Spis aktualnych spraw sądowych

Informujemy, że Wokanda Internetowa (E-Wokanda) stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz.Min.Spraw. Nr 5 poz. 22 i z 2004 r. Nr 6, poz. 22).

Wokanda internetowa (E-Wokanda) nie jest prawnie wiążąca i nie może być traktowana na równi z pisemnym zawiadomieniem wysłanym przez sąd.
Sprawy Cywilne


Sygnatura Data i godzina Numer sali Sędzia


Sprawy Karne


Sygnatura Data i godzina Numer sali Sędzia
II K 324/19 2020-02-25 - 09:00 217 Dorota Blajer
II Kp 10/20 2020-02-25 - 09:00 217 Dorota Blajer
II Kp 11/20 2020-02-25 - 10:30 217 Dorota Blajer
II Kp 7/20 2020-02-25 - 10:50 217 Dorota Blajer
II Ko 22/20 2020-02-25 - 11:40 217 Dorota Blajer
II Kp 2/20 2020-02-25 - 12:00 217 Dorota Blajer
II Ko 15/20 2020-02-25 - 13:20 217 Dorota Blajer
II W 522/19 2020-02-26 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 388/19 2020-02-26 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II K 431/19 2020-02-26 - 09:00 217 Dorota Blajer
II Ko 58/20 2020-02-26 - 10:00 216 Grażyna Pizoń
II W 525/19 2020-02-26 - 10:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 436/19 2020-02-26 - 11:30 217 Dorota Blajer
II Ko 1389/19 2020-02-26 - 12:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1404/19 2020-02-26 - 12:20 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1407/19 2020-02-26 - 12:40 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1485/19 2020-02-26 - 12:40 217 Dorota Blajer
II Ko 1418/19 2020-02-26 - 13:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1446/19 2020-02-26 - 13:20 201 Krzysztof Dembowski
II K 425/19 2020-02-27 - 09:00 217 Dorota Blajer
II K 426/19 2020-02-27 - 09:20 217 Dorota Blajer
II K 438/19 2020-02-27 - 09:40 217 Dorota Blajer
II K 440/19 2020-02-27 - 10:00 217 Dorota Blajer
II K 434/19 2020-02-27 - 10:30 217 Dorota Blajer
II K 5/20 2020-02-27 - 11:00 217 Dorota Blajer
II K 12/20 2020-02-27 - 11:20 217 Dorota Blajer
II K 16/20 2020-02-27 - 11:40 217 Dorota Blajer
II K 13/20 2020-02-27 - 12:00 217 Dorota Blajer
II K 24/20 2020-02-27 - 12:20 217 Dorota Blajer
II K 25/20 2020-02-27 - 12:40 217 Dorota Blajer
II K 6/20 2020-02-27 - 13:30 217 Dorota Blajer
II W 372/19 2020-02-28 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II W 367/19 2020-02-28 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II K 11/20 2020-02-28 - 10:00 216 Grażyna Pizoń
II K 14/20 2020-02-28 - 10:30 216 Grażyna Pizoń
II W 513/19 2020-02-28 - 11:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 18/20 2020-02-28 - 11:00 216 Grażyna Pizoń
II Kp 26/20 2020-02-28 - 11:30 216 Grażyna Pizoń
II K 21/20 2020-02-28 - 12:00 216 Grażyna Pizoń
II K 29/20 2020-02-28 - 12:30 216 Grażyna Pizoń
II Kp 29/20 2020-02-28 - 13:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 1288/19 2020-02-28 - 13:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 34/20 2020-02-28 - 13:30 216 Grażyna Pizoń
II K 405/16 2020-02-28 - 13:30 217 Dorota Blajer
II K 78/19 2020-03-02 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 230/19 2020-03-02 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 8/20 2020-03-02 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II K 45/20 2020-03-02 - 11:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 376/19 2020-03-02 - 12:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 316/19 2020-03-03 - 09:00 217 Dorota Blajer
II Kp 215/19 2020-03-03 - 12:30 217 Dorota Blajer
II W 534/19 2020-03-04 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 36/18 2020-03-04 - 10:00 217 Dorota Blajer
II W 447/19 2020-03-04 - 11:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 418/19 2020-03-04 - 11:50 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1480/19 2020-03-04 - 12:20 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1253/19 2020-03-04 - 12:30 217 Dorota Blajer
II Ko 1483/19 2020-03-04 - 12:40 201 Krzysztof Dembowski
II K 412/19 2020-03-04 - 13:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 413/19 2020-03-04 - 13:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 382/19 2020-03-04 - 13:45 201 Krzysztof Dembowski
II Kp 239/19 2020-03-05 - 09:00 217 Dorota Blajer
II K 363/19 2020-03-06 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II W 25/20 2020-03-06 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II K 417/19 2020-03-06 - 10:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 42/20 2020-03-06 - 11:00 216 Grażyna Pizoń
II Kp 38/20 2020-03-06 - 11:30 216 Grażyna Pizoń
II Ko 1487/19 2020-03-06 - 12:15 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1489/19 2020-03-06 - 12:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 428/19 2020-03-06 - 12:45 201 Krzysztof Dembowski
II Kop 27/19 2020-03-06 - 13:10 201 Krzysztof Dembowski
II Kop 28/19 2020-03-06 - 13:30 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 108/20 2020-03-06 - 13:45 201 Krzysztof Dembowski
II K 325/18 2020-03-09 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 20/20 2020-03-09 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II K 219/18 2020-03-09 - 11:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 262/19 2020-03-09 - 12:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 308/19 2020-03-10 - 09:00 217 Dorota Blajer
II K 30/20 2020-03-10 - 10:00 217 Dorota Blajer
II Kp 161/19 2020-03-10 - 11:00 217 Dorota Blajer
II Ko 1382/19 2020-03-10 - 13:00 217 Dorota Blajer
II W 3/20 2020-03-11 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 23/20 2020-03-11 - 09:00 217 Dorota Blajer
II W 5/20 2020-03-11 - 10:30 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 11/20 2020-03-11 - 12:40 201 Krzysztof Dembowski
II K 439/19 2020-03-11 - 13:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 445/19 2020-03-11 - 13:30 201 Krzysztof Dembowski
II W 499/19 2020-03-12 - 09:00 217 Dorota Blajer
II W 18/20 2020-03-12 - 09:40 217 Dorota Blajer
II K 430/19 2020-03-13 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 442/19 2020-03-13 - 12:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 399/19 2020-03-13 - 13:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 294/19 2020-03-16 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 126/20 2020-03-16 - 11:30 201 Krzysztof Dembowski
II Kp 21/20 2020-03-16 - 12:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 7/20 2020-03-16 - 12:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 46/20 2020-03-17 - 09:00 217 Dorota Blajer
II Kp 46/20 2020-03-17 - 11:30 217 Dorota Blajer
II Ko 143/20 2020-03-17 - 11:40 217 Dorota Blajer
II K 37/20 2020-03-17 - 13:00 217 Dorota Blajer
II K 435/19 2020-03-18 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 48/20 2020-03-18 - 09:00 217 Dorota Blajer
II Ko 159/20 2020-03-18 - 12:00 217 Dorota Blajer
II K 376/19 2020-03-19 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 28/20 2020-03-19 - 09:00 217 Dorota Blajer
II Kp 27/20 2020-03-19 - 11:00 217 Dorota Blajer
II Kp 28/20 2020-03-19 - 12:00 217 Dorota Blajer
II K 22/20 2020-03-19 - 13:20 217 Dorota Blajer
II K 435/19 2020-03-20 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 47/20 2020-03-20 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 147/20 2020-03-20 - 10:30 216 Grażyna Pizoń
II Ko 145/20 2020-03-20 - 11:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 142/20 2020-03-20 - 11:30 216 Grażyna Pizoń
II K 49/20 2020-03-20 - 12:00 216 Grażyna Pizoń
II K 15/20 2020-03-20 - 13:30 201 Krzysztof Dembowski
II W 569/18 2020-03-23 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II W 353/19 2020-03-23 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 52/20 2020-03-23 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II K 26/20 2020-03-23 - 10:00 216 Grażyna Pizoń
II W 478/19 2020-03-23 - 11:30 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 102/20 2020-03-23 - 13:00 201 Krzysztof Dembowski
II Kp 25/20 2020-03-23 - 13:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 51/20 2020-03-24 - 09:00 217 Dorota Blajer
II Ko 164/20 2020-03-24 - 12:00 217 Dorota Blajer
II Ko 184/20 2020-03-24 - 12:20 217 Dorota Blajer
II Ko 191/20 2020-03-24 - 12:40 217 Dorota Blajer
II K 444/19 2020-03-25 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 17/20 2020-03-25 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II W 50/20 2020-03-25 - 10:30 216 Grażyna Pizoń
II K 41/20 2020-03-25 - 12:30 216 Grażyna Pizoń
II K 419/19 2020-03-26 - 09:00 217 Dorota Blajer
II K 381/19 2020-03-26 - 10:00 217 Dorota Blajer
II Ko 1429/19 2020-03-26 - 11:00 217 Dorota Blajer
II Ko 38/20 2020-03-26 - 12:30 217 Dorota Blajer
II W 10/20 2020-03-27 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II Kp 40/20 2020-03-27 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II W 62/20 2020-03-27 - 10:00 216 Grażyna Pizoń
II K 344/19 2020-03-27 - 10:30 201 Krzysztof Dembowski
II Kp 22/20 2020-03-27 - 12:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 1/20 2020-03-27 - 13:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 7/19 2020-03-30 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 221/19 2020-03-30 - 13:00 201 Krzysztof Dembowski
II Kp 34/20 2020-03-30 - 13:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 19/20 2020-04-01 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 27/20 2020-04-01 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 31/20 2020-04-01 - 11:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 32/20 2020-04-01 - 11:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 10/20 2020-04-01 - 13:15 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 165/20 2020-04-02 - 00:00 217 Dorota Blajer
II W 14/20 2020-04-02 - 09:00 217 Dorota Blajer
II Ko 61/20 2020-04-02 - 11:30 217 Dorota Blajer
II Ko 1368/19 2020-04-02 - 12:00 217 Dorota Blajer
II K 33/20 2020-04-03 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II W 569/18 2020-04-03 - 11:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 320/19 2020-04-03 - 13:30 201 Krzysztof Dembowski
II W 161/19 2020-04-06 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 64/16 2020-04-06 - 10:00 201 Krzysztof Dembowski
II W 313/19 2020-04-06 - 13:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 399/19 2020-04-08 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 38/20 2020-04-08 - 10:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 36/20 2020-04-08 - 11:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 43/20 2020-04-08 - 12:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 44/20 2020-04-08 - 12:30 201 Krzysztof Dembowski
II Kop 1/20 2020-04-08 - 13:10 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 141/20 2020-04-08 - 13:30 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 144/20 2020-04-08 - 13:45 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 39/20 2020-04-09 - 13:00 217 Dorota Blajer
II W 53/20 2020-04-17 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II W 22/20 2020-04-17 - 11:30 201 Krzysztof Dembowski
II W 46/20 2020-04-17 - 12:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 392/19 2020-04-20 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 50/20 2020-04-20 - 12:30 201 Krzysztof Dembowski
II Kp 35/20 2020-04-20 - 13:00 201 Krzysztof Dembowski
II Kp 36/20 2020-04-20 - 13:30 201 Krzysztof Dembowski
II Kp 37/20 2020-04-20 - 13:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 140/19 2020-05-25 - 12:00 201 Krzysztof Dembowski


Sprawy Rodzinne i Nieletnich


Sygnatura Data i godzina Numer sali Sędzia
III RC 35/19 2020-02-26 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 304/19 2020-02-26 - 09:30 219 Anna Lipiarz
III RC 41/18 2020-02-26 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 194/19 2020-02-26 - 11:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 168/19 2020-02-26 - 11:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 277/19 2020-02-26 - 11:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 191/19 2020-02-26 - 12:30 219 Anna Lipiarz
III RC 123/19 2020-02-26 - 13:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 1/20 2020-02-26 - 13:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 299/19 2020-02-26 - 13:50 219 Anna Lipiarz
III Nsm 312/19 2020-02-28 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 145/19 2020-02-28 - 09:40 219 Anna Lipiarz
III Nkd 80/19 2020-02-28 - 10:40 219 Anna Lipiarz
III RNs 351/19 2020-02-28 - 11:40 219 Anna Lipiarz
III RC 121/19 2020-02-28 - 12:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 2/20 2020-02-28 - 12:40 219 Anna Lipiarz
III Nsm 1/20 2020-02-28 - 13:10 219 Anna Lipiarz
III RC 1/20 2020-02-28 - 13:30 219 Anna Lipiarz
III RC 21/20 2020-02-28 - 14:00 219 Anna Lipiarz
III RC 104/19 2020-03-04 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III RC 90/19 2020-03-04 - 10:45 219 Anna Lipiarz
III Nkd 85/19 2020-03-04 - 11:15 219 Anna Lipiarz
III Nkd 86/19 2020-03-04 - 12:30 219 Anna Lipiarz
III Nsm 306/19 2020-03-04 - 13:15 219 Anna Lipiarz
III RNs 14/20 2020-03-04 - 13:20 219 Anna Lipiarz
III RNs 24/20 2020-03-04 - 13:50 219 Anna Lipiarz
III Nsm 3/20 2020-03-04 - 14:00 219 Anna Lipiarz
III RC 108/19 2020-03-06 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 313/19 2020-03-06 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 4/20 2020-03-06 - 11:30 219 Anna Lipiarz
III Nsm 155/19 2020-03-06 - 12:00 219 Anna Lipiarz
III Nkd 2/20 2020-03-06 - 13:00 219 Anna Lipiarz
III Opm 153/15 2020-03-06 - 13:50 219 Anna Lipiarz
III Nw 18/19 2020-03-06 - 14:10 219 Anna Lipiarz
III Nw 1/19 2020-03-06 - 14:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 150/19 2020-03-11 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 154/19 2020-03-11 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 139/19 2020-03-11 - 10:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 4/20 2020-03-11 - 10:30 219 Anna Lipiarz
III RC 2/20 2020-03-11 - 11:20 219 Anna Lipiarz
III Nsm 5/20 2020-03-11 - 11:20 219 Anna Lipiarz
III RNs 12/20 2020-03-11 - 11:40 219 Anna Lipiarz
III RNs 13/20 2020-03-11 - 12:00 219 Anna Lipiarz
III RC 3/20 2020-03-11 - 12:10 219 Anna Lipiarz
III Nsm 9/20 2020-03-11 - 12:40 219 Anna Lipiarz
III RNs 8/20 2020-03-11 - 12:50 219 Anna Lipiarz
III RNs 9/20 2020-03-11 - 13:00 219 Anna Lipiarz
III Opm 241/15 2020-03-11 - 13:40 219 Anna Lipiarz
III Nkd 81/19 2020-03-13 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 11/20 2020-03-13 - 11:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 7/20 2020-03-13 - 11:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 6/20 2020-03-13 - 11:40 219 Anna Lipiarz
III Nsm 6/20 2020-03-13 - 11:50 219 Anna Lipiarz
III RNs 15/20 2020-03-13 - 12:20 219 Anna Lipiarz
III RC 5/20 2020-03-13 - 12:50 219 Anna Lipiarz
III RC 6/20 2020-03-13 - 13:20 219 Anna Lipiarz
III RC 7/20 2020-03-18 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 11/20 2020-03-18 - 09:30 219 Anna Lipiarz
III RC 20/19 2020-03-18 - 10:10 219 Anna Lipiarz
III Nsm 10/20 2020-03-18 - 10:40 219 Anna Lipiarz
III RNs 260/19 2020-03-18 - 11:40 219 Anna Lipiarz
III Nsm 12/20 2020-03-18 - 12:10 219 Anna Lipiarz
III RC 120/19 2020-03-18 - 12:20 219 Anna Lipiarz
III RNs 18/20 2020-03-18 - 12:50 219 Anna Lipiarz
III Nsm 13/20 2020-03-18 - 13:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 15/20 2020-03-18 - 13:30 219 Anna Lipiarz
III Nsm 50/20 2020-03-18 - 14:10 219 Anna Lipiarz
III RNs 241/19 2020-03-25 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 294/19 2020-03-25 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 251/19 2020-03-25 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 295/19 2020-03-25 - 10:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 21/20 2020-03-25 - 11:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 20/20 2020-03-25 - 11:30 219 Anna Lipiarz
III RC 136/19 2020-03-25 - 11:50 219 Anna Lipiarz
III RNs 19/20 2020-03-25 - 12:20 219 Anna Lipiarz
III Nsm 307/19 2020-03-25 - 12:40 219 Anna Lipiarz
III Nsm 19/20 2020-03-25 - 13:40 219 Anna Lipiarz
III RNs 46/20 2020-03-25 - 13:50 219 Anna Lipiarz
III RC 142/19 2020-03-27 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 240/19 2020-03-27 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 2/20 2020-03-27 - 10:30 219 Anna Lipiarz
III Nsm 330/19 2020-03-27 - 11:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 310/19 2020-03-27 - 12:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 25/20 2020-03-27 - 13:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 59/20 2020-03-27 - 13:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 26/20 2020-03-27 - 13:40 219 Anna Lipiarz
III RNs 62/20 2020-03-27 - 14:00 219 Anna Lipiarz
III RC 143/19 2020-04-01 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 24/20 2020-04-01 - 09:40 219 Anna Lipiarz
III RC 101/19 2020-04-01 - 10:40 219 Anna Lipiarz
III Nsm 23/20 2020-04-01 - 11:20 219 Anna Lipiarz
III RC 43/19 2020-04-01 - 12:20 219 Anna Lipiarz
III Nsm 144/19 2020-04-01 - 13:20 219 Anna Lipiarz
III Nsm 46/20 2020-04-01 - 14:00 219 Anna Lipiarz
III RC 9/20 2020-04-03 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 26/20 2020-04-03 - 09:30 219 Anna Lipiarz
III Nsm 27/20 2020-04-03 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III RC 10/20 2020-04-03 - 10:30 219 Anna Lipiarz
III RC 11/20 2020-04-03 - 11:10 219 Anna Lipiarz
III RC 12/20 2020-04-03 - 11:50 219 Anna Lipiarz
III RNs 309/19 2020-04-03 - 12:40 219 Anna Lipiarz
III RNs 255/19 2020-04-03 - 13:10 219 Anna Lipiarz
III RNs 32/20 2020-04-03 - 13:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 33/20 2020-04-03 - 13:40 219 Anna Lipiarz
III RNs 31/20 2020-04-03 - 13:50 219 Anna Lipiarz
III RNs 34/20 2020-04-03 - 14:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 29/20 2020-04-08 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 30/20 2020-04-08 - 09:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 27/20 2020-04-08 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 28/20 2020-04-08 - 10:10 219 Anna Lipiarz
III RNs 35/20 2020-04-08 - 10:20 219 Anna Lipiarz
III Nsm 29/20 2020-04-08 - 10:30 219 Anna Lipiarz
III RC 83/19 2020-04-08 - 11:00 219 Anna Lipiarz
III Nkd 5/20 2020-04-08 - 12:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 22/20 2020-04-08 - 13:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 336/19 2020-04-15 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 25/20 2020-04-15 - 09:30 219 Anna Lipiarz
III Nsm 18/20 2020-04-15 - 10:30 219 Anna Lipiarz
III Nkd 3/20 2020-04-15 - 11:10 219 Anna Lipiarz
III RC 119/19 2020-04-15 - 12:00 219 Anna Lipiarz
III Nkd 4/20 2020-04-15 - 12:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 36/20 2020-04-15 - 13:20 219 Anna Lipiarz
III RNs 42/20 2020-04-15 - 13:40 219 Anna Lipiarz
III RNs 43/20 2020-04-15 - 13:40 219 Anna Lipiarz
III RNs 41/20 2020-04-15 - 14:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 328/19 2020-04-17 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III RC 14/20 2020-04-17 - 12:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 38/20 2020-04-17 - 13:00 219 Anna Lipiarz
III RC 8/20 2020-04-17 - 13:10 219 Anna Lipiarz
III RNs 37/20 2020-04-17 - 13:50 219 Anna Lipiarz
III RNs 349/19 2020-04-17 - 14:00 219 Anna Lipiarz
III RC 4/20 2020-04-22 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 348/19 2020-04-22 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III RC 17/20 2020-04-22 - 10:30 219 Anna Lipiarz
III Nsm 16/20 2020-04-22 - 11:00 219 Anna Lipiarz
III RC 15/20 2020-04-22 - 11:40 219 Anna Lipiarz
III Nsm 33/20 2020-04-22 - 12:10 219 Anna Lipiarz
III RNs 45/20 2020-04-22 - 12:20 219 Anna Lipiarz
III RNs 44/20 2020-04-22 - 12:30 219 Anna Lipiarz
III Nsm 148/19 2020-04-22 - 12:40 219 Anna Lipiarz
III RNs 58/20 2020-04-22 - 13:20 219 Anna Lipiarz
III RNs 57/20 2020-04-22 - 13:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 50/20 2020-04-22 - 13:40 219 Anna Lipiarz
III RNs 56/20 2020-04-22 - 13:50 219 Anna Lipiarz
III Nkd 81/19 2020-04-24 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 11/20 2020-04-24 - 11:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 7/20 2020-04-24 - 11:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 6/20 2020-04-24 - 11:40 219 Anna Lipiarz
III Nsm 6/20 2020-04-24 - 11:50 219 Anna Lipiarz
III RNs 15/20 2020-04-24 - 12:20 219 Anna Lipiarz
III RC 5/20 2020-04-24 - 12:50 219 Anna Lipiarz
III RC 132/19 2020-04-29 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 30/20 2020-04-29 - 09:30 219 Anna Lipiarz
III RC 111/19 2020-04-29 - 10:30 219 Anna Lipiarz
III Nsm 278/19 2020-04-29 - 11:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 55/20 2020-04-29 - 12:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 35/20 2020-04-29 - 12:10 219 Anna Lipiarz
III RNs 51/20 2020-04-29 - 12:40 219 Anna Lipiarz
III RNs 52/20 2020-04-29 - 12:50 219 Anna Lipiarz
III RNs 53/20 2020-04-29 - 13:20 219 Anna Lipiarz
III RNs 48/20 2020-04-29 - 13:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 49/20 2020-04-29 - 13:40 219 Anna Lipiarz
III RNs 47/20 2020-04-29 - 13:50 219 Anna Lipiarz
III Nsm 40/20 2020-05-19 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 34/20 2020-05-19 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III RC 18/20 2020-05-19 - 11:00 219 Anna Lipiarz
III RC 294/15 2020-05-19 - 11:30 219 Anna Lipiarz
III RC 16/20 2020-05-19 - 12:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 44/20 2020-05-19 - 12:30 219 Anna Lipiarz
III Nsm 43/20 2020-05-19 - 13:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 60/20 2020-05-19 - 13:20 219 Anna Lipiarz
III RC 20/20 2020-05-19 - 13:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 61/20 2020-05-19 - 13:30 219 Anna Lipiarz
III RC 102/19 2020-05-20 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 32/20 2020-05-20 - 10:30 219 Anna Lipiarz
III Nsm 41/20 2020-05-20 - 11:00 219 Anna Lipiarz
III RC 89/19 2020-05-20 - 11:30 219 Anna Lipiarz
III Nsm 14/20 2020-05-20 - 12:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 202/19 2020-05-20 - 12:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 63/20 2020-05-20 - 14:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 316/19 2020-05-22 - 09:00 219 Anna Lipiarz


Wygenerowano z systemu dnia: 2020-02-25 04:27:06

Rejestr zmian