Spis aktualnych spraw sądowych

Informujemy, że Wokanda Internetowa (E-Wokanda) stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz.Min.Spraw. Nr 5 poz. 22 i z 2004 r. Nr 6, poz. 22).

Wokanda internetowa (E-Wokanda) nie jest prawnie wiążąca i nie może być traktowana na równi z pisemnym zawiadomieniem wysłanym przez sąd.
Sprawy Cywilne


Sygnatura Data i godzina Numer sali Sędzia


Sprawy Karne


Sygnatura Data i godzina Numer sali Sędzia
II K 190/19 2019-07-17 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II K 145/19 2019-07-17 - 11:00 216 Grażyna Pizoń
II W 210/19 2019-07-19 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II K 138/19 2019-07-19 - 10:30 216 Grażyna Pizoń
II K 179/19 2019-07-19 - 12:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 750/19 2019-07-19 - 12:30 216 Grażyna Pizoń
II Ko 751/19 2019-07-19 - 13:00 216 Grażyna Pizoń
II K 77/19 2019-07-22 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II K 142/19 2019-07-22 - 10:30 216 Grażyna Pizoń
II W 231/19 2019-07-22 - 12:30 216 Grażyna Pizoń
II K 194/17 2019-07-23 - 09:00 216 Paweł Mazurkiewicz
II K 149/19 2019-07-24 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II W 235/19 2019-07-24 - 10:30 216 Grażyna Pizoń
II K 201/19 2019-07-24 - 12:00 216 Grażyna Pizoń
II K 204/19 2019-07-24 - 12:30 216 Grażyna Pizoń
II Kp 72/19 2019-07-24 - 13:00 216 Grażyna Pizoń
II K 183/19 2019-07-26 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II Kp 136/19 2019-07-26 - 10:30 216 Grażyna Pizoń
II K 192/19 2019-07-26 - 11:00 216 Grażyna Pizoń
II K 191/19 2019-07-26 - 11:30 216 Grażyna Pizoń
II K 208/19 2019-07-26 - 13:00 216 Grażyna Pizoń
II K 202/19 2019-07-26 - 13:30 216 Grażyna Pizoń
II Ko 792/19 2019-07-29 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II Kp 139/19 2019-07-29 - 09:30 216 Grażyna Pizoń
II K 218/19 2019-07-29 - 10:00 216 Grażyna Pizoń
II K 214/19 2019-07-29 - 10:30 216 Grażyna Pizoń
II Ko 790/19 2019-07-29 - 11:00 216 Grażyna Pizoń
II K 227/19 2019-07-29 - 11:30 216 Grażyna Pizoń
II Kp 140/19 2019-07-29 - 12:00 216 Grażyna Pizoń
II K 32/17 2019-07-29 - 13:00 216 Grażyna Pizoń
II Kp 147/19 2019-07-30 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II K 233/19 2019-07-30 - 10:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 435/19 2019-08-06 - 12:00 217 Dorota Blajer
II K 127/19 2019-08-07 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II W 192/19 2019-08-07 - 09:00 217 Dorota Blajer
II W 149/19 2019-08-07 - 10:20 217 Dorota Blajer
II K 150/19 2019-08-07 - 10:30 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 643/19 2019-08-07 - 10:45 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 349/19 2019-08-07 - 12:00 201 Krzysztof Dembowski
II W 215/19 2019-08-07 - 12:30 217 Dorota Blajer
II Ko 631/19 2019-08-07 - 12:45 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 632/19 2019-08-07 - 13:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 644/19 2019-08-07 - 13:30 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 675/19 2019-08-07 - 13:50 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 678/19 2019-08-07 - 14:10 201 Krzysztof Dembowski
II K 147/19 2019-08-08 - 09:00 217 Dorota Blajer
II K 36/19 2019-08-08 - 09:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 153/19 2019-08-08 - 11:00 217 Dorota Blajer
II Ko 645/19 2019-08-08 - 12:30 217 Dorota Blajer
II Ko 646/19 2019-08-08 - 12:50 217 Dorota Blajer
II Ko 701/19 2019-08-08 - 13:15 217 Dorota Blajer
II K 325/18 2019-08-09 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 119/19 2019-08-09 - 12:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 158/19 2019-08-09 - 13:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 165/19 2019-08-09 - 13:50 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 747/19 2019-08-09 - 14:10 201 Krzysztof Dembowski
II K 60/19 2019-08-12 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 51/19 2019-08-12 - 11:00 201 Krzysztof Dembowski
II W 223/19 2019-08-12 - 12:30 217 Dorota Blajer
II Ko 714/19 2019-08-12 - 13:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 663/19 2019-08-12 - 13:30 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 664/19 2019-08-12 - 13:50 201 Krzysztof Dembowski
II K 163/19 2019-08-13 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 378/18 2019-08-13 - 09:00 217 Dorota Blajer
II K 140/19 2019-08-14 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 157/19 2019-08-14 - 09:00 217 Dorota Blajer
II K 156/19 2019-08-14 - 09:30 217 Dorota Blajer
II K 160/19 2019-08-14 - 10:00 217 Dorota Blajer
II K 164/19 2019-08-14 - 10:30 217 Dorota Blajer
II K 161/19 2019-08-14 - 11:00 217 Dorota Blajer
II K 159/19 2019-08-14 - 12:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 475/18 2019-08-14 - 12:00 217 Dorota Blajer
II K 103/19 2019-08-19 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II W 39/19 2019-08-19 - 11:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 379/19 2019-08-19 - 13:00 201 Krzysztof Dembowski
II Kp 82/19 2019-08-19 - 13:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 152/19 2019-08-20 - 09:00 217 Dorota Blajer
II K 148/19 2019-08-20 - 10:30 217 Dorota Blajer
II K 167/19 2019-08-20 - 12:30 217 Dorota Blajer
II W 161/19 2019-08-21 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 178/19 2019-08-21 - 09:00 217 Dorota Blajer
II W 207/19 2019-08-21 - 10:30 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 727/19 2019-08-21 - 10:30 217 Dorota Blajer
II Ko 718/19 2019-08-21 - 10:45 217 Dorota Blajer
II Ko 707/19 2019-08-21 - 11:00 217 Dorota Blajer
II Ko 752/19 2019-08-21 - 11:30 217 Dorota Blajer
II W 214/19 2019-08-21 - 12:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 175/19 2019-08-21 - 13:40 201 Krzysztof Dembowski
II K 169/19 2019-08-22 - 09:00 217 Dorota Blajer
II Ko 698/19 2019-08-22 - 11:30 217 Dorota Blajer
II Kp 124/19 2019-08-22 - 12:20 217 Dorota Blajer
II Ko 668/19 2019-08-22 - 13:00 217 Dorota Blajer
II K 172/19 2019-08-23 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 87/19 2019-08-23 - 10:30 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 719/19 2019-08-23 - 12:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 720/19 2019-08-23 - 12:15 201 Krzysztof Dembowski
II K 116/19 2019-08-23 - 12:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 177/19 2019-08-23 - 12:50 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 742/19 2019-08-23 - 13:15 201 Krzysztof Dembowski
II Kp 54/19 2019-08-23 - 13:50 201 Krzysztof Dembowski
II K 7/19 2019-08-26 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 220/18 2019-08-26 - 10:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 102/19 2019-08-26 - 12:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 78/19 2019-08-26 - 13:30 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 756/19 2019-08-27 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 67/19 2019-08-27 - 09:00 217 Dorota Blajer
II K 219/18 2019-08-27 - 10:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 64/16 2019-08-28 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 109/19 2019-08-28 - 09:00 217 Dorota Blajer
II W 45/19 2019-08-28 - 11:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 758/19 2019-08-28 - 12:30 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 524/19 2019-08-28 - 12:40 217 Dorota Blajer
II K 120/19 2019-08-28 - 13:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 174/19 2019-08-29 - 09:00 217 Dorota Blajer
II K 176/19 2019-08-29 - 09:30 217 Dorota Blajer
II Kop 1/19 2019-08-29 - 12:00 217 Dorota Blajer
II K 180/19 2019-09-03 - 09:00 217 Dorota Blajer
II Ko 582/19 2019-09-03 - 12:00 217 Dorota Blajer
II K 181/19 2019-09-04 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 185/19 2019-09-04 - 12:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 187/19 2019-09-04 - 13:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 186/19 2019-09-06 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 188/19 2019-09-06 - 09:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 193/19 2019-09-06 - 10:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 194/19 2019-09-06 - 10:30 201 Krzysztof Dembowski
II W 134/19 2019-09-09 - 08:50 201 Krzysztof Dembowski
II K 182/19 2019-09-09 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II W 532/18 2019-09-09 - 10:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 122/19 2019-09-09 - 12:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 76/19 2019-09-09 - 13:00 201 Krzysztof Dembowski
II W 569/18 2019-09-11 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 95/18 2019-09-11 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II K 224/19 2019-09-11 - 11:00 216 Grażyna Pizoń
II W 237/19 2019-09-11 - 11:30 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 764/19 2019-09-11 - 13:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 139/19 2019-09-11 - 13:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 765/19 2019-09-11 - 13:15 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 774/19 2019-09-11 - 13:30 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 775/19 2019-09-11 - 13:45 201 Krzysztof Dembowski
II K 195/19 2019-09-13 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 197/19 2019-09-13 - 10:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 199/19 2019-09-13 - 13:15 201 Krzysztof Dembowski
II K 209/19 2019-09-16 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II K 206/19 2019-09-16 - 10:30 216 Grażyna Pizoń
II K 210/19 2019-09-16 - 12:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 730/19 2019-09-16 - 13:30 216 Grażyna Pizoń
II K 200/19 2019-09-19 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 205/19 2019-09-19 - 12:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 196/19 2019-09-19 - 13:15 201 Krzysztof Dembowski
II K 203/19 2019-09-19 - 13:40 201 Krzysztof Dembowski
II K 207/19 2019-09-20 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 217/19 2019-09-20 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 779/19 2019-09-20 - 09:30 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 781/19 2019-09-20 - 09:50 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 782/19 2019-09-20 - 10:10 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 783/19 2019-09-20 - 10:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 211/19 2019-09-20 - 10:50 201 Krzysztof Dembowski
II K 213/19 2019-09-20 - 11:15 201 Krzysztof Dembowski
II K 219/19 2019-09-20 - 11:40 201 Krzysztof Dembowski
II K 220/19 2019-09-20 - 12:10 201 Krzysztof Dembowski
II K 326/18 2019-09-23 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 212/19 2019-09-23 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II K 215/19 2019-09-23 - 12:30 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 807/19 2019-09-23 - 13:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 661/19 2019-09-23 - 13:30 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 826/19 2019-09-23 - 13:30 216 Grażyna Pizoń
II K 223/19 2019-09-25 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 222/19 2019-09-25 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II K 226/19 2019-09-25 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II K 173/19 2019-09-25 - 10:00 216 Grażyna Pizoń
II K 225/19 2019-09-25 - 10:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 231/19 2019-09-25 - 12:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 842/19 2019-09-25 - 13:30 216 Grażyna Pizoń
II K 229/19 2019-09-27 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 235/19 2019-09-27 - 09:00 219 Grażyna Pizoń
II K 234/19 2019-09-27 - 10:00 219 Grażyna Pizoń
II Ko 794/19 2019-09-27 - 12:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 799/19 2019-09-27 - 12:15 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 800/19 2019-09-27 - 12:30 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 795/19 2019-09-27 - 12:50 201 Krzysztof Dembowski
II K 238/19 2019-09-27 - 13:00 219 Grażyna Pizoń
II Ko 785/19 2019-09-27 - 13:30 201 Krzysztof Dembowski
II Kop 15/19 2019-09-27 - 13:30 219 Grażyna Pizoń
II W 253/19 2019-09-30 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II W 254/19 2019-09-30 - 10:00 216 Grażyna Pizoń
II K 221/19 2019-10-04 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II Kp 151/19 2019-10-04 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II Kp 148/19 2019-10-04 - 10:00 216 Grażyna Pizoń
II Kp 150/19 2019-10-04 - 11:00 216 Grażyna Pizoń
II Kp 149/19 2019-10-04 - 12:00 216 Grażyna Pizoń
II K 236/19 2019-10-11 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II Kp 143/19 2019-10-11 - 12:00 216 Grażyna Pizoń


Sprawy Rodzinne i Nieletnich


Sygnatura Data i godzina Numer sali Sędzia
III RC 110/18 2019-07-17 - 08:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 137/19 2019-07-17 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III Nkd 31/19 2019-07-17 - 09:30 219 Anna Lipiarz
III Nkd 29/19 2019-07-17 - 10:30 219 Anna Lipiarz
III Nsm 136/19 2019-07-17 - 11:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 139/19 2019-07-17 - 11:50 219 Anna Lipiarz
III RC 67/19 2019-07-17 - 12:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 111/19 2019-07-17 - 12:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 138/19 2019-07-17 - 13:10 219 Anna Lipiarz
III Nsm 134/19 2019-07-17 - 13:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 115/19 2019-07-17 - 14:10 219 Anna Lipiarz
III RNs 111/19 2019-07-19 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 110/19 2019-07-19 - 09:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 112/19 2019-07-19 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 98/19 2019-07-19 - 10:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 119/19 2019-07-19 - 11:10 219 Anna Lipiarz
III RC 47/19 2019-07-19 - 11:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 118/19 2019-07-19 - 12:10 219 Anna Lipiarz
III RNs 96/19 2019-07-19 - 12:30 219 Anna Lipiarz
III RC 62/19 2019-07-19 - 12:40 219 Anna Lipiarz
III Nw 6/19 2019-07-19 - 13:30 219 Anna Lipiarz
III Nw 19/18 2019-07-19 - 14:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 159/19 2019-07-19 - 14:20 219 Anna Lipiarz
III RNs 160/19 2019-07-19 - 14:30 219 Anna Lipiarz
III Nsm 118/19 2019-07-23 - 09:00 110 Ewa Kopczyńska
III RC 45/19 2019-07-23 - 10:00 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 61/19 2019-07-23 - 10:45 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 174/19 2019-07-23 - 11:15 110 Ewa Kopczyńska
III RC 133/18 2019-07-23 - 12:00 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 157/19 2019-07-23 - 12:45 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 158/19 2019-07-23 - 13:15 110 Ewa Kopczyńska
III RC 32/19 2019-07-25 - 09:00 110 Ewa Kopczyńska
III Nkd 70/18 2019-07-25 - 10:00 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 104/19 2019-07-25 - 11:00 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 36/19 2019-07-25 - 11:45 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 125/19 2019-07-25 - 12:10 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 123/18 2019-07-25 - 12:30 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 168/19 2019-07-30 - 08:30 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 161/19 2019-07-30 - 09:00 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 162/19 2019-07-30 - 09:30 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 163/19 2019-07-30 - 10:00 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 182/19 2019-07-30 - 10:10 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 175/19 2019-07-30 - 10:30 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 165/19 2019-07-30 - 11:00 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 166/19 2019-07-30 - 11:15 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 176/19 2019-07-30 - 11:35 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 247/18 2019-07-30 - 12:10 110 Ewa Kopczyńska
III RC 133/18 2019-07-30 - 12:30 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 80/19 2019-08-01 - 09:00 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 10/19 2019-08-01 - 09:30 110 Ewa Kopczyńska
III RC 3/19 2019-08-01 - 10:30 110 Ewa Kopczyńska
III Nkd 48/19 2019-08-01 - 11:30 110 Ewa Kopczyńska
III Nkd 42/19 2019-08-06 - 09:00 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 186/19 2019-08-06 - 09:00 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 185/19 2019-08-06 - 09:30 110 Ewa Kopczyńska
III Nkd 45/19 2019-08-06 - 10:00 110 Ewa Kopczyńska
III Nkd 43/19 2019-08-06 - 10:45 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 108/19 2019-08-06 - 12:45 110 Ewa Kopczyńska
III RC 19/19 2019-08-08 - 09:00 110 Ewa Kopczyńska
III RC 59/19 2019-08-08 - 09:45 110 Ewa Kopczyńska
III RC 76/19 2019-08-08 - 10:30 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 171/19 2019-08-08 - 11:00 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 62/19 2019-08-08 - 11:30 110 Ewa Kopczyńska
III RC 54/19 2019-08-08 - 12:15 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 177/19 2019-08-08 - 13:00 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 167/19 2019-08-12 - 09:00 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 178/19 2019-08-12 - 09:30 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 183/19 2019-08-12 - 10:00 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 181/19 2019-08-12 - 10:30 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 176/19 2019-08-12 - 11:00 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 175/19 2019-08-12 - 11:30 110 Ewa Kopczyńska
III RC 69/19 2019-08-12 - 12:40 219 Anna Lipiarz
III RC 78/19 2019-08-13 - 09:45 110 Ewa Kopczyńska
III RC 81/19 2019-08-13 - 10:30 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 295/18 2019-08-18 - 12:00 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 141/19 2019-08-23 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III RC 136/18 2019-08-23 - 09:20 219 Anna Lipiarz
III RC 50/19 2019-08-23 - 11:00 219 Anna Lipiarz
III RC 22/19 2019-08-23 - 11:40 219 Anna Lipiarz
III RC 44/19 2019-08-23 - 12:40 219 Anna Lipiarz
III Nsm 142/19 2019-08-23 - 13:20 219 Anna Lipiarz
III Nkd 35/19 2019-08-23 - 14:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 147/19 2019-08-28 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 144/19 2019-08-28 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 139/19 2019-08-28 - 10:30 219 Anna Lipiarz
III RC 68/19 2019-08-28 - 11:30 219 Anna Lipiarz
III RC 11/19 2019-08-28 - 12:10 219 Anna Lipiarz
III RC 69/19 2019-08-28 - 12:40 219 Anna Lipiarz
III Nsm 143/19 2019-08-28 - 13:10 219 Anna Lipiarz
III RNs 156/19 2019-08-28 - 14:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 153/19 2019-08-28 - 14:10 219 Anna Lipiarz
III RNs 152/19 2019-08-28 - 14:20 219 Anna Lipiarz
III Nsm 145/19 2019-08-30 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 138/19 2019-08-30 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 152/19 2019-08-30 - 10:30 219 Anna Lipiarz
III Nsm 153/19 2019-08-30 - 11:10 219 Anna Lipiarz
III Nsm 144/19 2019-08-30 - 11:50 219 Anna Lipiarz
III Nsm 148/19 2019-08-30 - 12:30 219 Anna Lipiarz
III Nsm 155/19 2019-08-30 - 13:10 219 Anna Lipiarz
III RNs 147/19 2019-08-30 - 13:50 219 Anna Lipiarz
III Nsm 160/19 2019-09-04 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III Nkd 38/19 2019-09-04 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III Nkd 33/19 2019-09-04 - 11:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 130/19 2019-09-04 - 12:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 151/19 2019-09-04 - 13:30 219 Anna Lipiarz
III RC 28/19 2019-09-04 - 13:40 219 Anna Lipiarz
III Nkd 37/19 2019-09-06 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 157/19 2019-09-06 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 158/19 2019-09-06 - 10:40 219 Anna Lipiarz
III Nsm 159/19 2019-09-06 - 11:10 219 Anna Lipiarz
III Nsm 109/19 2019-09-06 - 11:50 219 Anna Lipiarz
III RNs 154/19 2019-09-06 - 12:20 219 Anna Lipiarz
III RNs 155/19 2019-09-06 - 12:40 219 Anna Lipiarz
III Nsm 154/19 2019-09-06 - 13:00 219 Anna Lipiarz
III RC 65/19 2019-09-06 - 13:40 219 Anna Lipiarz
III RNs 171/19 2019-09-06 - 14:10 219 Anna Lipiarz
III Nsm 151/19 2019-09-11 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 149/19 2019-09-11 - 09:40 219 Anna Lipiarz
III RNs 4/19 2019-09-11 - 10:20 219 Anna Lipiarz
III Nsm 165/19 2019-09-11 - 12:20 219 Anna Lipiarz
III RNs 94/19 2019-09-11 - 12:50 219 Anna Lipiarz
III Nsm 121/19 2019-09-11 - 13:20 219 Anna Lipiarz
III Nsm 103/19 2019-09-11 - 13:50 219 Anna Lipiarz
III RNs 164/19 2019-09-18 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 169/19 2019-09-18 - 09:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 172/19 2019-09-18 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 173/19 2019-09-18 - 10:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 174/19 2019-09-18 - 11:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 129/19 2019-09-18 - 11:30 219 Anna Lipiarz
III RC 75/19 2019-09-18 - 12:30 219 Anna Lipiarz
III RC 77/19 2019-09-18 - 13:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 180/19 2019-09-18 - 13:50 219 Anna Lipiarz
III Nsm 35/19 2019-09-20 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 173/19 2019-09-20 - 09:50 219 Anna Lipiarz
III RNs 179/19 2019-09-20 - 10:30 219 Anna Lipiarz
III RC 53/19 2019-09-20 - 10:50 219 Anna Lipiarz
III RC 79/19 2019-09-20 - 11:40 219 Anna Lipiarz
III Nkd 41/19 2019-09-20 - 12:20 219 Anna Lipiarz
III Nsm 177/19 2019-09-20 - 13:30 219 Anna Lipiarz
III RC 70/19 2019-09-25 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III RC 104/18 2019-09-25 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 182/19 2019-09-25 - 10:30 219 Anna Lipiarz
III RC 63/19 2019-09-25 - 11:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 287/18 2019-09-25 - 12:20 219 Anna Lipiarz
III Nsm 166/19 2019-09-25 - 12:40 219 Anna Lipiarz
III RC 80/19 2019-09-25 - 13:20 219 Anna Lipiarz
III RNs 187/19 2019-09-25 - 13:50 219 Anna Lipiarz
III RNs 188/19 2019-09-25 - 14:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 47/18 2019-10-02 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 137/19 2019-10-02 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 95/19 2019-10-02 - 11:30 219 Anna Lipiarz
III Nsm 144/19 2019-10-02 - 12:00 219 Anna Lipiarz


Wygenerowano z systemu dnia: 2019-07-17 02:27:06

Rejestr zmian