Spis aktualnych spraw sądowych

Informujemy, że Wokanda Internetowa (E-Wokanda) stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz.Min.Spraw. Nr 5 poz. 22 i z 2004 r. Nr 6, poz. 22).

Wokanda internetowa (E-Wokanda) nie jest prawnie wiążąca i nie może być traktowana na równi z pisemnym zawiadomieniem wysłanym przez sąd.
Sprawy Cywilne


Sygnatura Data i godzina Numer sali Sędzia
I Ns 479/19 2020-09-21 - 09:00 17 Dorota Korman-Włodarska
I C 379/15 2020-09-21 - 09:30 17 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 60/20 2020-09-21 - 10:30 17 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 83/18 2020-09-21 - 14:00 17 Dorota Korman-Włodarska
I C 18/20 2020-09-22 - 09:00 19 Anna Lipiarz
I C 17/20 2020-09-22 - 09:40 19 Anna Lipiarz
I C 33/20 2020-09-22 - 10:00 19 Anna Lipiarz
I Ns 130/20 2020-09-22 - 11:00 19 Anna Lipiarz
I Ns 69/18 2020-09-22 - 12:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 325/20 2020-09-22 - 13:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 162/20 2020-09-23 - 08:15 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 217/20 2020-09-23 - 08:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 209/20 2020-09-23 - 09:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 145/20 2020-09-23 - 10:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Co 79/19 2020-09-23 - 11:00 19 Monika Zań
I C 153/20 2020-09-23 - 12:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 126/20 2020-09-23 - 13:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 486/19 2020-09-24 - 08:45 17 Monika Zań
I Ns 70/19 2020-09-24 - 09:00 17 Monika Zań
I Ns 28/15 2020-09-24 - 09:30 216 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 238/20 2020-09-24 - 10:30 17 Monika Zań
I Co 106/20 2020-09-24 - 11:00 17 Monika Zań
I Ns 213/20 2020-09-24 - 12:00 17 Monika Zań
I Ns 160/20 2020-09-24 - 12:30 17 Monika Zań
I Ns 241/20 2020-09-24 - 13:30 17 Monika Zań
I Ns 477/19 2020-09-24 - 14:00 17 Monika Zań
I Ns 451/18 2020-09-24 - 14:00 216 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 113/20 2020-09-25 - 08:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 293/19 2020-09-25 - 09:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 229/20 2020-09-25 - 12:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 230/20 2020-09-25 - 12:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 181/20 2020-09-25 - 13:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Co 134/20 2020-09-25 - 13:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 226/20 2020-09-25 - 14:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 234/18 2020-09-28 - 12:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 274/20 2020-09-28 - 13:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 164/15 2020-09-28 - 13:15 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 98/19 2020-09-28 - 14:15 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 141/20 2020-09-29 - 09:00 17 Anna Lipiarz
I C 122/19 2020-09-29 - 09:30 17 Anna Lipiarz
I Ns 116/20 2020-09-29 - 10:10 17 Anna Lipiarz
I Ns 218/19 2020-09-29 - 10:50 17 Anna Lipiarz
I Ns 37/20 2020-09-29 - 11:20 17 Anna Lipiarz
I Ns 159/20 2020-09-29 - 11:50 17 Anna Lipiarz
I Ns 170/20 2020-09-29 - 12:00 17 Anna Lipiarz
I Ns 232/20 2020-09-30 - 08:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 231/20 2020-09-30 - 09:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Co 139/20 2020-09-30 - 09:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Co 141/20 2020-09-30 - 09:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 81/20 2020-09-30 - 10:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Co 135/20 2020-09-30 - 12:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 237/20 2020-09-30 - 13:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 533/18 2020-09-30 - 13:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 11/20 2020-10-01 - 08:30 17 Monika Zań
I C 156/20 2020-10-01 - 09:00 17 Monika Zań
I C 113/20 2020-10-01 - 09:30 17 Monika Zań
I C 195/20 2020-10-01 - 10:00 17 Monika Zań
I C 45/18 2020-10-01 - 10:30 17 Monika Zań
I C 426/19 2020-10-01 - 12:00 17 Monika Zań
I Ns 485/19 2020-10-01 - 13:00 17 Monika Zań
I C 397/19 2020-10-01 - 13:30 17 Monika Zań
I Ns 346/19 2020-10-01 - 14:00 17 Monika Zań
I C 226/18 2020-10-02 - 08:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 152/20 2020-10-02 - 12:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 188/20 2020-10-02 - 13:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 233/20 2020-10-02 - 13:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 409/19 2020-10-05 - 09:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 58/19 2020-10-05 - 09:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 206/18 2020-10-05 - 11:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 58/20 2020-10-05 - 12:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 37/20 2020-10-05 - 12:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 141/18 2020-10-05 - 13:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 3/20 2020-10-06 - 09:00 17 Anna Lipiarz
I Ns 206/20 2020-10-06 - 09:30 17 Anna Lipiarz
I C 186/20 2020-10-06 - 09:40 17 Anna Lipiarz
I C 30/20 2020-10-06 - 10:10 17 Anna Lipiarz
I Ns 191/20 2020-10-06 - 10:50 17 Anna Lipiarz
I Co 160/20 2020-10-06 - 11:20 17 Anna Lipiarz
I Ns 281/20 2020-10-06 - 12:20 17 Anna Lipiarz
I Ns 296/20 2020-10-06 - 13:00 17 Anna Lipiarz
I Ns 299/20 2020-10-06 - 13:30 17 Anna Lipiarz
I Co 174/20 2020-10-07 - 08:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 219/20 2020-10-07 - 09:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 136/20 2020-10-07 - 11:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 423/18 2020-10-07 - 12:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 242/20 2020-10-07 - 13:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 171/20 2020-10-07 - 13:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 400/19 2020-10-08 - 08:45 17 Monika Zań
I Ns 338/19 2020-10-08 - 09:00 17 Monika Zań
I Ns 369/18 2020-10-08 - 09:30 216 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 195/18 2020-10-08 - 10:00 17 Monika Zań
I Ns 4/18 2020-10-08 - 12:00 17 Monika Zań
I C 419/18 2020-10-08 - 13:00 17 Monika Zań
I Ns 29/18 2020-10-08 - 13:30 17 Monika Zań
I Ns 337/19 2020-10-08 - 14:00 17 Monika Zań
I Ns 94/20 2020-10-09 - 08:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 142/20 2020-10-09 - 09:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 208/20 2020-10-09 - 11:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 193/20 2020-10-09 - 12:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Co 142/20 2020-10-09 - 13:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 93/17 2020-10-09 - 13:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 296/19 2020-10-12 - 09:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 107/20 2020-10-12 - 09:45 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 487/19 2020-10-12 - 10:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 281/16 2020-10-12 - 11:45 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 138/15 2020-10-12 - 13:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 110/20 2020-10-14 - 08:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 212/20 2020-10-14 - 09:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 325/19 2020-10-14 - 10:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 220/19 2020-10-14 - 11:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 88/20 2020-10-14 - 12:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 216/20 2020-10-14 - 12:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 190/20 2020-10-14 - 13:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 165/20 2020-10-14 - 13:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 290/19 2020-10-15 - 09:00 17 Monika Zań
I Ns 275/15 2020-10-16 - 08:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 205/20 2020-10-16 - 08:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 588/16 2020-10-16 - 10:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 221/20 2020-10-16 - 12:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 270/19 2020-10-16 - 13:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 428/19 2020-10-19 - 09:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 415/19 2020-10-19 - 09:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 500/19 2020-10-19 - 10:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 444/19 2020-10-19 - 11:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Co 34/20 2020-10-20 - 09:30 17 Dorota Korman-Włodarska
I C 320/19 2020-10-21 - 13:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 239/18 2020-10-22 - 08:45 17 Monika Zań
I Ns 461/18 2020-10-22 - 09:00 17 Monika Zań
I Ns 33/20 2020-10-22 - 09:30 17 Monika Zań
I C 405/19 2020-10-22 - 10:30 17 Monika Zań
I C 117/20 2020-10-22 - 11:00 17 Monika Zań
I Ns 269/20 2020-10-22 - 11:30 17 Monika Zań
I Ns 260/20 2020-10-22 - 12:00 17 Monika Zań
I Ns 259/20 2020-10-22 - 12:30 17 Monika Zań
I Ns 178/20 2020-10-22 - 13:00 17 Monika Zań
I C 354/17 2020-10-23 - 08:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 181/20 2020-10-23 - 09:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 183/20 2020-10-23 - 10:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 259/19 2020-10-23 - 12:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 390/18 2020-10-23 - 14:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Cps 8/20 2020-10-27 - 10:00 17 Anna Lipiarz
I Ns 279/20 2020-10-27 - 11:20 17 Anna Lipiarz
I Ns 282/20 2020-10-27 - 11:50 17 Anna Lipiarz
I Ns 318/20 2020-10-27 - 12:00 17 Anna Lipiarz
I Ns 310/20 2020-10-27 - 12:40 17 Anna Lipiarz
I Ns 311/20 2020-10-27 - 12:50 17 Anna Lipiarz
I Ns 320/20 2020-10-27 - 13:20 17 Anna Lipiarz
I Ns 348/19 2020-10-29 - 09:30 17 Monika Zań
I C 125/20 2020-10-29 - 10:30 17 Monika Zań
I Ns 230/15 2020-10-30 - 08:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 329/20 2020-10-30 - 12:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 175/20 2020-10-30 - 13:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 193/20 2020-10-30 - 14:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 59/19 2020-11-03 - 09:00 17 Anna Lipiarz
I C 79/20 2020-11-03 - 11:00 17 Anna Lipiarz
I C 237/19 2020-11-03 - 12:00 17 Anna Lipiarz
I Ns 288/20 2020-11-03 - 12:40 17 Anna Lipiarz
I C 174/20 2020-11-03 - 13:10 17 Anna Lipiarz
I Ns 172/20 2020-11-24 - 09:00 19 Anna Lipiarz
I C 149/20 2020-11-24 - 09:30 19 Anna Lipiarz
I C 107/20 2020-11-24 - 10:10 19 Anna Lipiarz
I C 192/20 2020-11-24 - 12:00 19 Anna Lipiarz
I Ns 321/20 2020-11-24 - 13:10 19 Anna Lipiarz
I C 232/20 2020-12-08 - 09:00 17 Anna Lipiarz
I Ns 178/17 2020-12-08 - 11:00 17 Anna Lipiarz
I Ns 216/20 2020-12-09 - 08:30 17 Paweł Mazurkiewicz


Sprawy Karne


Sygnatura Data i godzina Numer sali Sędzia
II K 190/20 2020-09-21 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II Kp 163/20 2020-09-21 - 09:15 217 Dorota Blajer
II K 192/20 2020-09-21 - 09:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 193/20 2020-09-21 - 10:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 194/20 2020-09-21 - 10:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 216/20 2020-09-21 - 11:00 201 Krzysztof Dembowski
II Kop 7/20 2020-09-21 - 11:30 201 Krzysztof Dembowski
II Kp 126/20 2020-09-21 - 12:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 58/20 2020-09-21 - 12:40 201 Krzysztof Dembowski
II K 59/20 2020-09-21 - 13:10 201 Krzysztof Dembowski
II K 224/20 2020-09-21 - 13:40 201 Krzysztof Dembowski
II K 132/20 2020-09-22 - 09:00 217 Dorota Blajer
II K 136/20 2020-09-22 - 13:00 217 Dorota Blajer
II K 125/20 2020-09-23 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 387/19 2020-09-23 - 09:00 217 Dorota Blajer
II K 169/20 2020-09-23 - 12:00 201 Krzysztof Dembowski
II Kp 185/20 2020-09-23 - 13:15 217 Dorota Blajer
II Kp 39/20 2020-09-23 - 13:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 436/19 2020-09-24 - 09:00 217 Dorota Blajer
II Ko 570/20 2020-09-24 - 13:00 217 Dorota Blajer
II Ko 457/20 2020-09-25 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 164/20 2020-09-25 - 10:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 28/20 2020-09-25 - 11:00 217 Dorota Blajer
II Ko 292/20 2020-09-28 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II Kp 138/20 2020-09-28 - 09:00 217 Dorota Blajer
II K 1/20 2020-09-28 - 10:00 201 Krzysztof Dembowski
II W 92/20 2020-09-28 - 11:00 201 Krzysztof Dembowski
II Kp 166/20 2020-09-28 - 12:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 180/20 2020-09-28 - 13:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 206/20 2020-09-29 - 09:00 217 Dorota Blajer
II W 569/18 2020-09-29 - 10:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 225/20 2020-09-29 - 10:00 217 Dorota Blajer
II K 227/20 2020-09-29 - 10:30 217 Dorota Blajer
II K 228/20 2020-09-29 - 11:00 217 Dorota Blajer
II K 226/20 2020-09-29 - 11:20 217 Dorota Blajer
II K 72/20 2020-09-29 - 11:40 217 Dorota Blajer
II Ko 234/20 2020-09-29 - 12:00 201 Krzysztof Dembowski
II Kp 167/20 2020-09-29 - 13:00 201 Krzysztof Dembowski
II Kp 136/20 2020-09-29 - 13:00 217 Dorota Blajer
II K 179/20 2020-09-30 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 188/20 2020-09-30 - 09:00 217 Dorota Blajer
II K 187/20 2020-09-30 - 09:20 217 Dorota Blajer
II K 189/20 2020-09-30 - 09:40 217 Dorota Blajer
II K 191/20 2020-09-30 - 10:00 217 Dorota Blajer
II K 198/20 2020-09-30 - 10:20 217 Dorota Blajer
II K 195/20 2020-09-30 - 10:40 217 Dorota Blajer
II K 222/20 2020-09-30 - 11:00 217 Dorota Blajer
II K 217/20 2020-09-30 - 11:40 217 Dorota Blajer
II K 231/20 2020-09-30 - 11:40 217 Dorota Blajer
II K 213/20 2020-09-30 - 12:00 217 Dorota Blajer
II K 212/20 2020-09-30 - 12:30 217 Dorota Blajer
II K 230/20 2020-09-30 - 13:00 217 Dorota Blajer
II Kp 176/20 2020-09-30 - 13:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 174/20 2020-10-01 - 09:00 217 Dorota Blajer
II K 298/20 2020-10-01 - 10:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 163/20 2020-10-01 - 12:30 217 Dorota Blajer
II Ko 264/20 2020-10-01 - 13:30 217 Dorota Blajer
II K 207/20 2020-10-02 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 215/20 2020-10-02 - 10:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 214/20 2020-10-02 - 13:00 201 Krzysztof Dembowski
II W 161/19 2020-10-05 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II W 313/19 2020-10-05 - 10:00 201 Krzysztof Dembowski
II W 46/20 2020-10-05 - 11:00 201 Krzysztof Dembowski
II W 53/20 2020-10-05 - 12:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 229/20 2020-10-06 - 09:00 217 Dorota Blajer
II W 278/20 2020-10-06 - 10:00 217 Dorota Blajer
II Ko 597/20 2020-10-06 - 11:40 217 Dorota Blajer
II Kp 147/20 2020-10-06 - 12:00 217 Dorota Blajer
II Ko 573/20 2020-10-06 - 13:00 217 Dorota Blajer
II Kp 169/20 2020-10-06 - 13:15 201 Krzysztof Dembowski
II K 84/20 2020-10-07 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 431/19 2020-10-07 - 09:00 217 Dorota Blajer
II K 262/19 2020-10-07 - 10:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 230/19 2020-10-07 - 11:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 78/19 2020-10-07 - 13:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 546/20 2020-10-07 - 13:00 217 Dorota Blajer
II Ko 541/20 2020-10-07 - 13:20 217 Dorota Blajer
II Ko 260/20 2020-10-07 - 13:40 217 Dorota Blajer
II Ko 503/20 2020-10-07 - 13:40 217 Dorota Blajer
II Kp 181/20 2020-10-07 - 13:45 201 Krzysztof Dembowski
II W 14/20 2020-10-08 - 09:00 217 Dorota Blajer
II K 298/20 2020-10-08 - 10:00 216 Krzysztof Dembowski
II W 164/20 2020-10-08 - 10:00 217 Dorota Blajer
II W 94/20 2020-10-08 - 11:00 217 Grażyna Pizoń
II W 214/20 2020-10-08 - 12:00 217 Dorota Blajer
II W 281/19 2020-10-08 - 13:00 217 Dorota Blajer
II K 15/20 2020-10-09 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 70/20 2020-10-09 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II K 77/20 2020-10-09 - 09:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 7/20 2020-10-09 - 10:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 294/19 2020-10-09 - 10:30 201 Krzysztof Dembowski
II Kp 55/20 2020-10-09 - 13:00 201 Krzysztof Dembowski
II Kp 58/20 2020-10-09 - 13:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 71/20 2020-10-12 - 09:00 216 Krzysztof Dembowski
II K 83/20 2020-10-12 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II K 78/20 2020-10-12 - 11:00 216 Krzysztof Dembowski
II Kp 61/20 2020-10-12 - 13:00 216 Krzysztof Dembowski
II Kp 33/20 2020-10-12 - 13:30 216 Krzysztof Dembowski
II W 115/19 2020-10-13 - 13:00 216 Krzysztof Dembowski
II W 447/19 2020-10-14 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II W 340/19 2020-10-14 - 09:00 217 Dorota Blajer
II W 513/19 2020-10-14 - 10:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 118/19 2020-10-14 - 11:30 217 Dorota Blajer
II W 534/19 2020-10-14 - 13:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 223/20 2020-10-14 - 13:00 217 Dorota Blajer
II K 178/20 2020-10-15 - 09:00 217 Dorota Blajer
II K 248/20 2020-10-15 - 09:00 217 Dorota Blajer
II K 256/20 2020-10-15 - 09:40 217 Dorota Blajer
II K 254/20 2020-10-15 - 10:00 217 Dorota Blajer
II K 253/20 2020-10-15 - 11:00 217 Dorota Blajer
II Kp 164/20 2020-10-15 - 11:20 217 Dorota Blajer
II Kop 8/20 2020-10-15 - 12:30 217 Dorota Blajer
II Ko 677/20 2020-10-15 - 13:00 217 Dorota Blajer
II Ko 102/20 2020-10-16 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 104/20 2020-10-16 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 11/20 2020-10-16 - 09:30 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 244/20 2020-10-16 - 10:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 265/20 2020-10-16 - 10:20 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 268/20 2020-10-16 - 10:40 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 257/20 2020-10-16 - 11:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 283/20 2020-10-16 - 11:30 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 126/20 2020-10-16 - 12:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 261/20 2020-10-16 - 12:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 260/20 2020-10-16 - 13:00 201 Krzysztof Dembowski
II Kp 40/20 2020-10-16 - 13:00 216 Grażyna Pizoń
II K 444/19 2020-10-19 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 110/20 2020-10-19 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II K 209/20 2020-10-19 - 12:00 201 Krzysztof Dembowski
II Kp 21/20 2020-10-19 - 13:00 201 Krzysztof Dembowski
II Kp 25/20 2020-10-19 - 13:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 221/20 2020-10-20 - 09:00 217 Dorota Blajer
II K 236/20 2020-10-20 - 09:00 217 Dorota Blajer
II K 218/20 2020-10-20 - 11:00 217 Dorota Blajer
II Ko 1382/19 2020-10-20 - 13:30 217 Dorota Blajer
II K 219/20 2020-10-21 - 09:00 216 Krzysztof Dembowski
II Kp 177/20 2020-10-21 - 12:00 216 Krzysztof Dembowski
II K 69/20 2020-10-21 - 12:30 216 Krzysztof Dembowski
II K 144/20 2020-10-22 - 09:00 217 Dorota Blajer
II K 9/20 2020-10-22 - 10:00 216 Dorota Korman - Włodarska
II K 223/20 2020-10-23 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 121/20 2020-10-23 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II K 430/19 2020-10-23 - 11:00 201 Krzysztof Dembowski
II W 145/20 2020-10-23 - 11:00 216 Grażyna Pizoń
II K 442/19 2020-10-23 - 13:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 140/19 2020-10-26 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 26/20 2020-10-26 - 10:00 216 Grażyna Pizoń
II K 159/19 2020-10-26 - 10:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 392/19 2020-10-26 - 12:00 201 Krzysztof Dembowski
II W 353/19 2020-10-28 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II W 478/19 2020-10-28 - 10:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 239/20 2020-10-28 - 10:30 217 Dorota Blajer
II Ko 581/20 2020-10-28 - 11:00 217 Dorota Blajer
II K 235/20 2020-10-28 - 11:20 217 Dorota Blajer
II W 3/20 2020-10-28 - 11:30 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 584/20 2020-10-28 - 12:00 217 Dorota Blajer
II Ko 572/20 2020-10-28 - 12:20 217 Dorota Blajer
II Ko 579/20 2020-10-28 - 12:40 217 Dorota Blajer
II W 81/20 2020-10-28 - 13:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 39/20 2020-10-28 - 13:00 217 Dorota Blajer
II Ko 580/20 2020-10-28 - 13:15 217 Dorota Blajer
II Ko 582/20 2020-10-28 - 13:30 217 Dorota Blajer
II Ko 615/20 2020-10-28 - 13:45 217 Dorota Blajer
II K 237/20 2020-10-29 - 09:00 217 Dorota Blajer
II K 238/20 2020-10-29 - 09:40 217 Dorota Blajer
II K 244/20 2020-10-29 - 09:40 217 Dorota Blajer
II K 243/20 2020-10-29 - 10:00 217 Dorota Blajer
II K 242/20 2020-10-29 - 10:20 217 Dorota Blajer
II K 247/20 2020-10-29 - 10:40 217 Dorota Blajer
II K 246/20 2020-10-29 - 11:00 217 Dorota Blajer
II K 251/20 2020-10-29 - 11:20 217 Dorota Blajer
II K 250/20 2020-10-29 - 11:40 217 Dorota Blajer
II K 249/20 2020-10-29 - 12:00 217 Dorota Blajer
II K 252/20 2020-10-29 - 12:20 217 Dorota Blajer
II K 255/20 2020-10-29 - 12:40 217 Dorota Blajer
II K 259/20 2020-10-30 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 261/20 2020-10-30 - 09:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 257/20 2020-10-30 - 10:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 689/20 2020-10-30 - 10:30 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 691/20 2020-10-30 - 10:45 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 692/20 2020-10-30 - 11:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 693/20 2020-10-30 - 11:15 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 694/20 2020-10-30 - 11:30 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 695/20 2020-10-30 - 11:45 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 696/20 2020-10-30 - 12:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 264/20 2020-10-30 - 12:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 268/20 2020-10-30 - 13:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 262/20 2020-10-30 - 13:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 435/19 2020-11-04 - 09:00 216 Krzysztof Dembowski
II W 237/20 2020-11-06 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II W 286/20 2020-11-06 - 11:00 201 Krzysztof Dembowski
II W 328/19 2020-11-06 - 13:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 196/20 2020-11-09 - 11:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 344/19 2020-11-09 - 12:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 765/20 2020-11-09 - 13:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 766/20 2020-11-09 - 13:15 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 724/20 2020-11-09 - 13:45 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 704/20 2020-11-10 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 705/20 2020-11-10 - 09:10 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 706/20 2020-11-10 - 09:20 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 707/20 2020-11-10 - 09:30 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 708/20 2020-11-10 - 09:40 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 709/20 2020-11-10 - 09:50 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 710/20 2020-11-10 - 10:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 711/20 2020-11-10 - 10:10 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 712/20 2020-11-10 - 10:20 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 713/20 2020-11-10 - 10:30 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 714/20 2020-11-10 - 10:40 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 715/20 2020-11-10 - 11:30 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 735/20 2020-11-10 - 12:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 736/20 2020-11-10 - 12:30 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 741/20 2020-11-10 - 13:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 730/20 2020-11-10 - 13:20 201 Krzysztof Dembowski
II K 290/20 2020-11-16 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 276/20 2020-11-16 - 10:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 277/20 2020-11-16 - 11:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 278/20 2020-11-16 - 11:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 258/20 2020-11-16 - 12:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 281/20 2020-11-16 - 12:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 274/20 2020-11-16 - 13:00 201 Krzysztof Dembowski
II Kp 168/20 2020-11-16 - 13:45 201 Krzysztof Dembowski
II Kop 9/20 2020-11-18 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 775/20 2020-11-18 - 09:30 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 776/20 2020-11-18 - 10:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 779/20 2020-11-18 - 10:30 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 786/20 2020-11-18 - 11:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 787/20 2020-11-18 - 11:30 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 796/20 2020-11-18 - 12:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 793/20 2020-11-18 - 12:30 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 794/20 2020-11-18 - 13:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 790/20 2020-11-18 - 13:30 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 665/20 2020-11-19 - 09:00 217 Dorota Blajer
II Ko 614/20 2020-11-19 - 09:20 217 Dorota Blajer
II Ko 616/20 2020-11-19 - 09:40 217 Dorota Blajer
II Ko 608/20 2020-11-19 - 10:00 217 Dorota Blajer
II Ko 607/20 2020-11-19 - 10:20 217 Dorota Blajer
II Ko 682/20 2020-11-19 - 11:00 217 Dorota Blajer
II Ko 571/20 2020-11-19 - 11:20 217 Dorota Blajer
II Ko 602/20 2020-11-19 - 11:40 217 Dorota Blajer
II K 303/20 2020-11-19 - 12:00 217 Dorota Blajer
II Ko 683/20 2020-11-19 - 12:00 217 Dorota Blajer
II W 18/20 2020-11-19 - 13:00 217 Dorota Blajer
II W 181/20 2020-11-23 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II W 191/20 2020-11-23 - 10:15 201 Krzysztof Dembowski
II Kp 172/20 2020-11-23 - 12:00 201 Krzysztof Dembowski
II Kp 179/20 2020-11-23 - 12:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 293/20 2020-11-23 - 13:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 168/20 2020-11-24 - 00:00 217 Dorota Blajer
II K 245/20 2020-11-24 - 09:00 217 Dorota Blajer
II W 463/19 2020-11-24 - 11:00 217 Dorota Blajer
II K 165/20 2020-12-03 - 09:00 217 Dorota Blajer
II Kp 159/20 2020-12-03 - 10:30 217 Dorota Blajer
II Ko 610/20 2020-12-03 - 13:20 217 Dorota Blajer
II Ko 609/20 2020-12-03 - 13:40 217 Dorota Blajer
II K 86/20 2020-12-07 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 151/20 2020-12-10 - 09:00 217 Dorota Blajer
II Kp 162/20 2020-12-10 - 11:20 217 Dorota Blajer
II Ko 617/20 2020-12-10 - 12:20 217 Dorota Blajer
II Ko 618/20 2020-12-10 - 12:40 217 Dorota Blajer
II Kp 152/20 2020-12-10 - 13:00 217 Dorota Blajer


Sprawy Rodzinne i Nieletnich


Sygnatura Data i godzina Numer sali Sędzia
III RNs 97/20 2020-09-23 - 09:00 110 Anna Lipiarz
III Nsm 32/20 2020-09-23 - 09:30 110 Anna Lipiarz
III RC 89/19 2020-09-23 - 10:20 110 Anna Lipiarz
III RNs 81/20 2020-09-23 - 10:50 110 Anna Lipiarz
III RNs 121/20 2020-09-23 - 11:20 110 Anna Lipiarz
III RNs 122/20 2020-09-23 - 11:50 110 Anna Lipiarz
III RNs 123/20 2020-09-23 - 12:20 110 Anna Lipiarz
III RNs 124/20 2020-09-23 - 12:50 110 Anna Lipiarz
III RNs 125/20 2020-09-23 - 13:10 110 Anna Lipiarz
III RNs 126/20 2020-09-23 - 13:30 110 Anna Lipiarz
III RNs 127/20 2020-09-23 - 13:50 110 Anna Lipiarz
III RNs 157/20 2020-09-23 - 14:00 110 Anna Lipiarz
III Nsm 114/20 2020-09-25 - 09:00 110 Anna Lipiarz
III RNs 120/20 2020-09-25 - 09:40 110 Anna Lipiarz
III Nkd 12/20 2020-09-25 - 10:20 110 Anna Lipiarz
III RC 107/19 2020-09-25 - 11:20 110 Anna Lipiarz
III Nsm 55/20 2020-09-25 - 12:00 110 Anna Lipiarz
III RNs 132/20 2020-09-25 - 12:50 110 Anna Lipiarz
III RC 44/20 2020-09-25 - 13:10 110 Anna Lipiarz
III RNs 74/20 2020-09-25 - 13:10 110 Anna Lipiarz
III RNs 29/20 2020-09-30 - 08:45 219 Anna Lipiarz
III RC 71/20 2020-09-30 - 09:00 110 Monika Zań
III Nsm 34/20 2020-09-30 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III RC 66/20 2020-09-30 - 09:30 110 Monika Zań
III RNs 179/20 2020-09-30 - 10:00 110 Monika Zań
III Nsm 316/19 2020-09-30 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 203/20 2020-09-30 - 10:30 110 Monika Zań
III RC 25/20 2020-09-30 - 11:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 206/20 2020-09-30 - 11:30 110 Monika Zań
III RC 19/20 2020-09-30 - 11:40 219 Anna Lipiarz
III RNs 189/20 2020-09-30 - 12:00 110 Monika Zań
III RC 49/20 2020-09-30 - 12:20 219 Anna Lipiarz
III RNs 186/20 2020-09-30 - 12:30 110 Monika Zań
III Nsm 204/20 2020-09-30 - 13:00 110 Monika Zań
III Nsm 37/20 2020-09-30 - 13:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 128/20 2020-10-02 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 130/20 2020-10-02 - 10:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 133/20 2020-10-02 - 11:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 138/20 2020-10-02 - 11:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 137/20 2020-10-02 - 12:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 139/20 2020-10-02 - 12:30 219 Anna Lipiarz
III Nsm 123/20 2020-10-02 - 13:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 124/20 2020-10-02 - 13:20 219 Anna Lipiarz
III RC 5/20 2020-10-02 - 13:30 219 Anna Lipiarz
III Nsm 195/20 2020-10-07 - 09:00 110 Monika Zań
III Nkd 13/20 2020-10-07 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 197/20 2020-10-07 - 09:30 110 Monika Zań
III Nsm 202/20 2020-10-07 - 10:00 110 Monika Zań
III Nkd 7/20 2020-10-07 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 201/20 2020-10-07 - 10:30 110 Monika Zań
III Nsm 218/20 2020-10-07 - 11:00 110 Monika Zań
III Nsm 48/20 2020-10-07 - 11:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 193/20 2020-10-07 - 11:30 110 Monika Zań
III RNs 67/20 2020-10-07 - 11:40 219 Anna Lipiarz
III Nsm 198/20 2020-10-07 - 12:00 110 Monika Zań
III RC 23/20 2020-10-07 - 12:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 235/19 2020-10-07 - 12:30 219 Anna Lipiarz
III Nkd 16/20 2020-10-07 - 13:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 84/20 2020-10-09 - 09:00 110 Anna Lipiarz
III RNs 83/20 2020-10-09 - 09:30 110 Anna Lipiarz
III RNs 82/20 2020-10-09 - 09:50 110 Anna Lipiarz
III RNs 86/20 2020-10-09 - 10:10 110 Anna Lipiarz
III RNs 87/20 2020-10-09 - 10:30 110 Anna Lipiarz
III RNs 85/20 2020-10-09 - 11:00 110 Anna Lipiarz
III Nsm 61/20 2020-10-09 - 11:20 110 Anna Lipiarz
III Nsm 62/20 2020-10-09 - 12:00 110 Anna Lipiarz
III RNs 14/20 2020-10-09 - 12:40 110 Anna Lipiarz
III Nsm 59/20 2020-10-09 - 13:10 110 Anna Lipiarz
III Nkd 68/19 2020-10-14 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 342/19 2020-10-14 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 217/19 2020-10-14 - 10:30 219 Anna Lipiarz
III Nsm 67/20 2020-10-14 - 11:20 219 Anna Lipiarz
III RNs 91/20 2020-10-14 - 11:50 219 Anna Lipiarz
III Nsm 65/20 2020-10-14 - 12:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 140/20 2020-10-14 - 13:30 219 Anna Lipiarz
III RC 83/19 2020-10-16 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III RC 46/20 2020-10-16 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 135/20 2020-10-16 - 10:40 219 Anna Lipiarz
III Nkd 25/20 2020-10-16 - 12:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 10/20 2020-10-20 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 148/20 2020-10-20 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 134/20 2020-10-20 - 10:20 219 Anna Lipiarz
III Nsm 133/20 2020-10-20 - 11:20 219 Anna Lipiarz
III Nsm 137/20 2020-10-20 - 12:20 219 Anna Lipiarz
III RNs 153/20 2020-10-20 - 12:40 219 Anna Lipiarz
III RNs 152/20 2020-10-20 - 13:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 166/20 2020-10-20 - 13:40 219 Anna Lipiarz
III RNs 167/20 2020-10-20 - 13:50 219 Anna Lipiarz
III RC 132/19 2020-10-21 - 08:30 219 Anna Lipiarz
III Nkd 52/19 2020-10-21 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III RC 29/20 2020-10-21 - 11:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 83/20 2020-10-21 - 12:00 219 Anna Lipiarz
III RC 133/19 2020-10-21 - 12:40 219 Anna Lipiarz
III RNs 147/20 2020-10-21 - 13:40 219 Anna Lipiarz
III RNs 146/20 2020-10-21 - 13:50 219 Anna Lipiarz
III Nsm 233/20 2020-10-23 - 08:45 219 Anna Lipiarz
III RC 30/20 2020-10-23 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III RC 127/19 2020-10-23 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III RC 32/20 2020-10-23 - 10:40 219 Anna Lipiarz
III Nsm 127/20 2020-10-23 - 11:20 219 Anna Lipiarz
III RNs 143/20 2020-10-23 - 11:40 219 Anna Lipiarz
III RC 54/20 2020-10-23 - 12:10 219 Anna Lipiarz
III RC 41/20 2020-10-23 - 13:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 232/20 2020-10-23 - 14:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 100/20 2020-10-28 - 08:45 219 Anna Lipiarz
III RNs 144/20 2020-10-28 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III RC 42/20 2020-10-28 - 09:20 219 Anna Lipiarz
III RC 40/20 2020-10-28 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 135/20 2020-10-28 - 11:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 136/20 2020-10-28 - 12:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 295/19 2020-10-28 - 13:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 73/20 2020-10-28 - 13:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 113/20 2020-10-28 - 14:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 348/19 2020-11-04 - 08:30 219 Anna Lipiarz
III Nkd 33/20 2020-11-04 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III Nkd 32/20 2020-11-04 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III Nkd 34/20 2020-11-04 - 11:00 219 Anna Lipiarz
III Nkd 26/20 2020-11-04 - 12:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 80/20 2020-11-04 - 13:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 347/19 2020-11-06 - 08:45 110 Anna Lipiarz
III Nsm 91/20 2020-11-06 - 09:00 110 Anna Lipiarz
III Nsm 307/19 2020-11-06 - 10:00 110 Anna Lipiarz
III Nsm 11/20 2020-11-06 - 11:00 110 Anna Lipiarz
III Nsm 146/20 2020-11-06 - 12:00 110 Anna Lipiarz
III Nsm 139/20 2020-11-06 - 13:00 110 Anna Lipiarz
III Nsm 216/20 2020-11-06 - 13:40 110 Anna Lipiarz
III RNs 142/20 2020-11-10 - 08:45 219 Anna Lipiarz
III RNs 156/20 2020-11-10 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 149/20 2020-11-10 - 09:30 219 Anna Lipiarz
III Nsm 150/20 2020-11-10 - 09:40 219 Anna Lipiarz
III RNs 160/20 2020-11-10 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 159/20 2020-11-10 - 10:20 219 Anna Lipiarz
III RNs 79/20 2020-11-10 - 10:40 219 Anna Lipiarz
III Nsm 315/19 2020-11-10 - 11:10 219 Anna Lipiarz
III Nkd 30/19 2020-11-10 - 12:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 290/18 2020-11-10 - 13:00 219 Anna Lipiarz
III RC 28/20 2020-11-13 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 107/20 2020-11-13 - 09:40 219 Anna Lipiarz
III Nsm 153/20 2020-11-13 - 10:20 219 Anna Lipiarz
III RC 59/20 2020-11-13 - 11:20 219 Anna Lipiarz
III Nsm 159/20 2020-11-13 - 12:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 160/20 2020-11-13 - 12:30 219 Anna Lipiarz
III Nsm 161/20 2020-11-13 - 12:40 219 Anna Lipiarz
III Nsm 144/19 2020-11-13 - 13:10 219 Anna Lipiarz
III Nsm 162/20 2020-11-13 - 13:50 219 Anna Lipiarz
III Nsm 306/19 2020-11-17 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III Nkd 86/19 2020-11-17 - 09:30 219 Anna Lipiarz
III Nsm 7/20 2020-11-17 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III RC 71/19 2020-11-17 - 10:40 219 Anna Lipiarz
III Nkd 42/20 2020-11-17 - 11:10 219 Anna Lipiarz
III RC 31/20 2020-11-17 - 11:40 219 Anna Lipiarz
III Nsm 155/20 2020-11-17 - 12:40 219 Anna Lipiarz
III RNs 175/20 2020-11-17 - 13:40 219 Anna Lipiarz
III RC 143/19 2020-11-18 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 23/20 2020-11-18 - 09:40 219 Anna Lipiarz
III Nsm 164/20 2020-11-18 - 10:40 219 Anna Lipiarz
III RNs 165/20 2020-11-18 - 11:40 219 Anna Lipiarz
III Nsm 166/20 2020-11-18 - 12:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 167/20 2020-11-18 - 12:10 219 Anna Lipiarz
III RNs 154/20 2020-11-18 - 12:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 164/20 2020-11-18 - 13:30 219 Anna Lipiarz
III Nkd 43/20 2020-11-20 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III Nkd 45/20 2020-11-20 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 156/20 2020-11-20 - 11:00 219 Anna Lipiarz
III RC 11/20 2020-11-20 - 12:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 169/20 2020-11-20 - 12:30 219 Anna Lipiarz
III RC 57/20 2020-11-20 - 13:10 219 Anna Lipiarz
III Nsm 8/20 2020-11-20 - 13:50 219 Anna Lipiarz
III Nsm 174/20 2020-11-25 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 147/20 2020-11-25 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III Nkd 5/20 2020-11-25 - 10:40 219 Anna Lipiarz
III RC 38/20 2020-11-25 - 11:40 219 Anna Lipiarz
III Nsm 331/19 2020-11-25 - 12:10 219 Anna Lipiarz
III RNs 96/20 2020-11-25 - 13:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 171/20 2020-11-25 - 13:20 219 Anna Lipiarz
III RNs 173/20 2020-11-25 - 13:40 219 Anna Lipiarz
III RNs 174/20 2020-11-25 - 14:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 177/20 2020-11-27 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 178/20 2020-11-27 - 09:30 219 Anna Lipiarz
III Nsm 179/20 2020-11-27 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 185/20 2020-11-27 - 10:30 219 Anna Lipiarz
III Nsm 215/20 2020-11-27 - 11:30 219 Anna Lipiarz
III Nsm 175/20 2020-12-01 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 176/20 2020-12-01 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 328/19 2020-12-01 - 11:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 168/20 2020-12-01 - 12:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 169/20 2020-12-01 - 12:10 219 Anna Lipiarz
III RNs 170/20 2020-12-01 - 12:20 219 Anna Lipiarz
III RNs 172/20 2020-12-01 - 12:30 219 Anna Lipiarz
III RC 45/20 2020-12-01 - 12:40 219 Anna Lipiarz
III Nsm 129/20 2020-12-01 - 13:10 219 Anna Lipiarz
III Nsm 183/20 2020-12-04 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 41/20 2020-12-04 - 11:00 219 Anna Lipiarz
III RC 84/20 2020-12-04 - 11:30 219 Anna Lipiarz
III Nsm 209/20 2020-12-04 - 12:10 219 Anna Lipiarz
III Nsm 210/20 2020-12-04 - 12:50 219 Anna Lipiarz
III Nsm 212/20 2020-12-04 - 13:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 204/20 2020-12-09 - 08:45 219 Anna Lipiarz
III RNs 205/20 2020-12-09 - 09:10 219 Anna Lipiarz
III RNs 208/20 2020-12-09 - 09:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 196/20 2020-12-09 - 09:50 219 Anna Lipiarz
III RNs 195/20 2020-12-09 - 10:10 219 Anna Lipiarz
III RNs 193/20 2020-12-09 - 10:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 192/20 2020-12-09 - 11:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 202/20 2020-12-09 - 11:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 199/20 2020-12-09 - 12:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 197/20 2020-12-09 - 12:20 219 Anna Lipiarz
III RNs 201/20 2020-12-09 - 12:50 219 Anna Lipiarz
III Nsm 230/20 2020-12-09 - 13:40 219 Anna Lipiarz
III Nkd 37/20 2020-12-11 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 209/20 2020-12-11 - 10:30 219 Anna Lipiarz
III Nkd 61/20 2020-12-11 - 11:00 219 Anna Lipiarz
III Nkd 59/20 2020-12-11 - 12:00 219 Anna Lipiarz
III Nkd 58/20 2020-12-11 - 13:00 219 Anna Lipiarz
III Nkd 60/20 2020-12-16 - 09:00 110 Anna Lipiarz
III Nsm 126/20 2020-12-16 - 10:00 110 Anna Lipiarz
III RC 86/19 2020-12-16 - 11:00 110 Anna Lipiarz
III RNs 47/20 2020-12-16 - 11:40 110 Anna Lipiarz
III Nsm 234/20 2020-12-16 - 12:00 110 Anna Lipiarz
III RNs 214/20 2020-12-16 - 13:00 110 Anna Lipiarz


Wygenerowano z systemu dnia: 2020-09-19 01:26:58

Rejestr zmian