Ogłosznie INs 14/21

sygn. akt I Ns. 14/21 dnia 13.08.2021r .   Ogłoszenie  Sąd Rejonowy w  Nisku postanowieniem  z dnia 13.08. 2021r  zezwolił dłużnikowi Gminie Nisko na złożenie do depozytu sądowego kwoty 23.558 złotych (dwadzieścia trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt osiem złotych) z tytułu odszkodowania za nieruchomość oznaczoną numerem ewidencyjnym 1046/2, przejętą na rzecz Gminy Nisko; nakazując  wydanie przedmiotu depozytu spadkobiercom Zofii Blajerskiej po przedłożeniu dokumentów z których będzie wynikało komu powyższe świadczenie przysługuje.     Sąd wzywa wierzyciela bądź jego następców prawnych do odbioru w/w    depozytu     w terminie 3 lat od daty ukazania się ogłoszenia pod rygorem wszczęcia z urzędu postępowania o stwierdzenie likwidacji    niepodjętego depozytu. Przewodnicząca: Dorota Korman-Włodarska     

 

 

 

 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Nisku
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2021-09-24 09:40
Wytworzył:
Bożena Wołoszyn
Publikacja w dniu: 2021-09-24 09:40
Opublikował:
Bożena Wołoszyn
Opis zmiany: b/d
Licznik odwiedzin: 20