Spis aktualnych spraw sądowych

Informujemy, że Wokanda Internetowa (E-Wokanda) stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz.Min.Spraw. Nr 5 poz. 22 i z 2004 r. Nr 6, poz. 22).

Wokanda internetowa (E-Wokanda) nie jest prawnie wiążąca i nie może być traktowana na równi z pisemnym zawiadomieniem wysłanym przez sąd.
Sprawy Cywilne


Sygnatura Data i godzina Numer sali Sędzia


Sprawy Karne


Sygnatura Data i godzina Numer sali Sędzia
II K 326/18 2019-09-23 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 212/19 2019-09-23 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II W 364/19 2019-09-23 - 10:00 217 Dorota Blajer
II K 175/19 2019-09-23 - 10:30 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1063/19 2019-09-23 - 10:30 217 Dorota Blajer
II Ko 1085/19 2019-09-23 - 11:00 217 Dorota Blajer
II K 215/19 2019-09-23 - 12:30 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 807/19 2019-09-23 - 13:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 661/19 2019-09-23 - 13:30 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 826/19 2019-09-23 - 13:30 216 Grażyna Pizoń
II K 198/19 2019-09-24 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 148/19 2019-09-24 - 09:00 217 Dorota Blajer
II K 233/19 2019-09-24 - 10:00 216 Grażyna Pizoń
II K 178/19 2019-09-24 - 10:30 217 Dorota Blajer
II Ko 707/19 2019-09-24 - 12:30 217 Dorota Blajer
II K 254/19 2019-09-25 - 08:30 216 Grażyna Pizoń
II K 223/19 2019-09-25 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 222/19 2019-09-25 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II K 226/19 2019-09-25 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II K 153/19 2019-09-25 - 09:00 217 Dorota Blajer
II K 173/19 2019-09-25 - 10:00 216 Grażyna Pizoń
II K 225/19 2019-09-25 - 10:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 257/19 2019-09-25 - 10:30 217 Dorota Blajer
II K 231/19 2019-09-25 - 12:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 475/18 2019-09-25 - 12:00 217 Dorota Blajer
II Ko 842/19 2019-09-25 - 13:30 216 Grażyna Pizoń
II K 102/19 2019-09-25 - 14:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 67/19 2019-09-26 - 09:00 217 Dorota Blajer
II Ko 668/19 2019-09-26 - 12:00 217 Dorota Blajer
II K 253/19 2019-09-27 - 08:30 216 Grażyna Pizoń
II K 229/19 2019-09-27 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 235/19 2019-09-27 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II K 234/19 2019-09-27 - 10:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 794/19 2019-09-27 - 12:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 799/19 2019-09-27 - 12:15 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 800/19 2019-09-27 - 12:30 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 795/19 2019-09-27 - 12:50 201 Krzysztof Dembowski
II K 238/19 2019-09-27 - 13:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 785/19 2019-09-27 - 13:30 201 Krzysztof Dembowski
II Kop 15/19 2019-09-27 - 13:30 216 Grażyna Pizoń
II K 140/19 2019-09-30 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II W 253/19 2019-09-30 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II W 254/19 2019-09-30 - 10:00 216 Grażyna Pizoń
II K 240/19 2019-09-30 - 11:30 216 Grażyna Pizoń
II Ko 938/19 2019-09-30 - 12:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 239/19 2019-09-30 - 12:00 216 Grażyna Pizoń
II K 241/19 2019-09-30 - 12:30 216 Grażyna Pizoń
II W 115/19 2019-09-30 - 13:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 849/19 2019-09-30 - 13:00 216 Grażyna Pizoń
II K 244/19 2019-09-30 - 13:30 216 Grażyna Pizoń
II Kp 168/19 2019-09-30 - 13:45 201 Krzysztof Dembowski
II K 243/19 2019-09-30 - 13:45 216 Grażyna Pizoń
II W 321/19 2019-10-01 - 09:00 217 Dorota Blajer
II Ko 1009/19 2019-10-01 - 09:30 217 Dorota Blajer
II Ko 1033/19 2019-10-01 - 11:00 217 Dorota Blajer
II Ko 1034/19 2019-10-01 - 11:20 217 Dorota Blajer
II Ko 1035/19 2019-10-01 - 11:40 217 Dorota Blajer
II K 266/19 2019-10-01 - 12:30 217 Dorota Blajer
II K 133/19 2019-10-02 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 247/19 2019-10-02 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II K 275/19 2019-10-02 - 09:00 217 Dorota Blajer
II K 126/19 2019-10-02 - 09:30 217 Dorota Blajer
II K 247/18 2019-10-02 - 10:00 216 Grażyna Pizoń
II K 230/19 2019-10-02 - 11:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 142/19 2019-10-02 - 11:00 216 Grażyna Pizoń
II K 264/19 2019-10-02 - 11:20 217 Dorota Blajer
II K 268/19 2019-10-02 - 11:20 217 Dorota Blajer
II K 276/19 2019-10-02 - 11:40 217 Dorota Blajer
II W 235/19 2019-10-02 - 12:00 216 Grażyna Pizoń
II K 272/19 2019-10-02 - 12:00 217 Dorota Blajer
II Ko 965/19 2019-10-02 - 12:30 217 Dorota Blajer
II Ko 970/19 2019-10-02 - 12:40 217 Dorota Blajer
II K 216/19 2019-10-02 - 13:00 201 Krzysztof Dembowski
II W 210/19 2019-10-02 - 13:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 973/19 2019-10-02 - 13:00 217 Dorota Blajer
II K 274/19 2019-10-03 - 09:40 217 Dorota Blajer
II Ko 944/19 2019-10-03 - 13:00 217 Dorota Blajer
II Ko 524/19 2019-10-03 - 13:30 217 Dorota Blajer
II K 221/19 2019-10-04 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II Kp 151/19 2019-10-04 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II Kp 148/19 2019-10-04 - 10:00 216 Grażyna Pizoń
II Kp 150/19 2019-10-04 - 11:00 216 Grażyna Pizoń
II K 51/19 2019-10-04 - 12:00 201 Krzysztof Dembowski
II Kp 149/19 2019-10-04 - 12:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 866/19 2019-10-04 - 13:00 216 Grażyna Pizoń
II K 103/19 2019-10-07 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 245/19 2019-10-07 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 237/19 2019-10-07 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II W 231/19 2019-10-07 - 12:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 1022/19 2019-10-07 - 12:20 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 931/19 2019-10-07 - 12:40 201 Krzysztof Dembowski
II K 260/19 2019-10-07 - 13:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 109/19 2019-10-08 - 09:00 217 Dorota Blajer
II Kp 177/19 2019-10-08 - 13:00 217 Dorota Blajer
II K 255/19 2019-10-09 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 280/19 2019-10-09 - 09:00 217 Dorota Blajer
II K 278/19 2019-10-09 - 10:00 217 Dorota Blajer
II K 325/18 2019-10-09 - 11:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 281/19 2019-10-09 - 11:30 217 Dorota Blajer
II Ko 663/19 2019-10-09 - 13:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 273/19 2019-10-10 - 09:00 217 Dorota Blajer
II K 277/19 2019-10-10 - 11:00 217 Dorota Blajer
II W 133/19 2019-10-10 - 13:00 217 Dorota Blajer
II K 256/19 2019-10-11 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 236/19 2019-10-11 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II K 262/19 2019-10-11 - 10:30 201 Krzysztof Dembowski
II Kp 143/19 2019-10-11 - 12:00 216 Grażyna Pizoń
II W 196/19 2019-10-11 - 12:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 195/19 2019-10-14 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 228/19 2019-10-14 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II K 197/19 2019-10-14 - 10:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 199/19 2019-10-14 - 12:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 60/19 2019-10-14 - 13:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 273/19 2019-10-15 - 09:00 217 Dorota Blajer
II K 277/19 2019-10-15 - 11:00 217 Dorota Blajer
II K 184/19 2019-10-15 - 13:00 201 Krzysztof Dembowski
II W 133/19 2019-10-15 - 13:00 217 Dorota Blajer
II K 219/16 2019-10-16 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II K 283/19 2019-10-16 - 09:00 217 Dorota Blajer
II K 270/19 2019-10-16 - 10:30 217 Dorota Blajer
II K 284/19 2019-10-16 - 12:40 217 Dorota Blajer
II W 281/19 2019-10-17 - 09:00 217 Dorota Blajer
II W 358/19 2019-10-17 - 09:40 217 Dorota Blajer
II Ko 1044/19 2019-10-17 - 12:20 217 Dorota Blajer
II Ko 1042/19 2019-10-17 - 12:40 217 Dorota Blajer
II K 263/19 2019-10-18 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 149/19 2019-10-18 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II Kop 17/19 2019-10-18 - 09:30 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 955/19 2019-10-18 - 09:50 201 Krzysztof Dembowski
II W 312/19 2019-10-18 - 10:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 246/19 2019-10-18 - 10:30 216 Grażyna Pizoń
II Ko 901/19 2019-10-18 - 11:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 898/19 2019-10-18 - 11:30 216 Grażyna Pizoń
II Ko 900/19 2019-10-18 - 12:00 216 Grażyna Pizoń
II K 181/19 2019-10-18 - 12:30 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 899/19 2019-10-18 - 12:30 216 Grażyna Pizoń
II Ko 896/19 2019-10-18 - 13:00 216 Grażyna Pizoń
II K 215/19 2019-10-18 - 13:45 201 Krzysztof Dembowski
II W 161/19 2019-10-21 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 910/19 2019-10-21 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 909/19 2019-10-21 - 09:30 216 Grażyna Pizoń
II W 268/19 2019-10-21 - 10:00 216 Grażyna Pizoń
II K 219/18 2019-10-21 - 11:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 248/19 2019-10-21 - 11:30 216 Grażyna Pizoń
II K 220/18 2019-10-21 - 12:30 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1031/19 2019-10-21 - 13:45 201 Krzysztof Dembowski
II K 171/19 2019-10-22 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 975/19 2019-10-23 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 12/19 2019-10-23 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 977/19 2019-10-23 - 09:15 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 979/19 2019-10-23 - 09:30 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 980/19 2019-10-23 - 09:45 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 981/19 2019-10-23 - 10:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1032/19 2019-10-23 - 10:20 201 Krzysztof Dembowski
II K 95/18 2019-10-23 - 10:30 216 Grażyna Pizoń
II Ko 1043/19 2019-10-23 - 10:40 201 Krzysztof Dembowski
II Kp 175/19 2019-10-23 - 12:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 170/19 2019-10-23 - 12:00 216 Grażyna Pizoń
II Kp 178/19 2019-10-23 - 13:00 201 Krzysztof Dembowski
II W 95/19 2019-10-24 - 09:00 217 Dorota Blajer
II K 402/18 2019-10-24 - 13:00 217 Dorota Blajer
II Kp 146/19 2019-10-25 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II Kp 153/19 2019-10-25 - 10:00 216 Grażyna Pizoń
II K 242/19 2019-10-25 - 11:00 216 Grażyna Pizoń
II K 159/19 2019-10-28 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II Kp 160/19 2019-10-28 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II K 122/19 2019-10-28 - 10:00 201 Krzysztof Dembowski
II Kp 161/19 2019-10-28 - 10:00 216 Grażyna Pizoń
II Kp 156/19 2019-10-28 - 11:00 216 Grażyna Pizoń
II W 134/19 2019-10-28 - 12:00 201 Krzysztof Dembowski
II Kp 155/19 2019-10-28 - 12:00 216 Grażyna Pizoń
II Kp 154/19 2019-10-28 - 13:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 664/19 2019-10-28 - 13:30 201 Krzysztof Dembowski
II W 361/19 2019-10-29 - 09:00 217 Dorota Blajer
II Ko 1070/19 2019-10-29 - 09:40 217 Dorota Blajer
II Ko 1072/19 2019-10-29 - 10:30 217 Dorota Blajer
II Kp 187/19 2019-10-29 - 11:20 217 Dorota Blajer
II Ko 946/19 2019-10-29 - 13:00 217 Dorota Blajer
II W 313/19 2019-10-30 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 966/19 2019-10-30 - 11:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 967/19 2019-10-30 - 11:20 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 971/19 2019-10-30 - 11:40 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 972/19 2019-10-30 - 12:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 974/19 2019-10-30 - 12:20 201 Krzysztof Dembowski
II K 189/19 2019-10-30 - 12:45 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1088/19 2019-10-30 - 14:00 201 Krzysztof Dembowski
II W 569/18 2019-11-04 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II W 264/19 2019-11-04 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II W 265/19 2019-11-04 - 10:30 216 Grażyna Pizoń
II K 205/19 2019-11-04 - 11:00 201 Krzysztof Dembowski
II W 279/19 2019-11-04 - 11:30 216 Grażyna Pizoń
II K 251/19 2019-11-04 - 12:30 216 Grażyna Pizoń
II Ko 1071/19 2019-11-04 - 13:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 269/19 2019-11-06 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 271/19 2019-11-06 - 11:30 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1051/19 2019-11-06 - 12:45 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1052/19 2019-11-06 - 13:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1062/19 2019-11-06 - 13:15 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1086/19 2019-11-06 - 13:30 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1069/19 2019-11-06 - 13:45 201 Krzysztof Dembowski
II K 98/19 2019-11-08 - 09:00 19 Krzysztof Dembowski
II W 262/19 2019-11-08 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II K 249/19 2019-11-08 - 11:30 216 Grażyna Pizoń
II Kop 16/19 2019-11-08 - 12:30 19 Krzysztof Dembowski
II K 250/19 2019-11-08 - 12:30 216 Grażyna Pizoń
II K 78/19 2019-11-13 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 206/19 2019-11-13 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II W 371/19 2019-11-13 - 10:30 216 Grażyna Pizoń
II Kp 185/19 2019-11-13 - 13:30 201 Krzysztof Dembowski
II W 328/19 2019-11-15 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 252/19 2019-11-15 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II W 341/19 2019-11-15 - 11:00 201 Krzysztof Dembowski
II W 357/19 2019-11-15 - 12:30 201 Krzysztof Dembowski
II Kp 181/19 2019-11-15 - 12:30 216 Grażyna Pizoń
II W 45/19 2019-11-18 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II W 310/19 2019-11-18 - 11:00 216 Grażyna Pizoń
II W 367/19 2019-11-18 - 12:00 216 Grażyna Pizoń
II W 359/19 2019-11-20 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II W 353/19 2019-11-20 - 12:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 7/19 2019-11-25 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski


Sprawy Rodzinne i Nieletnich


Sygnatura Data i godzina Numer sali Sędzia
III RC 77/19 2019-09-23 - 14:00 219 Anna Lipiarz
III RC 70/19 2019-09-25 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III RC 104/18 2019-09-25 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 182/19 2019-09-25 - 10:30 219 Anna Lipiarz
III RC 63/19 2019-09-25 - 11:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 287/18 2019-09-25 - 12:20 219 Anna Lipiarz
III Nsm 166/19 2019-09-25 - 12:40 219 Anna Lipiarz
III RC 80/19 2019-09-25 - 13:20 219 Anna Lipiarz
III RNs 187/19 2019-09-25 - 13:50 219 Anna Lipiarz
III RNs 188/19 2019-09-25 - 14:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 47/18 2019-10-02 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 172/19 2019-10-02 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 137/19 2019-10-02 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 95/19 2019-10-02 - 11:30 219 Anna Lipiarz
III Nsm 144/19 2019-10-02 - 12:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 130/19 2019-10-02 - 13:10 219 Anna Lipiarz
III RNs 170/19 2019-10-02 - 14:10 219 Anna Lipiarz
III RNs 159/19 2019-10-04 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 160/19 2019-10-04 - 09:20 219 Anna Lipiarz
III Nsm 289/18 2019-10-04 - 09:50 219 Anna Lipiarz
III RC 20/19 2019-10-04 - 10:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 115/19 2019-10-04 - 11:10 219 Anna Lipiarz
III RNs 99/19 2019-10-04 - 11:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 143/19 2019-10-04 - 12:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 163/19 2019-10-04 - 12:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 196/19 2019-10-04 - 13:10 219 Anna Lipiarz
III RNs 229/19 2019-10-04 - 13:40 219 Anna Lipiarz
III RC 71/19 2019-10-11 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 134/19 2019-10-11 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III RC 82/19 2019-10-11 - 11:00 219 Anna Lipiarz
III RC 72/19 2019-10-11 - 11:30 219 Anna Lipiarz
III Nsm 58/18 2019-10-11 - 12:10 219 Anna Lipiarz
III RNs 207/19 2019-10-11 - 12:10 219 Anna Lipiarz
III Nsm 218/19 2019-10-11 - 12:40 219 Anna Lipiarz
III Nsm 57/19 2019-10-11 - 13:10 219 Anna Lipiarz
III Nsm 229/19 2019-10-11 - 13:20 219 Anna Lipiarz
III RC 50/19 2019-10-16 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 231/19 2019-10-16 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 190/19 2019-10-16 - 10:30 219 Anna Lipiarz
III Nsm 291/18 2019-10-16 - 11:20 219 Anna Lipiarz
III Nsm 219/19 2019-10-16 - 12:20 219 Anna Lipiarz
III RNs 232/19 2019-10-16 - 13:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 200/19 2019-10-17 - 09:00 110 Ewa Kopczyńska
III Nkd 55/19 2019-10-17 - 09:30 110 Ewa Kopczyńska
III RC 95/19 2019-10-17 - 10:15 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 126/19 2019-10-17 - 11:00 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 183/19 2019-10-17 - 11:45 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 118/19 2019-10-17 - 12:30 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 200/19 2019-10-17 - 13:15 110 Ewa Kopczyńska
III RC 95/18 2019-10-22 - 09:00 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 290/18 2019-10-22 - 09:45 110 Ewa Kopczyńska
III RC 91/19 2019-10-22 - 10:45 110 Ewa Kopczyńska
III Nkd 60/19 2019-10-22 - 11:30 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 124/19 2019-10-22 - 13:00 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 177/19 2019-10-22 - 13:30 110 Ewa Kopczyńska
III RC 96/19 2019-10-23 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 112/19 2019-10-23 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 88/19 2019-10-23 - 11:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 160/19 2019-10-23 - 12:00 219 Anna Lipiarz
III Opm 33/17 2019-10-24 - 10:15 110 Ewa Kopczyńska
III Opm 3/16 2019-10-24 - 10:45 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 234/19 2019-10-29 - 09:00 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 230/19 2019-10-29 - 09:45 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 236/19 2019-10-29 - 10:30 110 Ewa Kopczyńska
III RC 85/19 2019-10-29 - 11:00 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 217/19 2019-10-29 - 11:45 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 234/19 2019-10-29 - 12:30 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 233/19 2019-10-29 - 13:00 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 228/19 2019-10-30 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III RC 100/19 2019-10-30 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 4/19 2019-10-30 - 10:20 219 Anna Lipiarz
III RNs 150/19 2019-10-30 - 11:20 219 Anna Lipiarz
III Nsm 241/19 2019-10-30 - 11:50 219 Anna Lipiarz
III Nsm 243/19 2019-10-30 - 12:20 219 Anna Lipiarz
III Nsm 244/19 2019-10-30 - 12:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 245/19 2019-10-30 - 12:40 219 Anna Lipiarz
III RNs 244/19 2019-10-30 - 12:50 219 Anna Lipiarz
III Opm 24/17 2019-10-30 - 13:00 219 Anna Lipiarz
III Opm 2/18 2019-10-30 - 13:20 219 Anna Lipiarz
III RC 88/19 2019-10-31 - 09:00 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 225/19 2019-10-31 - 09:30 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 231/19 2019-10-31 - 10:15 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 227/19 2019-10-31 - 11:00 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 226/19 2019-10-31 - 11:30 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 235/19 2019-10-31 - 12:00 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 233/19 2019-10-31 - 12:30 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 232/19 2019-10-31 - 13:00 110 Ewa Kopczyńska
III RC 89/19 2019-11-05 - 09:00 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 204/19 2019-11-05 - 09:45 110 Ewa Kopczyńska
III RC 104/19 2019-11-05 - 10:15 110 Ewa Kopczyńska
III RC 99/19 2019-11-05 - 11:00 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 237/19 2019-11-05 - 11:45 110 Ewa Kopczyńska
III Nkd 54/19 2019-11-05 - 12:15 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 224/19 2019-11-06 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III RC 105/19 2019-11-06 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 243/19 2019-11-06 - 10:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 242/19 2019-11-06 - 10:50 219 Anna Lipiarz
III RNs 241/19 2019-11-06 - 11:20 219 Anna Lipiarz
III RNs 240/19 2019-11-06 - 11:40 219 Anna Lipiarz
III RNs 239/19 2019-11-06 - 11:50 219 Anna Lipiarz
III RNs 238/19 2019-11-06 - 12:20 219 Anna Lipiarz
III Nsm 242/19 2019-11-06 - 12:50 219 Anna Lipiarz
III RNs 249/19 2019-11-06 - 13:20 219 Anna Lipiarz
III Nsm 238/19 2019-11-07 - 09:00 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 237/19 2019-11-07 - 09:30 110 Ewa Kopczyńska
III RC 29/19 2019-11-07 - 10:00 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 214/19 2019-11-07 - 10:30 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 81/19 2019-11-07 - 11:00 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 194/19 2019-11-07 - 11:30 110 Ewa Kopczyńska
III RC 102/19 2019-11-07 - 12:00 110 Ewa Kopczyńska
III Opm 164/15 2019-11-08 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III RC 27/18 2019-11-08 - 09:40 219 Anna Lipiarz
III Nsm 247/19 2019-11-08 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 248/19 2019-11-08 - 10:20 219 Anna Lipiarz
III RNs 247/19 2019-11-08 - 10:50 219 Anna Lipiarz
III RNs 246/19 2019-11-08 - 11:20 219 Anna Lipiarz
III Nsm 249/19 2019-11-08 - 11:50 219 Anna Lipiarz
III RNs 166/19 2019-11-12 - 09:00 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 176/19 2019-11-12 - 09:30 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 223/19 2019-11-13 - 09:00 219 Anna Lipiarz


Wygenerowano z systemu dnia: 2019-09-23 13:27:06

Rejestr zmian