Ogłoszenie I Nc. 98/20

Sygn. akt I Nc 98/20 P O S T A N O W I E N I E  Dnia 4 maja 2021 roku Sąd Rejonowy  w Nisku – I Wydział Cywilny w składzie:     Przewodniczący:     SSR Monika Zań     Protokolant:asystent sędziego Magdalena Domańska-Gaweł po rozpoznaniu w dniu 4 maja 2021 roku w Nisku na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Prokuratora Rejonowego w Nisku przeciwko pozwanemu Grzegorzowi Kochańczykowi o zapłatę kwoty 500,00 zł w przedmiocie rozpoznania wniosku powoda z dnia 16.11.2020 r. o ustanowienie dla pozwanego nieznanego z miejsca pobytu kuratora p o s t a n a w i a: I.    ustanowić kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu – pozwanego Grzegorza Kochańczyka, w osobie adwokata Sandry Głuszak,II.    o ustanowieniu kuratora ogłosić publicznie w budynku Sądu Rejonowego w Nisku i Urzędu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem.Przewodnicząca: Sędzia Monika Zań

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Nisku
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2021-06-17 08:33
Wytworzył:
Bożena Wołoszyn
Publikacja w dniu: 2021-06-17 08:56
Opublikował:
Bożena Wołoszyn
Opis zmiany: b/d
Licznik odwiedzin: 24