Spis aktualnych spraw sądowych

Informujemy, że Wokanda Internetowa (E-Wokanda) stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz.Min.Spraw. Nr 5 poz. 22 i z 2004 r. Nr 6, poz. 22).

Wokanda internetowa (E-Wokanda) nie jest prawnie wiążąca i nie może być traktowana na równi z pisemnym zawiadomieniem wysłanym przez sąd.
Sprawy Cywilne


Sygnatura Data i godzina Numer sali Sędzia


Sprawy Karne


Sygnatura Data i godzina Numer sali Sędzia
II Ko 16/20 2020-01-21 - 08:40 217 Dorota Blajer
II W 20/20 2020-01-21 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II Kp 216/19 2020-01-21 - 09:00 217 Dorota Blajer
II W 22/20 2020-01-21 - 09:30 216 Grażyna Pizoń
II Ko 49/20 2020-01-21 - 10:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 1442/19 2020-01-21 - 10:30 216 Grażyna Pizoń
II Ko 1362/19 2020-01-21 - 10:30 217 Dorota Blajer
II Ko 1363/19 2020-01-21 - 10:40 217 Dorota Blajer
II Ko 1350/19 2020-01-21 - 11:00 217 Dorota Blajer
II Ko 1357/19 2020-01-21 - 12:00 217 Dorota Blajer
II Ko 1356/19 2020-01-21 - 12:20 217 Dorota Blajer
II Ko 45/20 2020-01-21 - 12:40 217 Dorota Blajer
II Ko 46/20 2020-01-21 - 13:00 217 Dorota Blajer
II K 324/19 2020-01-22 - 09:00 217 Dorota Blajer
II K 391/19 2020-01-22 - 10:30 217 Dorota Blajer
II K 398/19 2020-01-22 - 11:00 217 Dorota Blajer
II K 397/19 2020-01-22 - 11:20 217 Dorota Blajer
II Ko 1368/19 2020-01-22 - 12:00 217 Dorota Blajer
II K 357/19 2020-01-23 - 09:00 217 Dorota Blajer
II K 393/19 2020-01-23 - 10:00 217 Dorota Blajer
II Ko 1417/19 2020-01-23 - 10:30 217 Dorota Blajer
II Ko 152/19 2020-01-23 - 12:00 217 Dorota Blajer
II K 109/19 2020-01-23 - 13:30 217 Dorota Blajer
II W 367/19 2020-01-24 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II W 467/19 2020-01-24 - 10:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 1427/19 2020-01-24 - 11:00 216 Grażyna Pizoń
II K 342/19 2020-01-24 - 11:30 216 Grażyna Pizoń
II K 325/18 2020-01-27 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 219/18 2020-01-27 - 11:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 262/19 2020-01-27 - 13:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 661/19 2020-01-27 - 14:00 201 Krzysztof Dembowski
II W 478/19 2020-01-29 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 238/15 2020-01-29 - 10:00 216 Grażyna Pizoń
II K 358/19 2020-01-29 - 11:50 201 Krzysztof Dembowski
II K 359/19 2020-01-29 - 12:20 201 Krzysztof Dembowski
II K 360/19 2020-01-29 - 12:50 201 Krzysztof Dembowski
II K 350/19 2020-01-29 - 13:10 201 Krzysztof Dembowski
II K 352/19 2020-01-29 - 13:30 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1386/19 2020-01-29 - 13:50 201 Krzysztof Dembowski
II K 402/19 2020-01-30 - 09:00 217 Dorota Blajer
II K 403/19 2020-01-30 - 09:20 217 Dorota Blajer
II K 410/19 2020-01-30 - 09:20 217 Dorota Blajer
II K 416/19 2020-01-30 - 09:40 217 Dorota Blajer
II K 414/19 2020-01-30 - 10:00 217 Dorota Blajer
II K 422/19 2020-01-30 - 10:30 217 Dorota Blajer
II K 423/19 2020-01-30 - 11:00 217 Dorota Blajer
II K 406/19 2020-01-30 - 11:20 217 Dorota Blajer
II K 373/19 2020-01-30 - 12:00 217 Dorota Blajer
II Ko 1382/19 2020-01-30 - 13:00 217 Dorota Blajer
II Ko 1258/19 2020-01-30 - 13:20 217 Dorota Blajer
II K 379/19 2020-01-31 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II K 344/19 2020-01-31 - 10:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 443/19 2020-01-31 - 10:00 216 Grażyna Pizoń
II K 421/19 2020-01-31 - 10:30 216 Grażyna Pizoń
II Ko 1488/19 2020-01-31 - 11:00 216 Grażyna Pizoń
II K 430/17 2020-01-31 - 11:00 217 Dorota Blajer
II Ko 1458/19 2020-01-31 - 11:30 216 Grażyna Pizoń
II Kp 250/19 2020-01-31 - 12:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1479/19 2020-01-31 - 12:00 216 Grażyna Pizoń
II K 433/19 2020-01-31 - 12:30 216 Grażyna Pizoń
II Ko 4/20 2020-01-31 - 12:40 217 Dorota Blajer
II Ko 1353/19 2020-01-31 - 13:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 1399/19 2020-01-31 - 13:30 216 Grażyna Pizoń
II K 220/18 2020-02-03 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 215/19 2020-02-03 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II Kp 3/20 2020-02-03 - 11:00 216 Grażyna Pizoń
II Kp 6/20 2020-02-03 - 11:30 216 Grażyna Pizoń
II K 140/19 2020-02-03 - 12:00 201 Krzysztof Dembowski
II Kp 231/19 2020-02-03 - 13:30 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 7/20 2020-02-04 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 387/19 2020-02-04 - 09:00 217 Dorota Blajer
II K 362/19 2020-02-05 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 437/19 2020-02-05 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II K 419/19 2020-02-05 - 10:00 217 Dorota Blajer
II W 538/19 2020-02-05 - 11:00 217 Dorota Blajer
II K 363/19 2020-02-05 - 12:00 201 Krzysztof Dembowski
II W 535/19 2020-02-05 - 12:30 217 Dorota Blajer
II K 370/19 2020-02-05 - 13:15 201 Krzysztof Dembowski
II K 394/19 2020-02-05 - 13:30 217 Dorota Blajer
II Ko 1364/19 2020-02-07 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II W 479/19 2020-02-07 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 1366/19 2020-02-07 - 09:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 320/19 2020-02-07 - 10:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 323/19 2020-02-07 - 10:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 395/19 2020-02-07 - 11:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 420/19 2020-02-07 - 11:00 216 Grażyna Pizoń
II W 161/19 2020-02-07 - 12:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 429/19 2020-02-07 - 12:30 216 Grażyna Pizoń
II K 380/19 2020-02-07 - 13:30 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1424/19 2020-02-07 - 13:50 201 Krzysztof Dembowski
II K 122/19 2020-02-10 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 221/19 2020-02-10 - 12:00 201 Krzysztof Dembowski
II Kp 240/19 2020-02-10 - 13:30 201 Krzysztof Dembowski
II W 115/19 2020-02-10 - 14:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 367/19 2020-02-12 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 400/19 2020-02-12 - 09:00 217 Dorota Blajer
II Ko 1459/19 2020-02-12 - 11:00 217 Dorota Blajer
II Ko 1214/19 2020-02-12 - 12:00 201 Krzysztof Dembowski
II Kp 246/19 2020-02-12 - 12:30 217 Dorota Blajer
II Ko 1374/19 2020-02-12 - 13:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1387/19 2020-02-12 - 13:20 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1029/19 2020-02-13 - 09:00 217 Dorota Blajer
II Ko 1419/19 2020-02-13 - 09:00 217 Dorota Blajer
II Ko 1421/19 2020-02-13 - 09:20 217 Dorota Blajer
II Ko 1388/19 2020-02-13 - 10:30 217 Dorota Blajer
II Ko 1438/19 2020-02-13 - 11:00 217 Dorota Blajer
II Ko 1439/19 2020-02-13 - 11:20 217 Dorota Blajer
II Ko 1265/19 2020-02-13 - 12:20 217 Dorota Blajer
II Ko 1302/19 2020-02-13 - 13:00 217 Dorota Blajer
II K 57/19 2020-02-17 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II Kp 178/19 2020-02-17 - 13:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 195/19 2020-02-19 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 405/16 2020-02-19 - 09:00 217 Dorota Blajer
II K 407/19 2020-02-19 - 10:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 339/19 2020-02-19 - 13:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1106/19 2020-02-19 - 13:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 392/19 2020-02-21 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 382/19 2020-02-21 - 12:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 390/19 2020-02-21 - 13:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 404/19 2020-02-21 - 13:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 405/19 2020-02-21 - 14:00 201 Krzysztof Dembowski
II W 246/19 2020-02-24 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 34/20 2020-02-24 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II W 17/20 2020-02-24 - 09:30 216 Grażyna Pizoń
II Ko 42/20 2020-02-24 - 10:30 216 Grażyna Pizoń
II W 313/19 2020-02-24 - 11:00 201 Krzysztof Dembowski
II W 21/20 2020-02-24 - 11:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 53/20 2020-02-24 - 12:30 216 Grażyna Pizoń
II Kp 146/19 2020-02-24 - 13:00 201 Krzysztof Dembowski
II Kp 254/19 2020-02-24 - 13:30 201 Krzysztof Dembowski
II Kp 10/20 2020-02-25 - 09:00 217 Dorota Blajer
II Ko 22/20 2020-02-25 - 11:40 217 Dorota Blajer
II Kp 2/20 2020-02-25 - 12:00 217 Dorota Blajer
II Ko 15/20 2020-02-25 - 13:20 217 Dorota Blajer
II W 522/19 2020-02-26 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 388/19 2020-02-26 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II W 525/19 2020-02-26 - 10:30 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1389/19 2020-02-26 - 12:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1404/19 2020-02-26 - 12:20 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1407/19 2020-02-26 - 12:40 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1418/19 2020-02-26 - 13:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1446/19 2020-02-26 - 13:20 201 Krzysztof Dembowski
II K 425/19 2020-02-27 - 09:00 217 Dorota Blajer
II K 426/19 2020-02-27 - 09:20 217 Dorota Blajer
II K 438/19 2020-02-27 - 09:40 217 Dorota Blajer
II K 440/19 2020-02-27 - 10:00 217 Dorota Blajer
II K 434/19 2020-02-27 - 10:30 217 Dorota Blajer
II W 372/19 2020-02-28 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II W 513/19 2020-02-28 - 11:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1288/19 2020-02-28 - 13:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 78/19 2020-03-02 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 230/19 2020-03-02 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 376/19 2020-03-02 - 12:00 201 Krzysztof Dembowski
II W 534/19 2020-03-04 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II W 447/19 2020-03-04 - 11:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 418/19 2020-03-04 - 11:50 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1480/19 2020-03-04 - 12:20 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1483/19 2020-03-04 - 12:40 201 Krzysztof Dembowski
II K 412/19 2020-03-04 - 13:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 413/19 2020-03-04 - 13:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 363/19 2020-03-06 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 417/19 2020-03-06 - 10:30 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1487/19 2020-03-06 - 12:15 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1489/19 2020-03-06 - 12:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 428/19 2020-03-06 - 12:45 201 Krzysztof Dembowski
II Kop 27/19 2020-03-06 - 13:10 201 Krzysztof Dembowski
II Kop 28/19 2020-03-06 - 13:30 201 Krzysztof Dembowski
II W 3/20 2020-03-11 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II W 5/20 2020-03-11 - 10:30 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 11/20 2020-03-11 - 12:40 201 Krzysztof Dembowski
II K 439/19 2020-03-11 - 13:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 445/19 2020-03-11 - 13:30 201 Krzysztof Dembowski
II W 499/19 2020-03-12 - 09:00 217 Dorota Blajer
II K 430/19 2020-03-13 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 442/19 2020-03-13 - 12:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 399/19 2020-03-13 - 13:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 294/19 2020-03-16 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 435/19 2020-03-18 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II W 353/19 2020-03-23 - 09:00 210 Krzysztof Dembowski
II Ko 52/20 2020-03-23 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II K 444/19 2020-03-25 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II W 10/20 2020-03-27 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 7/19 2020-03-30 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 221/19 2020-03-30 - 13:00 201 Krzysztof Dembowski


Sprawy Rodzinne i Nieletnich


Sygnatura Data i godzina Numer sali Sędzia
III RC 27/18 2020-01-22 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 252/19 2020-01-22 - 09:40 219 Anna Lipiarz
III Nsm 311/19 2020-01-22 - 10:10 219 Anna Lipiarz
III Nsm 308/19 2020-01-22 - 11:30 219 Anna Lipiarz
III Nsm 151/19 2020-01-22 - 12:00 219 Anna Lipiarz
III RC 20/19 2020-01-22 - 12:40 219 Anna Lipiarz
III RNs 254/19 2020-01-22 - 13:10 219 Anna Lipiarz
III RNs 243/19 2020-01-22 - 13:30 219 Anna Lipiarz
III Nsm 297/19 2020-01-23 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 240/19 2020-01-24 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 245/19 2020-01-24 - 09:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 327/19 2020-01-24 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 224/19 2020-01-24 - 10:30 219 Anna Lipiarz
III RCo 23/19 2020-01-24 - 11:20 219 Anna Lipiarz
III RC 119/19 2020-01-24 - 11:50 219 Anna Lipiarz
III RNs 330/19 2020-01-24 - 12:20 219 Anna Lipiarz
III RNs 332/19 2020-01-24 - 12:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 334/19 2020-01-24 - 12:40 219 Anna Lipiarz
III RNs 280/19 2020-01-24 - 13:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 310/19 2020-01-29 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 339/19 2020-01-29 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 246/19 2020-01-29 - 10:20 219 Anna Lipiarz
III Nkd 75/19 2020-01-29 - 10:40 219 Anna Lipiarz
III RNs 341/19 2020-01-29 - 12:50 219 Anna Lipiarz
III RNs 340/19 2020-01-29 - 13:20 219 Anna Lipiarz
III Nsm 327/19 2020-01-29 - 13:30 219 Anna Lipiarz
III RC 132/19 2020-02-05 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III RC 117/19 2020-02-05 - 09:40 219 Anna Lipiarz
III Nkd 76/19 2020-02-05 - 10:10 219 Anna Lipiarz
III Nsm 328/19 2020-02-05 - 12:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 343/19 2020-02-05 - 13:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 344/19 2020-02-05 - 13:10 219 Anna Lipiarz
III RC 140/19 2020-02-05 - 13:20 219 Anna Lipiarz
III RC 138/19 2020-02-05 - 13:50 219 Anna Lipiarz
III Nsm 331/19 2020-02-07 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 3/20 2020-02-07 - 09:40 219 Anna Lipiarz
III RNs 5/20 2020-02-07 - 10:10 219 Anna Lipiarz
III RNs 348/19 2020-02-07 - 10:40 219 Anna Lipiarz
III Nkd 30/19 2020-02-07 - 11:10 219 Anna Lipiarz
III Nsm 234/19 2020-02-07 - 12:10 219 Anna Lipiarz
III Nkd 88/19 2020-02-07 - 13:10 219 Anna Lipiarz
III Nkd 52/19 2020-02-10 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 250/19 2020-02-12 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III RC 111/19 2020-02-12 - 09:30 219 Anna Lipiarz
III RC 84/17 2020-02-12 - 10:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 350/19 2020-02-12 - 11:10 219 Anna Lipiarz
III RNs 349/19 2020-02-12 - 11:30 219 Anna Lipiarz
III Nsm 148/19 2020-02-12 - 12:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 346/19 2020-02-12 - 12:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 347/19 2020-02-12 - 12:50 219 Anna Lipiarz
III RNs 159/19 2020-02-12 - 13:10 219 Anna Lipiarz
III RNs 307/19 2020-02-12 - 13:40 219 Anna Lipiarz
III RNs 238/19 2020-02-19 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III RC 141/19 2020-02-19 - 09:30 219 Anna Lipiarz
III Nsm 329/19 2020-02-19 - 10:20 219 Anna Lipiarz
III RC 131/19 2020-02-19 - 11:20 219 Anna Lipiarz
III Nsm 318/19 2020-02-19 - 11:50 219 Anna Lipiarz
III Nsm 201/19 2020-02-19 - 12:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 279/19 2020-02-19 - 13:10 219 Anna Lipiarz
III RNs 333/19 2020-02-21 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 335/19 2020-02-21 - 09:30 219 Anna Lipiarz
III Nsm 196/19 2020-02-21 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III RC 87/19 2020-02-21 - 10:45 219 Anna Lipiarz
III RNs 337/19 2020-02-21 - 11:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 329/19 2020-02-21 - 12:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 328/19 2020-02-21 - 12:30 219 Anna Lipiarz
III Nsm 317/19 2020-02-21 - 13:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 321/19 2020-02-21 - 13:30 219 Anna Lipiarz
III RC 35/19 2020-02-26 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 304/19 2020-02-26 - 09:30 219 Anna Lipiarz
III RC 41/18 2020-02-26 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 194/19 2020-02-26 - 11:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 168/19 2020-02-26 - 11:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 277/19 2020-02-26 - 11:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 191/19 2020-02-26 - 12:30 219 Anna Lipiarz
III RC 123/19 2020-02-26 - 13:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 1/20 2020-02-26 - 13:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 299/19 2020-02-26 - 13:50 219 Anna Lipiarz
III Nsm 312/19 2020-02-28 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 145/19 2020-02-28 - 09:40 219 Anna Lipiarz
III Nkd 80/19 2020-02-28 - 10:40 219 Anna Lipiarz
III RNs 351/19 2020-02-28 - 11:40 219 Anna Lipiarz
III RC 121/19 2020-02-28 - 12:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 2/20 2020-02-28 - 12:40 219 Anna Lipiarz
III Nsm 1/20 2020-02-28 - 13:10 219 Anna Lipiarz
III RC 104/19 2020-03-04 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III RC 90/19 2020-03-04 - 10:45 219 Anna Lipiarz
III Nkd 85/19 2020-03-04 - 11:15 219 Anna Lipiarz
III Nkd 86/19 2020-03-04 - 12:30 219 Anna Lipiarz
III Nsm 306/19 2020-03-04 - 13:15 219 Anna Lipiarz
III RC 108/19 2020-03-06 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 313/19 2020-03-06 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 4/20 2020-03-06 - 11:30 219 Anna Lipiarz
III Nsm 155/19 2020-03-06 - 12:00 219 Anna Lipiarz
III Nkd 2/20 2020-03-06 - 13:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 154/19 2020-03-10 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 139/19 2020-03-11 - 10:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 4/20 2020-03-11 - 10:30 219 Anna Lipiarz
III RC 2/20 2020-03-11 - 11:20 219 Anna Lipiarz
III Nsm 5/20 2020-03-11 - 11:20 219 Anna Lipiarz
III RNs 12/20 2020-03-11 - 11:40 219 Anna Lipiarz
III RNs 13/20 2020-03-11 - 12:00 219 Anna Lipiarz
III RC 3/20 2020-03-11 - 12:10 219 Anna Lipiarz
III Nsm 9/20 2020-03-11 - 12:40 219 Anna Lipiarz
III RNs 8/20 2020-03-11 - 12:50 219 Anna Lipiarz
III RNs 9/20 2020-03-11 - 13:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 11/20 2020-03-13 - 11:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 7/20 2020-03-13 - 11:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 6/20 2020-03-13 - 11:40 219 Anna Lipiarz
III Nsm 6/20 2020-03-13 - 11:50 219 Anna Lipiarz
III RNs 15/20 2020-03-13 - 12:20 219 Anna Lipiarz
III RC 5/20 2020-03-13 - 12:50 219 Anna Lipiarz
III RC 6/20 2020-03-13 - 13:20 219 Anna Lipiarz
III Nsm 11/20 2020-03-18 - 09:30 219 Anna Lipiarz
III RC 143/19 2020-04-01 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 336/19 2020-04-15 - 09:00 219 Anna Lipiarz


Wygenerowano z systemu dnia: 2020-01-21 21:27:05

Rejestr zmian