Ogłoszenie I Ns 134/19

Dnia  13.04.2022r     Sygn. akt Ns. 134/19 O G Ł O S Z E N I E   na podstawie art. 144 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego w związku z art. 13 § 2 kpc ustanowić kuratora procesowego dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika Marii Kijas w osobie adwokata Szczepana Głuszaka; w sprawie  z wniosku Marii Szymańskiej z udziałem Danuty Frychel, Bożeny Gielary, Marii Kijas, Henryka Kosmali, Władysława Kosmali o stwierdzenie nabycia spadku po Józefie Cal  Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.  Sędzia : Dorota Korman-Włodarska

 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Nisku
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2022-04-27 09:41
Wytworzył:
Bożena Wołoszyn
Publikacja w dniu: 2022-04-27 09:41
Opublikował:
Bożena Wołoszyn
Opis zmiany: b/d
Licznik odwiedzin: 4