Spis aktualnych spraw sądowych

Informujemy, że Wokanda Internetowa (E-Wokanda) stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz.Min.Spraw. Nr 5 poz. 22 i z 2004 r. Nr 6, poz. 22).

Wokanda internetowa (E-Wokanda) nie jest prawnie wiążąca i nie może być traktowana na równi z pisemnym zawiadomieniem wysłanym przez sąd.
Sprawy Cywilne


Sygnatura Data i godzina Numer sali Sędzia
I Ns 404/20 2020-12-04 - 08:15 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 312/20 2020-12-04 - 08:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 135/20 2020-12-04 - 09:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 239/20 2020-12-04 - 10:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 141/18 2020-12-04 - 11:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Co 141/20 2020-12-04 - 11:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 240/20 2020-12-04 - 12:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 241/20 2020-12-04 - 13:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 396/20 2020-12-04 - 13:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 232/17 2020-12-07 - 09:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 365/17 2020-12-07 - 10:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 164/15 2020-12-07 - 11:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 28/15 2020-12-07 - 12:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 103/19 2020-12-07 - 14:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 172/20 2020-12-08 - 09:00 17 Anna Lipiarz
I C 232/20 2020-12-08 - 09:00 17 Anna Lipiarz
I Ns 127/20 2020-12-08 - 10:00 17 Anna Lipiarz
I Ns 331/20 2020-12-08 - 10:40 17 Anna Lipiarz
I Ns 178/17 2020-12-08 - 11:00 17 Anna Lipiarz
I Ns 291/20 2020-12-08 - 11:40 17 Anna Lipiarz
I Ns 339/20 2020-12-08 - 13:20 17 Anna Lipiarz
I Ns 410/20 2020-12-08 - 13:50 17 Anna Lipiarz
I Ns 216/20 2020-12-09 - 08:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 440/20 2020-12-09 - 09:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 93/17 2020-12-09 - 13:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 390/17 2020-12-10 - 09:00 17 Monika Zań
I C 159/20 2020-12-10 - 09:30 216 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 240/19 2020-12-10 - 10:15 216 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 389/19 2020-12-10 - 11:00 17 Monika Zań
I Ns 391/19 2020-12-10 - 12:00 17 Monika Zań
I C 46/19 2020-12-10 - 12:00 216 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 343/20 2020-12-10 - 13:00 17 Monika Zań
I Ns 179/20 2020-12-10 - 13:30 17 Monika Zań
I C 197/18 2020-12-10 - 14:00 216 Dorota Korman-Włodarska
I C 245/20 2020-12-11 - 08:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 412/20 2020-12-11 - 09:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 415/20 2020-12-11 - 11:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 110/20 2020-12-11 - 11:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 275/15 2020-12-11 - 12:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 372/20 2020-12-11 - 13:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 471/19 2020-12-14 - 09:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 83/18 2020-12-14 - 09:40 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 431/18 2020-12-14 - 11:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 185/17 2020-12-14 - 12:15 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 758/15 2020-12-14 - 13:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Co 149/20 2020-12-14 - 14:40 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 449/20 2020-12-16 - 08:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 787/15 2020-12-16 - 14:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 165/19 2020-12-17 - 09:00 17 Monika Zań
I Ns 33/20 2020-12-17 - 10:00 17 Monika Zań
I Ns 178/20 2020-12-17 - 10:30 17 Monika Zań
I Ns 241/20 2020-12-17 - 11:00 17 Monika Zań
I Ns 6/15 2020-12-18 - 08:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 238/20 2020-12-18 - 09:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Co 200/20 2020-12-18 - 11:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 430/20 2020-12-18 - 11:15 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 429/20 2020-12-18 - 11:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 429/15 2020-12-18 - 12:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 458/18 2020-12-18 - 13:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 428/20 2020-12-18 - 13:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 34/18 2020-12-21 - 11:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 358/15 2020-12-21 - 12:45 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 355/16 2020-12-21 - 14:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 226/18 2020-12-23 - 08:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 303/19 2020-12-23 - 11:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 188/20 2020-12-23 - 12:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 598/15 2020-12-23 - 12:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 423/18 2020-12-30 - 08:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 206/20 2020-12-30 - 09:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 204/20 2020-12-30 - 10:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 214/20 2020-12-30 - 10:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 246/20 2020-12-30 - 11:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 328/20 2020-12-30 - 12:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 200/20 2020-12-30 - 12:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 192/20 2020-12-30 - 13:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 217/20 2021-01-08 - 08:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 216/19 2021-01-08 - 10:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 215/20 2021-01-08 - 12:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 120/20 2021-01-08 - 12:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 207/20 2021-01-08 - 13:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 119/19 2021-01-11 - 09:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 454/17 2021-01-11 - 10:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I Cps 12/20 2021-01-11 - 11:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 371/20 2021-01-11 - 12:45 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 235/20 2021-01-12 - 08:30 19 Anna Lipiarz
I Ns 298/20 2021-01-12 - 09:00 19 Anna Lipiarz
I Ns 152/19 2021-01-12 - 10:00 19 Anna Lipiarz
I Ns 26/20 2021-01-12 - 11:00 19 Anna Lipiarz
I Co 187/20 2021-01-12 - 12:00 19 Anna Lipiarz
I C 123/20 2021-01-12 - 13:00 19 Anna Lipiarz
I Ns 98/20 2021-01-14 - 09:00 17 Monika Zań
I C 125/20 2021-01-14 - 11:30 17 Monika Zań
I C 418/19 2021-01-14 - 12:00 17 Monika Zań
I Ns 222/19 2021-01-14 - 13:00 17 Monika Zań
I Ns 98/19 2021-01-14 - 14:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 346/20 2021-01-15 - 08:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 436/20 2021-01-15 - 09:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 162/20 2021-01-15 - 10:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 234/20 2021-01-15 - 10:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 174/20 2021-01-19 - 09:00 19 Anna Lipiarz
I Ns 360/20 2021-01-19 - 10:00 19 Anna Lipiarz
I Ns 400/20 2021-01-19 - 11:00 19 Anna Lipiarz
I Ns 59/19 2021-01-19 - 12:00 19 Anna Lipiarz
I C 119/20 2021-01-21 - 09:00 17 Monika Zań
I Ns 151/20 2021-01-21 - 09:20 17 Monika Zań
I C 188/20 2021-01-21 - 09:30 17 Monika Zań
I C 76/20 2021-01-25 - 09:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 303/17 2021-01-25 - 14:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 369/18 2021-01-26 - 00:00 17 Monika Zań
I Ns 375/19 2021-01-26 - 11:00 17 Monika Zań
I Ns 170/18 2021-01-28 - 09:30 216 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 183/20 2021-01-29 - 08:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 247/20 2021-01-29 - 09:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 366/20 2021-01-29 - 10:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 234/20 2021-02-02 - 10:00 19 Anna Lipiarz
I Ns 303/20 2021-02-02 - 11:00 19 Anna Lipiarz
I C 242/19 2021-02-02 - 12:10 19 Anna Lipiarz
I Ns 247/20 2021-02-12 - 13:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 334/20 2021-02-12 - 13:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 280/20 2021-02-16 - 09:00 19 Anna Lipiarz
I Ns 348/20 2021-02-16 - 09:00 19 Anna Lipiarz
I Ns 433/20 2021-02-16 - 10:00 19 Anna Lipiarz
I C 258/20 2021-02-16 - 11:00 19 Anna Lipiarz
I Ns 364/20 2021-03-05 - 08:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 359/20 2021-03-05 - 09:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 142/20 2021-03-31 - 08:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 379/20 2021-03-31 - 13:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 417/20 2021-03-31 - 13:30 17 Paweł Mazurkiewicz


Sprawy Karne


Sygnatura Data i godzina Numer sali Sędzia
II Ko 1070/20 2020-12-04 - 08:00 216 Krzysztof Dembowski
II Ko 1185/20 2020-12-04 - 08:10 216 Krzysztof Dembowski
II K 295/20 2020-12-04 - 09:00 216 Krzysztof Dembowski
II K 333/20 2020-12-04 - 09:00 217 Dorota Blajer
II K 299/20 2020-12-04 - 10:30 216 Krzysztof Dembowski
II Ko 1147/20 2020-12-04 - 11:00 217 Dorota Blajer
II Kp 242/20 2020-12-04 - 11:20 217 Dorota Blajer
II Ko 1165/20 2020-12-04 - 11:40 217 Dorota Blajer
II Ko 1167/20 2020-12-04 - 12:00 217 Dorota Blajer
II Ko 1152/20 2020-12-04 - 12:20 217 Dorota Blajer
II Ko 1173/20 2020-12-04 - 12:40 217 Dorota Blajer
II Ko 1174/20 2020-12-04 - 13:00 217 Dorota Blajer
II Ko 1175/20 2020-12-04 - 13:20 217 Dorota Blajer
II K 296/20 2020-12-04 - 13:30 216 Krzysztof Dembowski
II Ko 1155/20 2020-12-04 - 13:40 217 Dorota Blajer
II Kp 239/19 2020-12-04 - 14:00 216 Krzysztof Dembowski
II Kp 249/20 2020-12-04 - 14:00 217 Dorota Blajer
II K 86/20 2020-12-07 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 26/20 2020-12-07 - 10:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 1103/20 2020-12-07 - 10:00 217 Dorota Blajer
II Ko 1101/20 2020-12-07 - 10:15 217 Dorota Blajer
II Ko 1099/20 2020-12-07 - 10:30 217 Dorota Blajer
II Ko 1098/20 2020-12-07 - 10:45 217 Dorota Blajer
II K 164/20 2020-12-07 - 11:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1097/20 2020-12-07 - 11:00 217 Dorota Blajer
II Ko 1094/20 2020-12-07 - 11:15 217 Dorota Blajer
II Ko 1093/20 2020-12-07 - 11:30 217 Dorota Blajer
II Ko 1096/20 2020-12-07 - 11:45 217 Dorota Blajer
II Ko 1106/20 2020-12-07 - 12:00 217 Dorota Blajer
II Ko 1107/20 2020-12-07 - 12:00 217 Dorota Blajer
II K 361/20 2020-12-08 - 00:00 217 Dorota Blajer
II K 313/20 2020-12-08 - 09:00 217 Dorota Blajer
II K 377/20 2020-12-08 - 10:00 217 Dorota Blajer
II K 366/20 2020-12-08 - 10:30 217 Dorota Blajer
II Kp 206/20 2020-12-08 - 11:30 217 Dorota Blajer
II Ko 962/20 2020-12-08 - 12:40 217 Dorota Blajer
II W 414/20 2020-12-08 - 13:00 217 Dorota Blajer
II K 399/19 2020-12-09 - 09:00 216 Krzysztof Dembowski
II K 373/20 2020-12-09 - 09:00 217 Dorota Blajer
II K 379/20 2020-12-09 - 09:30 217 Dorota Blajer
II Ko 677/20 2020-12-09 - 10:00 217 Dorota Blajer
II Ko 922/20 2020-12-09 - 10:30 217 Dorota Blajer
II K 301/20 2020-12-09 - 11:00 216 Krzysztof Dembowski
II Kp 147/20 2020-12-09 - 12:00 217 Dorota Blajer
II W 401/20 2020-12-09 - 12:00 217 Dorota Blajer
II K 234/20 2020-12-09 - 12:30 216 Krzysztof Dembowski
II Ko 849/20 2020-12-09 - 13:00 217 Dorota Blajer
II Ko 864/20 2020-12-09 - 13:30 216 Krzysztof Dembowski
II Ko 915/20 2020-12-09 - 14:00 216 Krzysztof Dembowski
II K 151/20 2020-12-10 - 09:00 217 Dorota Blajer
II Kp 187/20 2020-12-10 - 10:30 217 Dorota Blajer
II Kp 162/20 2020-12-10 - 11:20 217 Dorota Blajer
II Ko 617/20 2020-12-10 - 12:20 217 Dorota Blajer
II Ko 618/20 2020-12-10 - 12:40 217 Dorota Blajer
II Kp 152/20 2020-12-10 - 13:00 217 Dorota Blajer
II K 70/20 2020-12-11 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II W 368/20 2020-12-11 - 09:00 216 Krzysztof Dembowski
II Ko 1024/20 2020-12-11 - 10:00 217 Dorota Blajer
II W 381/20 2020-12-11 - 10:30 216 Krzysztof Dembowski
II K 382/20 2020-12-11 - 11:00 217 Dorota Blajer
II K 384/20 2020-12-11 - 11:30 217 Dorota Blajer
II W 383/20 2020-12-11 - 12:00 216 Krzysztof Dembowski
II K 383/20 2020-12-11 - 12:00 217 Dorota Blajer
II K 386/20 2020-12-11 - 12:30 217 Dorota Blajer
II K 389/20 2020-12-11 - 13:00 217 Dorota Blajer
II W 386/20 2020-12-11 - 13:15 216 Krzysztof Dembowski
II K 390/20 2020-12-11 - 13:30 217 Dorota Blajer
II K 125/20 2020-12-14 - 09:00 216 Krzysztof Dembowski
II K 183/20 2020-12-14 - 09:00 216 Krzysztof Dembowski
II K 353/20 2020-12-14 - 10:30 217 Dorota Blajer
II Kp 200/20 2020-12-14 - 11:00 217 Dorota Blajer
II Kp 181/20 2020-12-14 - 11:15 216 Krzysztof Dembowski
II K 125/20 2020-12-14 - 12:00 216 Krzysztof Dembowski
II Kp 199/20 2020-12-14 - 12:00 217 Dorota Blajer
II Kp 207/20 2020-12-14 - 13:00 217 Dorota Blajer
II K 328/20 2020-12-14 - 13:30 216 Krzysztof Dembowski
II K 329/20 2020-12-14 - 13:30 216 Krzysztof Dembowski
II Kp 220/20 2020-12-14 - 14:00 217 Dorota Blajer
II K 343/20 2020-12-15 - 09:00 217 Dorota Blajer
II K 211/20 2020-12-15 - 09:30 217 Dorota Blajer
II K 371/20 2020-12-15 - 10:20 217 Dorota Blajer
II Kp 214/20 2020-12-15 - 11:00 217 Dorota Blajer
II K 362/20 2020-12-15 - 12:00 217 Dorota Blajer
II K 334/20 2020-12-15 - 12:20 217 Dorota Blajer
II Kp 197/20 2020-12-15 - 13:00 217 Dorota Blajer
II K 57/19 2020-12-16 - 09:00 216 Krzysztof Dembowski
II W 447/19 2020-12-16 - 13:00 216 Krzysztof Dembowski
II K 265/20 2020-12-18 - 09:00 216 Krzysztof Dembowski
II K 169/20 2020-12-18 - 12:00 216 Krzysztof Dembowski
II K 262/19 2020-12-18 - 13:00 216 Krzysztof Dembowski
II W 53/20 2020-12-21 - 09:00 216 Krzysztof Dembowski
II Ko 701/20 2020-12-21 - 11:30 216 Krzysztof Dembowski
II Ko 292/20 2020-12-21 - 12:00 216 Krzysztof Dembowski
II W 534/19 2020-12-21 - 13:00 216 Krzysztof Dembowski
II K 78/19 2020-12-28 - 09:00 216 Krzysztof Dembowski
II K 57/20 2020-12-28 - 12:30 216 Krzysztof Dembowski
II K 326/20 2020-12-28 - 13:00 216 Krzysztof Dembowski
II Kp 89/20 2020-12-28 - 13:30 216 Krzysztof Dembowski
II K 356/20 2020-12-29 - 09:00 216 Krzysztof Dembowski
II K 359/20 2020-12-29 - 09:30 216 Krzysztof Dembowski
II K 282/20 2020-12-29 - 10:00 216 Krzysztof Dembowski
II K 430/19 2020-12-29 - 10:30 216 Krzysztof Dembowski
II K 360/20 2020-12-29 - 13:00 216 Krzysztof Dembowski
II K 368/20 2020-12-29 - 13:30 216 Krzysztof Dembowski
II K 414/20 2020-12-30 - 09:00 217 Dorota Blajer
II Ko 1140/20 2020-12-30 - 09:15 216 Krzysztof Dembowski
II K 410/20 2020-12-30 - 09:30 217 Dorota Blajer
II Ko 1137/20 2020-12-30 - 10:00 216 Krzysztof Dembowski
II Ko 1138/20 2020-12-30 - 11:00 216 Krzysztof Dembowski
II Ko 1197/20 2020-12-30 - 11:30 217 Dorota Blajer
II Ko 1183/20 2020-12-30 - 11:45 217 Dorota Blajer
II Ko 1139/20 2020-12-30 - 12:00 216 Krzysztof Dembowski
II Kop 15/20 2020-12-30 - 12:00 217 Dorota Blajer
II K 385/20 2020-12-30 - 13:00 217 Dorota Blajer
II K 388/20 2020-12-30 - 13:00 217 Dorota Blajer
II Ko 1125/20 2020-12-30 - 13:40 217 Dorota Blajer
II Ko 1178/20 2020-12-30 - 13:50 217 Dorota Blajer
II Ko 1112/20 2020-12-31 - 08:45 217 Dorota Blajer
II K 233/20 2020-12-31 - 09:00 217 Dorota Blajer
II K 339/20 2020-12-31 - 09:30 217 Dorota Blajer
II K 391/20 2020-12-31 - 09:30 217 Dorota Blajer
II K 300/20 2020-12-31 - 10:00 217 Dorota Blajer
II K 392/20 2020-12-31 - 10:00 217 Dorota Blajer
II K 393/20 2020-12-31 - 11:00 217 Dorota Blajer
II Kp 231/20 2020-12-31 - 12:30 217 Dorota Blajer
II Ko 958/20 2021-01-08 - 09:00 216 Krzysztof Dembowski
II Ko 919/20 2021-01-08 - 10:00 216 Krzysztof Dembowski
II Ko 960/20 2021-01-08 - 10:30 216 Krzysztof Dembowski
II Ko 985/20 2021-01-08 - 11:00 216 Krzysztof Dembowski
II Ko 986/20 2021-01-08 - 11:30 216 Krzysztof Dembowski
II Ko 990/20 2021-01-08 - 12:00 216 Krzysztof Dembowski
II Ko 992/20 2021-01-08 - 12:30 216 Krzysztof Dembowski
II Ko 1056/20 2021-01-08 - 13:00 216 Krzysztof Dembowski
II Ko 1054/20 2021-01-08 - 13:45 216 Krzysztof Dembowski
II K 392/19 2021-01-11 - 09:00 216 Krzysztof Dembowski
II K 159/19 2021-01-11 - 10:30 216 Krzysztof Dembowski
II Ko 831/20 2021-01-11 - 12:30 216 Krzysztof Dembowski
II K 293/20 2021-01-11 - 13:00 216 Krzysztof Dembowski
II K 282/20 2021-01-13 - 09:00 216 Krzysztof Dembowski
II K 290/20 2021-01-13 - 09:00 216 Krzysztof Dembowski
II K 230/19 2021-01-13 - 12:00 216 Krzysztof Dembowski
II K 444/19 2021-01-15 - 09:00 216 Krzysztof Dembowski
II K 345/20 2021-01-15 - 12:00 216 Krzysztof Dembowski
II K 367/20 2021-01-18 - 09:00 216 Krzysztof Dembowski
II K 196/20 2021-01-18 - 11:00 216 Krzysztof Dembowski
II K 344/19 2021-01-18 - 12:00 216 Krzysztof Dembowski
II Ko 765/20 2021-01-18 - 13:00 216 Krzysztof Dembowski
II Ko 766/20 2021-01-18 - 13:15 216 Krzysztof Dembowski
II Ko 724/20 2021-01-18 - 13:45 216 Krzysztof Dembowski
II W 406/20 2021-01-20 - 09:00 216 Krzysztof Dembowski
II K 341/20 2021-01-20 - 11:00 216 Krzysztof Dembowski
II W 413/20 2021-01-20 - 11:00 216 Krzysztof Dembowski
II W 353/19 2021-01-20 - 12:30 216 Krzysztof Dembowski
II W 3/20 2021-01-20 - 13:30 216 Krzysztof Dembowski
II K 358/20 2021-01-22 - 09:00 216 Krzysztof Dembowski
II K 349/20 2021-01-22 - 13:00 216 Krzysztof Dembowski
II K 178/20 2021-01-27 - 09:00 216 Krzysztof Dembowski
II K 241/20 2021-01-29 - 09:00 216 Krzysztof Dembowski
II K 214/20 2021-01-29 - 12:00 216 Krzysztof Dembowski
II Ko 1170/20 2021-01-29 - 13:30 216 Krzysztof Dembowski
II W 413/20 2021-02-15 - 09:00 216 Krzysztof Dembowski
II K 140/19 2021-02-15 - 10:00 216 Krzysztof Dembowski
II W 293/20 2021-02-15 - 13:00 216 Krzysztof Dembowski
II K 338/20 2021-02-17 - 09:00 216 Krzysztof Dembowski
II K 347/20 2021-02-17 - 13:00 216 Krzysztof Dembowski
II K 435/19 2021-02-19 - 09:00 216 Krzysztof Dembowski
II W 303/20 2021-02-22 - 09:00 216 Krzysztof Dembowski
II W 335/20 2021-02-22 - 11:00 216 Krzysztof Dembowski
II K 376/19 2021-02-24 - 09:00 216 Krzysztof Dembowski
II K 399/20 2021-02-24 - 11:00 216 Krzysztof Dembowski
II K 400/20 2021-02-24 - 13:00 216 Krzysztof Dembowski
II W 237/20 2021-02-26 - 09:00 216 Krzysztof Dembowski
II W 286/20 2021-02-26 - 11:00 216 Krzysztof Dembowski
II W 328/19 2021-02-26 - 13:00 216 Krzysztof Dembowski
II K 314/20 2021-02-26 - 14:00 216 Krzysztof Dembowski
II Kp 234/20 2021-03-01 - 13:30 216 Krzysztof Dembowski
II K 276/20 2021-03-03 - 09:00 216 Krzysztof Dembowski
II K 277/20 2021-03-03 - 09:30 216 Krzysztof Dembowski
II K 278/20 2021-03-03 - 10:00 216 Krzysztof Dembowski
II K 258/20 2021-03-03 - 10:30 216 Krzysztof Dembowski
II K 281/20 2021-03-03 - 11:00 216 Krzysztof Dembowski
II K 274/20 2021-03-03 - 11:30 216 Krzysztof Dembowski
II Kp 168/20 2021-03-03 - 12:30 216 Krzysztof Dembowski
II Kp 188/20 2021-03-03 - 13:15 216 Krzysztof Dembowski
II K 398/20 2021-03-05 - 09:00 216 Krzysztof Dembowski
II K 397/20 2021-03-05 - 13:00 216 Krzysztof Dembowski
II W 569/18 2021-03-08 - 09:00 216 Krzysztof Dembowski
II W 161/19 2021-03-08 - 11:00 216 Krzysztof Dembowski
II Kp 241/20 2021-03-08 - 13:30 216 Krzysztof Dembowski
II K 394/20 2021-03-10 - 09:00 216 Krzysztof Dembowski
II K 395/20 2021-03-10 - 09:30 216 Krzysztof Dembowski
II K 396/20 2021-03-10 - 10:00 216 Krzysztof Dembowski
II K 401/20 2021-03-10 - 10:30 216 Krzysztof Dembowski
II K 402/20 2021-03-10 - 11:00 216 Krzysztof Dembowski
II Kop 13/20 2021-03-10 - 11:30 216 Krzysztof Dembowski
II Kop 14/20 2021-03-10 - 11:50 216 Krzysztof Dembowski
II Ko 1151/20 2021-03-10 - 12:15 216 Krzysztof Dembowski
II Ko 1171/20 2021-03-10 - 12:45 216 Krzysztof Dembowski
II Ko 704/20 2021-03-12 - 09:00 216 Krzysztof Dembowski
II Ko 705/20 2021-03-12 - 09:10 216 Krzysztof Dembowski
II Ko 706/20 2021-03-12 - 09:20 216 Krzysztof Dembowski
II Ko 707/20 2021-03-12 - 09:30 216 Krzysztof Dembowski
II Ko 708/20 2021-03-12 - 09:40 216 Krzysztof Dembowski
II Ko 709/20 2021-03-12 - 09:50 216 Krzysztof Dembowski
II Ko 710/20 2021-03-12 - 10:00 216 Krzysztof Dembowski
II Ko 711/20 2021-03-12 - 10:10 216 Krzysztof Dembowski
II Ko 712/20 2021-03-12 - 10:20 216 Krzysztof Dembowski
II Ko 713/20 2021-03-12 - 10:30 216 Krzysztof Dembowski
II Ko 714/20 2021-03-12 - 10:40 216 Krzysztof Dembowski
II Ko 715/20 2021-03-12 - 11:30 216 Krzysztof Dembowski
II Ko 735/20 2021-03-12 - 12:00 216 Krzysztof Dembowski
II Ko 736/20 2021-03-12 - 12:30 216 Krzysztof Dembowski
II Ko 741/20 2021-03-12 - 13:00 216 Krzysztof Dembowski
II Ko 730/20 2021-03-12 - 13:20 216 Krzysztof Dembowski
II Ko 1131/20 2021-03-17 - 09:00 216 Krzysztof Dembowski
II Ko 1132/20 2021-03-17 - 09:20 216 Krzysztof Dembowski
II Ko 1133/20 2021-03-17 - 09:40 216 Krzysztof Dembowski
II Ko 1134/20 2021-03-17 - 10:00 216 Krzysztof Dembowski
II Ko 1135/20 2021-03-17 - 10:20 216 Krzysztof Dembowski
II Ko 1141/20 2021-03-17 - 10:40 216 Krzysztof Dembowski
II Ko 1192/20 2021-03-17 - 11:00 216 Krzysztof Dembowski
II Ko 1194/20 2021-03-17 - 11:20 216 Krzysztof Dembowski
II Ko 1196/20 2021-03-17 - 11:40 216 Krzysztof Dembowski
II Ko 1198/20 2021-03-17 - 12:00 216 Krzysztof Dembowski
II Ko 1176/20 2021-03-17 - 12:30 216 Krzysztof Dembowski
II Ko 1177/20 2021-03-17 - 12:50 216 Krzysztof Dembowski
II Ko 1179/20 2021-03-17 - 13:10 216 Krzysztof Dembowski
II Ko 1182/20 2021-03-17 - 13:30 216 Krzysztof Dembowski
II Ko 871/20 2021-03-19 - 09:00 216 Krzysztof Dembowski
II Ko 890/20 2021-03-19 - 09:20 216 Krzysztof Dembowski
II Ko 897/20 2021-03-19 - 09:40 216 Krzysztof Dembowski
II K 302/20 2021-03-19 - 10:00 216 Krzysztof Dembowski
II K 305/20 2021-03-19 - 10:30 216 Krzysztof Dembowski
II K 307/20 2021-03-19 - 11:00 216 Krzysztof Dembowski
II K 308/20 2021-03-19 - 11:30 216 Krzysztof Dembowski
II K 1/20 2021-03-19 - 12:00 216 Krzysztof Dembowski
II Ko 1028/20 2021-03-19 - 12:30 216 Krzysztof Dembowski
II Ko 1029/20 2021-03-19 - 12:50 216 Krzysztof Dembowski
II K 223/20 2021-03-19 - 13:15 216 Krzysztof Dembowski
II Ko 1072/20 2021-03-26 - 12:30 216 Krzysztof Dembowski
II Ko 1071/20 2021-03-26 - 12:50 216 Krzysztof Dembowski
II Ko 1075/20 2021-03-26 - 13:10 216 Krzysztof Dembowski
II Ko 1076/20 2021-03-26 - 13:30 216 Krzysztof Dembowski


Sprawy Rodzinne i Nieletnich


Sygnatura Data i godzina Numer sali Sędzia
III Nsm 183/20 2020-12-04 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 118/19 2020-12-04 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 41/20 2020-12-04 - 11:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 244/20 2020-12-04 - 11:15 219 Anna Lipiarz
III RC 84/20 2020-12-04 - 11:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 53/20 2020-12-04 - 12:10 219 Anna Lipiarz
III Nsm 209/20 2020-12-04 - 12:10 219 Anna Lipiarz
III Nsm 210/20 2020-12-04 - 12:50 219 Anna Lipiarz
III Nsm 212/20 2020-12-04 - 13:30 219 Anna Lipiarz
III Nsm 275/20 2020-12-08 - 09:00 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 273/20 2020-12-08 - 11:00 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 271/20 2020-12-08 - 11:45 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 280/20 2020-12-08 - 12:45 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 290/20 2020-12-08 - 13:15 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 204/20 2020-12-09 - 08:45 219 Anna Lipiarz
III RNs 205/20 2020-12-09 - 09:10 219 Anna Lipiarz
III RNs 208/20 2020-12-09 - 09:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 196/20 2020-12-09 - 09:50 219 Anna Lipiarz
III RNs 195/20 2020-12-09 - 10:10 219 Anna Lipiarz
III RNs 193/20 2020-12-09 - 10:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 192/20 2020-12-09 - 11:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 202/20 2020-12-09 - 11:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 199/20 2020-12-09 - 12:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 197/20 2020-12-09 - 12:20 219 Anna Lipiarz
III RNs 201/20 2020-12-09 - 12:50 219 Anna Lipiarz
III RNs 346/19 2020-12-09 - 13:10 219 Anna Lipiarz
III Nsm 230/20 2020-12-09 - 13:40 219 Anna Lipiarz
III Nsm 253/20 2020-12-10 - 09:00 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 269/20 2020-12-10 - 09:45 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 270/20 2020-12-10 - 10:15 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 279/20 2020-12-10 - 10:45 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 278/20 2020-12-10 - 11:15 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 286/20 2020-12-10 - 11:45 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 291/20 2020-12-10 - 12:15 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 288/20 2020-12-10 - 12:45 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 289/20 2020-12-10 - 13:10 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 287/20 2020-12-10 - 13:30 110 Ewa Kopczyńska
III Nkd 37/20 2020-12-11 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 107/20 2020-12-11 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 209/20 2020-12-11 - 10:30 219 Anna Lipiarz
III Nkd 61/20 2020-12-11 - 11:00 219 Anna Lipiarz
III Nkd 59/20 2020-12-11 - 12:00 219 Anna Lipiarz
III Nkd 58/20 2020-12-11 - 13:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 241/20 2020-12-15 - 09:00 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 226/20 2020-12-15 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 297/20 2020-12-15 - 09:30 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 227/20 2020-12-15 - 09:40 219 Anna Lipiarz
III RNs 228/20 2020-12-15 - 10:00 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 157/20 2020-12-15 - 10:20 219 Anna Lipiarz
III RNs 225/20 2020-12-15 - 10:30 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 227/20 2020-12-15 - 11:00 110 Ewa Kopczyńska
III RC 90/20 2020-12-15 - 11:20 219 Anna Lipiarz
III RNs 284/20 2020-12-15 - 11:30 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 282/20 2020-12-15 - 11:45 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 172/20 2020-12-15 - 11:50 219 Anna Lipiarz
III RNs 285/20 2020-12-15 - 12:15 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 63/20 2020-12-15 - 12:30 219 Anna Lipiarz
III Nsm 276/20 2020-12-15 - 12:45 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 77/20 2020-12-15 - 13:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 292/20 2020-12-15 - 13:15 110 Ewa Kopczyńska
III RC 91/20 2020-12-15 - 13:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 294/20 2020-12-15 - 13:45 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 216/20 2020-12-15 - 14:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 183/20 2020-12-16 - 08:45 110 Monika Zań
III Nkd 60/20 2020-12-16 - 09:00 110 Anna Lipiarz
III Nsm 182/20 2020-12-16 - 09:00 110 Monika Zań
III Nsm 126/20 2020-12-16 - 10:00 110 Anna Lipiarz
III RC 86/19 2020-12-16 - 11:00 110 Anna Lipiarz
III RNs 47/20 2020-12-16 - 11:40 110 Anna Lipiarz
III Nsm 234/20 2020-12-16 - 12:00 110 Anna Lipiarz
III RNs 214/20 2020-12-16 - 13:00 110 Anna Lipiarz
III Nsm 224/20 2020-12-16 - 13:10 110 Anna Lipiarz
III RC 89/20 2020-12-16 - 13:30 110 Anna Lipiarz
III Nsm 280/20 2020-12-17 - 09:00 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 247/20 2020-12-17 - 09:45 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 281/20 2020-12-17 - 10:15 110 Ewa Kopczyńska
III RC 111/20 2020-12-17 - 10:45 110 Ewa Kopczyńska
III Nkd 73/20 2020-12-17 - 11:15 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 268/20 2020-12-17 - 12:00 110 Ewa Kopczyńska
III RC 120/20 2020-12-17 - 13:00 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 259/20 2020-12-17 - 13:30 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 279/20 2020-12-18 - 09:00 110 Ewa Kopczyńska
III RC 115/20 2020-12-18 - 09:45 110 Ewa Kopczyńska
III RC 107/20 2020-12-18 - 10:30 110 Ewa Kopczyńska
III RC 95/20 2020-12-18 - 11:15 110 Ewa Kopczyńska
III RC 116/20 2020-12-18 - 12:00 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 283/20 2020-12-18 - 12:45 110 Ewa Kopczyńska
III RC 112/20 2020-12-29 - 09:00 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 282/18 2020-12-29 - 10:00 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 255/20 2020-12-29 - 11:00 110 Ewa Kopczyńska
III RC 109/20 2020-12-29 - 11:30 110 Ewa Kopczyńska
III RC 110/20 2020-12-29 - 12:30 110 Ewa Kopczyńska
III Cps 50/20 2020-12-30 - 09:00 110 Ewa Kopczyńska
III RC 92/20 2020-12-30 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III RC 93/20 2020-12-30 - 09:40 219 Anna Lipiarz
III RNs 298/20 2020-12-30 - 09:45 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 76/20 2020-12-30 - 10:10 219 Anna Lipiarz
III RNs 300/20 2020-12-30 - 10:15 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 279/19 2020-12-30 - 10:40 219 Anna Lipiarz
III RNs 299/20 2020-12-30 - 10:45 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 243/20 2020-12-30 - 11:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 218/20 2020-12-30 - 11:40 219 Anna Lipiarz
III RNs 75/20 2020-12-30 - 12:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 207/20 2020-12-30 - 12:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 206/20 2020-12-30 - 12:50 219 Anna Lipiarz
III RNs 134/20 2020-12-30 - 13:10 219 Anna Lipiarz
III Nkd 63/20 2021-01-13 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III Nkd 66/20 2021-01-13 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 67/20 2021-01-13 - 11:00 219 Anna Lipiarz
III RC 23/20 2021-01-13 - 11:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 84/20 2021-01-13 - 12:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 85/20 2021-01-13 - 12:50 219 Anna Lipiarz
III Nsm 10/20 2021-01-13 - 13:20 219 Anna Lipiarz
III RNs 109/20 2021-01-20 - 09:00 110 Monika Zań
III Nkd 12/20 2021-01-20 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 187/20 2021-01-20 - 09:30 110 Monika Zań
III Nsm 218/20 2021-01-20 - 10:00 110 Monika Zań
III Nsm 236/20 2021-01-20 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III RC 53/20 2021-01-20 - 11:00 110 Monika Zań
III Nkd 62/20 2021-01-20 - 11:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 64/20 2021-01-20 - 12:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 116/20 2021-01-20 - 12:15 110 Monika Zań
III Nsm 143/20 2021-01-20 - 12:30 110 Monika Zań
III Nsm 191/20 2021-01-20 - 12:30 110 Monika Zań
III RC 69/20 2021-01-20 - 13:00 110 Monika Zań
III RC 19/20 2021-01-20 - 13:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 51/20 2021-01-20 - 13:40 219 Anna Lipiarz
III Nkd 13/20 2021-01-27 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III Nkd 7/20 2021-01-27 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III RC 6/20 2021-01-27 - 11:00 219 Anna Lipiarz
III RC 102/19 2021-01-27 - 11:40 219 Anna Lipiarz
III RC 294/15 2021-01-27 - 13:30 219 Anna Lipiarz
III Nsm 251/20 2021-01-28 - 09:00 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 139/19 2021-01-29 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 165/20 2021-01-29 - 11:00 219 Anna Lipiarz
III RC 127/19 2021-01-29 - 11:30 219 Anna Lipiarz
III RC 32/20 2021-01-29 - 12:10 219 Anna Lipiarz
III RNs 295/19 2021-01-29 - 12:30 219 Anna Lipiarz
III Nsm 89/20 2021-01-29 - 13:10 219 Anna Lipiarz
III Nsm 96/20 2021-02-03 - 09:00 110 Monika Zań
III Nkd 25/20 2021-02-03 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III Nkd 56/20 2021-02-03 - 09:30 110 Monika Zań
III Nkd 53/20 2021-02-03 - 10:00 110 Monika Zań
III Opm 44/19 2021-02-03 - 10:30 110 Monika Zań
III RC 76/20 2021-02-03 - 11:00 110 Monika Zań
III Nsm 220/20 2021-02-03 - 11:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 203/20 2021-02-03 - 11:30 110 Monika Zań
III RC 61/20 2021-02-03 - 12:00 110 Monika Zań
III Nsm 26/20 2021-02-03 - 12:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 133/20 2021-02-03 - 13:00 219 Anna Lipiarz
III RC 51/20 2021-02-03 - 14:00 110 Monika Zań
III Nsm 254/19 2021-02-10 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 202/19 2021-02-10 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III RC 83/20 2021-02-10 - 11:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 117/20 2021-02-10 - 11:40 219 Anna Lipiarz
III Nsm 107/20 2021-02-10 - 13:20 219 Anna Lipiarz
III Nsm 80/20 2021-02-17 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III RC 17/20 2021-02-17 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 153/20 2021-02-17 - 11:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 144/19 2021-02-17 - 12:00 219 Anna Lipiarz
III RC 18/20 2021-02-17 - 12:30 219 Anna Lipiarz
III RC 71/19 2021-02-17 - 13:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 348/19 2021-02-24 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III RC 31/20 2021-02-24 - 09:30 219 Anna Lipiarz
III Nsm 155/20 2021-02-24 - 10:30 219 Anna Lipiarz
III RC 143/19 2021-02-24 - 11:30 219 Anna Lipiarz
III Nsm 164/20 2021-02-24 - 12:10 219 Anna Lipiarz
III RC 22/20 2021-02-24 - 13:10 219 Anna Lipiarz
III RNs 173/20 2021-02-24 - 14:10 219 Anna Lipiarz


Wygenerowano z systemu dnia: 2020-12-04 09:27:08

Rejestr zmian