Ogłoszenie I Co 29/21

Dnia  11.08.2021r    Sygn. akt I Co. 29/21  O G Ł O S Z E N I E na podstawie art. 802 Kodeksu postępowania cywilnego
ustanowić kuratora dla potrzeb postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Komornika przy Sądzie Rejonowym w Nisku Jana Zyburę, w sprawie Km 791/18, dla nieznanego z miejsca pobytu dłużnika Marii Leśniak w osobie adwokata Sławomira Solarza; sprawy z wniosku wierzyciela Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna w Warszawie z udziałem dłużnika Marii Leśniak o ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu dłużnika. Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.  Sędzia :  Dorota Korman-Włodarska

 

 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Nisku
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2021-09-15 12:28
Wytworzył:
Bożena Wołoszyn
Publikacja w dniu: 2021-09-15 12:28
Opublikował:
Bożena Wołoszyn
Opis zmiany: b/d
Licznik odwiedzin: 22