna Pizoń
II K 119/19 2019-05-31 - 13:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 60/19 2019-06-03 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 440/19 2019-06-03 - 12:40 201 Krzysztof Dembowski
II K 51/19 2019-06-03 - 13:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 411/18 2019-06-03 - 13:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 103/19 2019-06-05 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II W 149/19 2019-06-05 - 09:00 217 Dorota Blajer
II W 151/19 2019-06-05 - 09:40 217 Dorota Blajer
II K 49/19 2019-06-05 - 10:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 36/19 2019-06-05 - 11:30 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 482/19 2019-06-05 - 11:40 217 Dorota Blajer
II Ko 484/19 2019-06-05 - 12:00 217 Dorota Blajer
II K 21/19 2019-06-05 - 12:30 201 Krzysztof Dembowski
II Kp 93/19 2019-06-05 - 13:00 217 Dorota Blajer
II W 569/18 2019-06-07 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 219/16 2019-06-07 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II W 39/19 2019-06-07 - 11:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 375/19 2019-06-07 - 12:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 377/19 2019-06-07 - 12:20 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 379/19 2019-06-07 - 12:40 201 Krzysztof Dembowski
II K 111/19 2019-06-07 - 13:10 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 441/19 2019-06-07 - 13:40 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 530/19 2019-06-10 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 536/19 2019-06-10 - 09:30 216 Grażyna Pizoń
II Ko 545/19 2019-06-10 - 10:00 216 Grażyna Pizoń
II K 135/19 2019-06-10 - 11:00 216 Grażyna Pizoń
II K 73/19 2019-06-11 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 124/19 2019-06-11 - 09:00 217 Dorota Blajer
II K 222/18 2019-06-11 - 11:00 217 Dorota Blajer
II K 131/19 2019-06-11 - 12:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 442/19 2019-06-11 - 12:40 217 Dorota Blajer
II Ko 435/19 2019-06-11 - 13:00 217 Dorota Blajer
II K 110/19 2019-06-12 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II Kp 56/19 2019-06-12 - 10:00 217 Dorota Blajer
II K 113/19 2019-06-12 - 11:00 201 Krzysztof Dembowski
II Kp 97/19 2019-06-12 - 11:30 217 Dorota Blajer
II Ko 393/19 2019-06-12 - 12:30 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 420/19 2019-06-12 - 12:30 217 Dorota Blajer
II Ko 398/19 2019-06-12 - 12:45 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 467/19 2019-06-12 - 13:00 217 Dorota Blajer
II Ko 402/19 2019-06-12 - 13:10 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 407/19 2019-06-12 - 13:30 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 409/19 2019-06-12 - 13:50 201 Krzysztof Dembowski
II W 131/19 2019-06-13 - 09:00 217 Dorota Blajer
II W 140/19 2019-06-13 - 10:30 217 Dorota Blajer
II Kop 1/19 2019-06-13 - 12:00 217 Dorota Blajer
II Ko 524/19 2019-06-13 - 13:00 217 Dorota Blajer
II K 114/19 2019-06-14 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II W 133/19 2019-06-14 - 09:00 217 Dorota Blajer
II K 116/19 2019-06-14 - 09:30 201 Krzysztof Dembowski
II W 115/19 2019-06-14 - 10:15 201 Krzysztof Dembowski
II K 117/19 2019-06-14 - 10:20 217 Dorota Blajer
II W 181/19 2019-06-14 - 10:40 217 Dorota Blajer
II K 89/19 2019-06-14 - 11:30 217 Dorota Blajer
II Ko 411/19 2019-06-14 - 12:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 421/19 2019-06-14 - 12:20 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 428/19 2019-06-14 - 12:40 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 430/19 2019-06-14 - 13:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 544/19 2019-06-14 - 13:00 217 Dorota Blajer
II Ko 526/19 2019-06-14 - 13:20 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 541/19 2019-06-14 - 13:40 201 Krzysztof Dembowski
II K 7/19 2019-06-17 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 551/19 2019-06-17 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II Kop 12/19 2019-06-17 - 09:30 216 Grażyna Pizoń
II K 136/19 2019-06-17 - 10:00 216 Grażyna Pizoń
II K 220/18 2019-06-17 - 11:00 201 Krzysztof Dembowski
II Kp 109/19 2019-06-17 - 12:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 553/19 2019-06-17 - 13:00 201 Krzysztof Dembowski
II Kp 110/19 2019-06-17 - 13:00 216 Grażyna Pizoń
II Kp 82/19 2019-06-17 - 13:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 130/19 2019-06-18 - 09:00 217 Dorota Blajer
II Ko 558/19 2019-06-18 - 11:00 217 Dorota Blajer
II Ko 578/19 2019-06-18 - 11:20 217 Dorota Blajer
II Ko 564/19 2019-06-18 - 11:40 217 Dorota Blajer
II Ko 547/19 2019-06-18 - 13:00 217 Dorota Blajer
II Ko 443/19 2019-06-19 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II W 178/19 2019-06-19 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 447/19 2019-06-19 - 09:20 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 455/19 2019-06-19 - 09:40 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 458/19 2019-06-19 - 10:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 141/19 2019-06-19 - 10:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 462/19 2019-06-19 - 10:20 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 464/19 2019-06-19 - 10:40 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 475/19 2019-06-19 - 11:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 485/19 2019-06-19 - 11:20 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 486/19 2019-06-19 - 11:40 201 Krzysztof Dembowski
II K 125/19 2019-06-19 - 12:15 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 495/19 2019-06-19 - 12:40 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 501/19 2019-06-19 - 13:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 563/19 2019-06-19 - 13:00 216 Grażyna Pizoń
II K 87/19 2019-06-19 - 13:20 201 Krzysztof Dembowski
II K 78/19 2019-06-24 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 142/19 2019-06-24 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II W 45/19 2019-06-24 - 11:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 146/19 2019-06-24 - 11:00 216 Grażyna Pizoń
II K 145/19 2019-06-24 - 11:30 216 Grażyna Pizoń
II Ko 611/19 2019-06-24 - 12:00 216 Grażyna Pizoń
II K 137/19 2019-06-24 - 12:30 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 622/19 2019-06-24 - 12:30 216 Grażyna Pizoń
II Ko 560/19 2019-06-24 - 13:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 559/19 2019-06-24 - 13:30 216 Grażyna Pizoń
II K 20/19 2019-06-25 - 10:00 216 Grażyna Pizoń
II K 120/19 2019-06-26 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 121/19 2019-06-26 - 11:30 201 Krzysztof Dembowski
II W 532/18 2019-06-26 - 13:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 122/19 2019-06-28 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 76/19 2019-06-28 - 12:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 522/19 2019-06-28 - 13:15 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 523/19 2019-06-28 - 13:30 201 Krzysztof Dembowski
II W 134/19 2019-07-01 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II W 180/19 2019-07-01 - 10:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 57/19 2019-07-03 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 32/17 2019-07-08 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 240/19 2019-07-15 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 349/19 2019-08-07 - 12:00 201 Krzysztof Dembowski


Sprawy Rodzinne i Nieletnich


Sygnatura Data i godzina Numer sali Sędzia
III Nkd 20/19 2019-05-28 - 09:00 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 90/19 2019-05-28 - 09:45 110 Ewa Kopczyńska
III RC 11/19 2019-05-31 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 57/19 2019-05-31 - 09:50 219 Anna Lipiarz
III Nsm 226/18 2019-05-31 - 10:50 219 Anna Lipiarz
III Nsm 87/19 2019-05-31 - 11:50 219 Anna Lipiarz
III RC 50/19 2019-06-04 - 11:30 110 Ewa Kopczyńska
III RC 22/19 2019-06-04 - 12:15 110 Ewa Kopczyńska
III RC 44/19 2019-06-04 - 13:00 110 Ewa Kopczyńska
III RC 11/19 2019-06-05 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 57/19 2019-06-05 - 09:50 219 Anna Lipiarz
III Nsm 226/18 2019-06-05 - 10:50 219 Anna Lipiarz
III Nsm 87/19 2019-06-05 - 11:50 219 Anna Lipiarz
III RC 49/19 2019-06-05 - 12:30 219 Anna Lipiarz
III Nsm 96/19 2019-06-05 - 13:10 219 Anna Lipiarz
III Nsm 95/19 2019-06-05 - 13:30 219 Anna Lipiarz
III Opm 291/15 2019-06-05 - 14:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 94/19 2019-06-07 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III RC 84/17 2019-06-07 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 370/18 2019-06-07 - 11:00 219 Anna Lipiarz
III RC 89/18 2019-06-07 - 11:30 219 Anna Lipiarz
III Nsm 86/19 2019-06-07 - 12:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 99/19 2019-06-07 - 13:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 101/19 2019-06-07 - 14:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 271/18 2019-06-12 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III RC 104/18 2019-06-12 - 09:40 219 Anna Lipiarz
III RNs 113/19 2019-06-12 - 10:10 219 Anna Lipiarz
III RNs 114/19 2019-06-12 - 10:30 219 Anna Lipiarz
III Nsm 109/19 2019-06-12 - 10:40 219 Anna Lipiarz
III Nsm 120/19 2019-06-12 - 11:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 112/19 2019-06-12 - 12:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 117/19 2019-06-12 - 13:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 115/19 2019-06-12 - 13:10 219 Anna Lipiarz
III Nsm 114/19 2019-06-12 - 13:20 219 Anna Lipiarz
III Nsm 116/19 2019-06-12 - 13:30 219 Anna Lipiarz
III Nsm 133/19 2019-06-12 - 13:40 219 Anna Lipiarz
III Nsm 44/19 2019-06-18 - 09:00 110 Ewa Kopczyńska
III Alk 65/18 2019-06-18 - 14:10 219 Anna Lipiarz
III RNs 59/19 2019-06-19 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III RC 61/19 2019-06-19 - 09:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 106/19 2019-06-19 - 10:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 107/19 2019-06-19 - 11:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 109/19 2019-06-19 - 11:10 219 Anna Lipiarz
III RNs 108/19 2019-06-19 - 11:20 219 Anna Lipiarz
III RNs 4/19 2019-06-19 - 11:30 219 Anna Lipiarz
III RC 60/19 2019-06-19 - 12:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 116/19 2019-06-19 - 13:30 219 Anna Lipiarz
III Nsm 122/19 2019-06-19 - 13:40 219 Anna Lipiarz
III RNs 117/19 2019-06-19 - 13:50 219 Anna Lipiarz
III RC 57/19 2019-06-21 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 131/19 2019-06-21 - 09:40 219 Anna Lipiarz
III RNs 111/19 2019-06-26 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 110/19 2019-06-26 - 09:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 112/19 2019-06-26 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 98/19 2019-06-26 - 10:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 119/19 2019-06-26 - 11:10 219 Anna Lipiarz
III RC 47/19 2019-06-26 - 11:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 118/19 2019-06-26 - 12:10 219 Anna Lipiarz
III RNs 96/19 2019-06-26 - 12:30 219 Anna Lipiarz
III RC 62/19 2019-06-26 - 12:40 219 Anna Lipiarz
III Nw 6/19 2019-06-26 - 13:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 121/19 2019-06-28 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 120/19 2019-06-28 - 09:30 219 Anna Lipiarz
III RC 107/18 2019-06-28 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 124/19 2019-06-28 - 10:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 134/19 2019-06-28 - 11:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 128/19 2019-06-28 - 11:50 219 Anna Lipiarz
III RNs 131/19 2019-06-28 - 12:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 132/19 2019-06-28 - 12:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 126/19 2019-06-28 - 13:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 125/19 2019-06-28 - 13:10 219 Anna Lipiarz
III RC 136/18 2019-07-10 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III Nkd 26/19 2019-07-10 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III Nkd 27/19 2019-07-10 - 11:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 127/19 2019-07-10 - 12:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 129/19 2019-07-10 - 13:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 137/19 2019-07-17 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III Nkd 31/19 2019-07-17 - 09:30 219 Anna Lipiarz
III Nkd 29/19 2019-07-17 - 10:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 111/19 2019-07-19 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 110/19 2019-07-19 - 09:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 112/19 2019-07-19 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 98/19 2019-07-19 - 10:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 119/19 2019-07-19 - 11:10 219 Anna Lipiarz
III RC 47/19 2019-07-19 - 11:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 118/19 2019-07-19 - 12:10 219 Anna Lipiarz
III RC 62/19 2019-07-19 - 12:40 219 Anna Lipiarz
III Nw 6/19 2019-07-19 - 13:30 219 Anna Lipiarz


Wygenerowano z systemu dnia: 2019-05-24 08:27:05

Rejestr zmian