Ogłoszenie I Ns 389/21

Dodane przez kmoskal - śr., 04/13/2022 - 09:33

Sygn. akt. I  Ns 389/21

P O S T A N O W I E N I E

                                                        Dnia 11 kwietnia 2022 roku

Sąd Rejonowy  w Nisku – I Wydział Cywilny w składzie:
    Przewodniczący:     SSR Monika Zań
    Protokolant:           asystent sędziego Magdalena Domańska-Gaweł 

po rozpoznaniu w dniu 11 kwietnia 2022 roku w Nisku na posiedzeniu niejawnym sprawy 
z wniosku Jadwigi Młynarskiej 
z udziałem Artura Młynarskiego, Grzegorza Młynarskiego, Wiesława Młynarskiego, Tomasza Młynarskiego, Czesława Młynarskiego, Ryszarda Młynarskiego, Władysławy Rasińskiej, Czesławy Ryś, Heleny Łuki, Grażyny Bąk, Bożeny Maliszewskiej
o stwierdzenie nabycia spadku po Stanisławie Młynarskim

p o s t a n a w i a :

I.ustanowić kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu Grzegorza Młynarskiego, w osobie adwokata Szczepana Głuszaka;
II.o ustanowieniu kuratora ogłosić publicznie w budynku Sądu Rejonowego w Nisku i Urzędu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem; 
III.uzależnić skuteczność doręczenia pism procesowych kuratorowi od upływu jednego miesiąca od daty umieszczenia ogłoszenia w budynku sądowym;
    

                                Przewodnicząca:
                                

Pouczenie:
Na niniejsze postanowienie zażalenie nie przysługuje.

 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Nisku
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2022-04-13 09:33
Wytworzył:
Katarzyna Moskal
Publikacja w dniu: 2022-04-13 09:35
Opublikował:
Katarzyna Moskal
Opis zmiany: b/d
Licznik odwiedzin: 7