ogłoszenie Ns. 64/21

„Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawa INs. 64/21 o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 3.275,00 zł (trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt pięć złotych) tytułem odszkodowania wynikającego z decyzji Starosty Niżańskiego z dnia 15 grudnia 2020 r., nr G.683.99.2020 za przejętą nieruchomość oznaczoną jako działka o nr ewid. 597 o pow. 0,0348 ha położoną na obszarze obrębu ewidencyjnego Bukowina, wchodzącą
w skład jednostki ewidencyjnej Ulanów – obszar wiejski, z wniosku Gminy Ulanów. Przedmiot depozytu ma być wydany osobom, które wykażą stosownym dokumentem, że w chwili uprawomocnienia się decyzji Starosty Niżańskiego nr 1/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. były właścicielami działki 597 lub też na wniosek następców prawnych tych osób (proporcjonalnie do wielkości udziału w nieruchomości)". SSR M. Zań

 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Nisku
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2021-09-03 15:03
Wytworzył:
Bożena Wołoszyn
Publikacja w dniu: 2021-09-03 15:03
Opublikował:
Bożena Wołoszyn
Opis zmiany: b/d
Licznik odwiedzin: 9