Ogłoszenie I Ns 85/22

sygn. akt I Ns. 85/22 dnia 28.12.2022r. Ogłoszenie Sąd Rejonowy w Nisku postanowieniem z dnia 27.12.2022r.zezwolił dłużnikowi Gminie Nisko na złożenie do depozytu sądowego kwoty 3.938 złotych (trzy tysiące dziewięćset trzydzieści osiem złotych) z tytułu odszkodowania za nieruchomość oznaczoną numerem ewidencyjnym 1312/8, przejętą na rzecz Gminy Nisko;
nakazując wydanie przedmiotu depozytu spadkobiercom Marii Jaskot po przedłożeniu dokumentów potwierdzających prawo do spadku po Marii Jaskot -postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia. Sąd wzywa wierzyciela bądź jego następców prawnych do odbioru w/w depozytu w terminie 3 lat od daty ukazania się ogłoszenia pod rygorem wszczęcia z urzędu postępowania o stwierdzenie likwidacji niepodjętego depozytu. Przewodnicząca: Dorota Korman-Włodarska

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Nisku
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2022-12-30 10:13
Wytworzył:
Bożena Wołoszyn
Publikacja w dniu: 2022-12-30 10:13
Opublikował:
Bożena Wołoszyn
Opis zmiany: b/d
Licznik odwiedzin: 29