Ośrodek Kuratorski

 Ośrodek Kuratorski nr 1 przy Sądzie Rejonowym w Nisku

ul. 3 Maja 32, 37-400 Nisko

Magdalena Błońska-Drabik – Kierownik Ośrodka Kuratorskiego

15 8412048 wew. 102, e-mail: osrodek.kuratorski1@nisko.sr.gov.pl

godziny otwarcia: pon-czw od godz. 13:00 do 18:00

OŚRODEK KURATORSKI JAKO ŚRODEK WYCHOWAWCZY
W PROCESIE RESOCJALIZACJI NIELETNIEGO

Postanowienie Sądu Rodzinnego o skierowaniu nieletniego do Ośrodka Kuratorskiego to środek wychowawczy przewidziany Ustawą o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U.2014 poz. 382). Sąd stosuje  go wobec młodzieży dopuszczającej się czynów karalnych, przejawiającej cechy demoralizacji oraz pozostającej pod nadzorem kuratora sądowego - celem wzmocnienia oddziaływań resocjalizacyjnych.

Działalność Ośrodków Kuratorskich reguluje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 października 2001r. w sprawie Ośrodków Kuratorskich (Dz. U.2001poz. 1294).

Ośrodek Kuratorski prowadzi działalność resocjalizacyjną, profilaktyczną i opiekuńczo-wychowawczą, jest też rodzajem ograniczenia wolności dla młodzieży, ponieważ młody człowiek ma obowiązek przychodzić do ośrodka w godzinach jego otwarcia.

Niezmiernie istotny jest fakt, że jest to forma resocjalizacji otwartej w warunkach wolnościowych, nie rozdzielająca młodych ludzi z rodziną, co pozwala na jednoczesną pracę ze środowiskiem rodzinnym nieletniego. Ośrodek Kuratorski będąc formą resocjalizacji otwartej, jest szansą dla nieletniego, żeby mógł zostać w dotychczasowym środowisku (środowisku rodzinnym).

Taki rodzaj oddziaływania umożliwia prawidłową socjalizację, uczy funkcjonowania w społeczeństwie, a nie funkcjonowania w warunkach izolacyjnych. Ten środek wychowawczy umożliwia dalszą realizację obowiązku szkolnego w miejscu zamieszkania, rozwija umiejętności życiowe, uczy samodzielności i ponoszenia odpowiedzialności za własne czyny, uczy współpracy i stosowania się do zasad współżycia społecznego.

W ośrodku kuratorskim pracują kuratorzy sądowi ds. rodzinnych i nieletnich, jest to wyspecjalizowana kadra o wysokich kwalifikacjach mająca poza uprawnieniami do resocjalizacji różnorodne wykształcenie, podnoszący stale swoje kwalifikacje na studiach podyplomowych i specjalistycznych szkoleniach. Ośrodki kuratorskie są nieocenionym narzędziem w resocjalizacji nieletnich, zagrożonych demoralizacją.

 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Nisku
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2017-11-30 12:21
Wytworzył:
Kornelia Lelakowska
Publikacja w dniu: 2023-06-02 13:33
Opublikował:
Administrator
Opis zmiany: b/d
Licznik odwiedzin: 1 040