Sprawy Cywilne


Sygnatura Data i godzina Numer sali Sędzia
I Ns 72/23 2023-03-23 - 08:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 63/22 2023-03-23 - 09:00 17 Monika Zań
I Ns 567/22 2023-03-23 - 09:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 390/17 2023-03-23 - 10:00 17 Monika Zań
I C 96/21 2023-03-23 - 11:00 17 Monika Zań
I Ns 158/20 2023-03-23 - 12:00 17 Monika Zań
I Ns 541/22 2023-03-23 - 14:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 355/22 2023-03-24 - 08:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 548/22 2023-03-24 - 09:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 361/20 2023-03-24 - 09:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 191/22 2023-03-24 - 12:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 31/23 2023-03-24 - 13:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 146/21 2023-03-24 - 13:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 303/22 2023-03-28 - 09:00 17 Monika Zań
I Ns 183/22 2023-03-28 - 10:00 17 Monika Zań
I Co 34/22 2023-03-28 - 11:00 17 Monika Zań
I Co 47/22 2023-03-28 - 11:30 17 Monika Zań
I Ns 576/22 2023-03-29 - 08:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 57/23 2023-03-29 - 09:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 63/23 2023-03-29 - 09:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 249/22 2023-03-29 - 10:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 12/23 2023-03-29 - 10:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 170/22 2023-03-29 - 11:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Co 139/22 2023-03-29 - 12:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 205/20 2023-03-29 - 13:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 189/21 2023-03-30 - 09:15 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 99/21 2023-03-31 - 08:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 538/22 2023-03-31 - 09:15 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 247/22 2023-03-31 - 09:45 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 486/22 2023-03-31 - 11:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 476/22 2023-03-31 - 12:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 241/22 2023-03-31 - 12:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 268/22 2023-03-31 - 13:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 452/22 2023-03-31 - 13:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 443/22 2023-04-03 - 09:15 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 345/21 2023-04-03 - 10:15 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 300/22 2023-04-03 - 11:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 396/22 2023-04-03 - 11:20 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 69/20 2023-04-03 - 11:40 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 210/20 2023-04-03 - 12:25 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 157/22 2023-04-03 - 13:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 511/22 2023-04-04 - 09:00 17 Monika Zań
I Ns 521/22 2023-04-04 - 09:30 17 Monika Zań
I C 32/23 2023-04-05 - 08:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 377/22 2023-04-05 - 09:15 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 217/22 2023-04-05 - 10:15 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 348/20 2023-04-05 - 11:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 186/22 2023-04-05 - 12:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 110/23 2023-04-12 - 08:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 115/23 2023-04-12 - 09:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 87/22 2023-04-12 - 10:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 387/21 2023-04-12 - 12:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 17/23 2023-04-13 - 09:00 17 Monika Zań
I C 238/22 2023-04-13 - 10:00 17 Monika Zań
I C 230/22 2023-04-13 - 10:30 17 Monika Zań
I Ns 453/22 2023-04-13 - 11:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 36/22 2023-04-13 - 11:30 17 Monika Zań
I Ns 440/22 2023-04-13 - 11:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 13/22 2023-04-13 - 12:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 92/22 2023-04-13 - 12:30 17 Monika Zań
I Ns 109/22 2023-04-13 - 12:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 537/21 2023-04-13 - 13:00 17 Monika Zań
I Ns 434/17 2023-04-13 - 13:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Co 130/23 2023-04-14 - 08:15 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 46/23 2023-04-14 - 08:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 29/23 2023-04-14 - 10:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 38/23 2023-04-14 - 10:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 243/20 2023-04-14 - 12:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 237/22 2023-04-14 - 13:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 23/23 2023-04-14 - 13:00 17 Monika Zań
I Co 56/23 2023-04-14 - 13:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 24/23 2023-04-14 - 14:00 17 Monika Zań
I Ns 412/21 2023-04-17 - 10:00 17 Monika Zań
I C 52/22 2023-04-17 - 10:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 126/22 2023-04-18 - 09:00 17 Monika Zań
I Ns 11/23 2023-04-18 - 10:00 17 Monika Zań
I Ns 172/21 2023-04-18 - 11:00 17 Monika Zań
I C 90/16 2023-04-18 - 13:00 17 Monika Zań
I Ns 71/23 2023-04-18 - 14:00 17 Monika Zań
I Ns 70/23 2023-04-20 - 09:00 17 Monika Zań
I Ns 95/23 2023-04-20 - 09:30 17 Monika Zań
I Ns 26/23 2023-04-20 - 10:00 17 Monika Zań
I Ns 15/23 2023-04-20 - 10:30 17 Monika Zań
I Ns 584/22 2023-04-20 - 11:00 17 Monika Zań
I Ns 60/23 2023-04-20 - 11:30 17 Monika Zań
I Ns 36/23 2023-04-20 - 12:30 17 Monika Zań
I Ns 563/22 2023-04-21 - 08:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 475/22 2023-04-21 - 09:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 456/22 2023-04-21 - 10:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 11/23 2023-04-21 - 10:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 15/23 2023-04-21 - 11:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 125/22 2023-04-21 - 11:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 409/20 2023-04-21 - 12:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 109/23 2023-04-21 - 13:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 105/23 2023-04-21 - 13:45 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 53/22 2023-04-24 - 09:15 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 521/22 2023-04-24 - 09:30 17 Monika Zań
I C 87/22 2023-04-24 - 09:45 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 511/22 2023-04-24 - 10:00 17 Monika Zań
I Ns 229/22 2023-04-24 - 11:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 577/21 2023-04-24 - 12:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 241/22 2023-04-24 - 13:45 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 1/23 2023-04-25 - 09:00 17 Monika Zań
I Cps 6/22 2023-04-25 - 10:00 17 Monika Zań
I Cps 5/22 2023-04-25 - 11:00 17 Monika Zań
I Ns 171/19 2023-04-25 - 11:30 17 Monika Zań
I Ns 578/21 2023-04-25 - 12:00 17 Monika Zań
I Ns 42/22 2023-04-25 - 13:00 17 Monika Zań
I Ns 477/22 2023-04-25 - 14:00 17 Monika Zań
I Cps 1/23 2023-04-26 - 09:00 19 Monika Zań
I Ns 3/23 2023-04-26 - 09:30 19 Monika Zań
I Ns 418/21 2023-04-26 - 10:00 19 Monika Zań
I Ns 65/22 2023-04-26 - 11:00 19 Monika Zań
I Ns 113/22 2023-04-26 - 12:00 19 Monika Zań
I Ns 518/22 2023-04-26 - 13:00 19 Monika Zań
I Ns 16/23 2023-04-27 - 08:45 17 Monika Zań
I Ns 479/21 2023-04-27 - 09:00 17 Monika Zań
I C 227/22 2023-04-27 - 10:00 17 Monika Zań
I C 229/22 2023-04-27 - 11:00 17 Monika Zań
I C 56/21 2023-04-27 - 12:00 17 Monika Zań
I C 165/22 2023-04-27 - 13:00 17 Monika Zań
I C 122/21 2023-04-27 - 14:00 17 Monika Zań
I Ns 216/20 2023-04-28 - 08:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 442/21 2023-04-28 - 09:00 19 Monika Zań
I Ns 54/23 2023-04-28 - 10:00 19 Monika Zań
I Ns 104/23 2023-04-28 - 11:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 111/23 2023-04-28 - 11:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 183/22 2023-04-28 - 12:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 253/18 2023-04-28 - 12:00 19 Monika Zań
I Ns 212/22 2023-04-28 - 13:00 19 Monika Zań
I C 25/23 2023-04-28 - 14:00 19 Monika Zań
I Ns 525/22 2023-05-05 - 08:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 34/23 2023-05-05 - 09:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 35/23 2023-05-05 - 09:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 421/22 2023-05-08 - 09:15 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 22/23 2023-05-12 - 08:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 39/23 2023-05-12 - 13:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 508/22 2023-05-12 - 13:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 507/22 2023-05-19 - 08:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 75/23 2023-05-19 - 10:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 575/22 2023-05-26 - 08:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 536/22 2023-06-06 - 09:00 17 Monika Zań
I Ns 68/19 2023-06-06 - 10:00 17 Monika Zań
I Ns 42/23 2023-06-06 - 11:00 17 Monika Zań
I Co 103/23 2023-06-06 - 11:30 17 Monika Zań
I Ns 12/23 2023-06-06 - 12:00 17 Monika Zań
I C 214/22 2023-06-06 - 13:00 17 Monika Zań
I Ns 67/22 2023-06-06 - 13:30 17 Monika Zań
I Ns 290/19 2023-06-13 - 09:00 17 Monika Zań
I Ns 86/23 2023-06-13 - 11:00 17 Monika Zań
I C 231/22 2023-07-04 - 10:00 17 Monika Zań
I C 245/22 2023-07-04 - 12:30 17 Monika Zań
I C 1/23 2023-07-04 - 13:30 17 Monika Zań
I C 244/22 2023-07-04 - 14:00 17 Monika Zań
I Ns 104/22 2023-07-06 - 09:00 17 Monika Zań
I Ns 6/23 2023-07-06 - 10:00 17 Monika Zań


Sprawy Karne


Sygnatura Data i godzina Numer sali Sędzia
II K 433/22 2023-03-23 - 09:00 217 Dorota Blajer
II K 268/22 2023-03-23 - 10:00 216 Krzysztof Dembowski
II Ko 293/23 2023-03-23 - 11:30 216 Krzysztof Dembowski
II K 238/22 2023-03-23 - 12:30 217 Dorota Blajer
II K 256/22 2023-03-23 - 12:30 217 Dorota Blajer
II K 392/22 2023-03-24 - 09:00 216 Krzysztof Dembowski
II K 394/22 2023-03-24 - 12:00 216 Krzysztof Dembowski
II K 396/22 2023-03-24 - 13:00 216 Krzysztof Dembowski
II K 275/22 2023-03-24 - 14:00 216 Krzysztof Dembowski
II Ko 404/23 2023-03-27 - 12:30 216 Krzysztof Dembowski
II Kp 57/23 2023-03-27 - 13:00 216 Krzysztof Dembowski
II K 414/22 2023-03-28 - 09:00 216 Krzysztof Dembowski
II K 7/23 2023-03-28 - 10:00 217 Dorota Blajer
II Ko 1389/22 2023-03-28 - 10:30 216 Krzysztof Dembowski
II K 179/22 2023-03-29 - 09:00 216 Dorota Blajer
II K 404/22 2023-03-29 - 09:00 216 Krzysztof Dembowski
II K 235/21 2023-03-29 - 10:00 217 Dorota Blajer
II K 119/22 2023-03-29 - 11:00 201 Monika Zań
II K 398/22 2023-03-29 - 11:00 216 Krzysztof Dembowski
II K 400/22 2023-03-29 - 11:20 216 Krzysztof Dembowski
II K 401/22 2023-03-29 - 11:45 216 Krzysztof Dembowski
II K 403/22 2023-03-29 - 12:15 216 Krzysztof Dembowski
II K 411/22 2023-03-29 - 12:45 216 Krzysztof Dembowski
II K 86/22 2023-03-29 - 13:00 201 Monika Zań
II K 84/19 2023-03-29 - 13:15 216 Krzysztof Dembowski
II K 35/23 2023-03-30 - 09:00 217 Dorota Blajer
II K 52/23 2023-03-30 - 10:00 217 Dorota Blajer
II K 256/22 2023-03-30 - 10:30 217 Dorota Blajer
II K 321/22 2023-03-30 - 12:00 217 Dorota Blajer
II K 332/20 2023-03-30 - 14:00 217 Dorota Blajer
II K 405/22 2023-03-31 - 09:00 216 Krzysztof Dembowski
II K 406/22 2023-03-31 - 10:00 216 Krzysztof Dembowski
II K 410/22 2023-03-31 - 12:00 216 Krzysztof Dembowski
II K 407/22 2023-03-31 - 13:00 216 Krzysztof Dembowski
II Ko 12/23 2023-03-31 - 14:00 216 Krzysztof Dembowski
II K 5/23 2023-04-03 - 09:00 216 Krzysztof Dembowski
II K 23/23 2023-04-03 - 11:00 216 Krzysztof Dembowski
II Kp 28/23 2023-04-03 - 13:00 216 Krzysztof Dembowski
II Kp 29/23 2023-04-03 - 13:30 216 Krzysztof Dembowski
II K 206/22 2023-04-04 - 09:00 216 Paweł Mazurkiewicz
II K 37/23 2023-04-04 - 09:30 217 Dorota Blajer
II K 36/23 2023-04-04 - 10:30 217 Dorota Blajer
II K 21/23 2023-04-04 - 12:00 217 Dorota Blajer
II Ko 81/23 2023-04-04 - 13:30 217 Dorota Blajer
II K 424/22 2023-04-05 - 09:00 216 Krzysztof Dembowski
II K 274/21 2023-04-05 - 09:00 217 Dorota Blajer
II K 438/22 2023-04-05 - 11:00 216 Krzysztof Dembowski
II K 442/22 2023-04-05 - 13:00 216 Krzysztof Dembowski
II K 444/22 2023-04-05 - 13:30 216 Krzysztof Dembowski
II K 437/22 2023-04-06 - 09:00 217 Dorota Blajer
II Kp 36/23 2023-04-06 - 10:00 217 Dorota Blajer
II K 439/22 2023-04-06 - 11:00 217 Dorota Blajer
II K 440/22 2023-04-11 - 09:00 216 Krzysztof Dembowski
II Ko 130/23 2023-04-11 - 09:00 217 Dorota Blajer
II Ko 132/23 2023-04-11 - 09:15 217 Dorota Blajer
II Ko 139/23 2023-04-11 - 09:30 217 Dorota Blajer
II Ko 141/23 2023-04-11 - 09:45 217 Dorota Blajer
II Ko 146/23 2023-04-11 - 10:00 217 Dorota Blajer
II Ko 263/23 2023-04-11 - 10:15 217 Dorota Blajer
II Ko 262/23 2023-04-11 - 10:30 217 Dorota Blajer
II Ko 156/23 2023-04-11 - 11:00 217 Dorota Blajer
II K 29/23 2023-04-11 - 12:00 217 Dorota Blajer
II Ko 308/23 2023-04-11 - 13:00 216 Krzysztof Dembowski
II K 296/21 2023-04-11 - 13:00 217 Dorota Blajer
II Kp 33/23 2023-04-11 - 13:30 216 Krzysztof Dembowski
II K 432/22 2023-04-12 - 09:00 216 Krzysztof Dembowski
II Ko 170/23 2023-04-12 - 09:30 217 Dorota Blajer
II W 53/23 2023-04-12 - 10:00 217 Dorota Blajer
II K 427/22 2023-04-12 - 11:00 216 Krzysztof Dembowski
II K 422/22 2023-04-12 - 12:00 217 Dorota Blajer
II K 420/22 2023-04-12 - 12:30 216 Krzysztof Dembowski
II Ko 211/23 2023-04-12 - 14:00 216 Krzysztof Dembowski
II Ko 283/23 2023-04-12 - 14:15 216 Krzysztof Dembowski
II K 429/22 2023-04-13 - 09:00 217 Dorota Blajer
II K 180/22 2023-04-13 - 11:00 216 Krzysztof Dembowski
II Ko 195/23 2023-04-13 - 12:30 217 Dorota Blajer
II Kp 26/23 2023-04-13 - 13:00 217 Dorota Blajer
II K 425/22 2023-04-14 - 09:00 216 Krzysztof Dembowski
II K 434/22 2023-04-14 - 11:00 216 Krzysztof Dembowski
II Kp 247/22 2023-04-14 - 13:30 216 Krzysztof Dembowski
II K 440/20 2023-04-17 - 09:00 216 Krzysztof Dembowski
II K 352/22 2023-04-17 - 11:00 216 Krzysztof Dembowski
II K 178/20 2023-04-17 - 13:00 216 Krzysztof Dembowski
II K 268/22 2023-04-18 - 09:00 216 Krzysztof Dembowski
II K 15/23 2023-04-18 - 10:00 217 Dorota Blajer
II K 412/22 2023-04-18 - 11:30 216 Krzysztof Dembowski
II K 441/22 2023-04-18 - 12:00 216 Krzysztof Dembowski
II K 20/23 2023-04-18 - 12:30 216 Krzysztof Dembowski
II Kop 1/23 2023-04-18 - 13:00 216 Krzysztof Dembowski
II Kp 18/23 2023-04-18 - 13:00 217 Dorota Blajer
II Kp 59/23 2023-04-18 - 13:30 216 Krzysztof Dembowski
II K 428/22 2023-04-19 - 09:00 216 Krzysztof Dembowski
II K 30/23 2023-04-19 - 09:00 217 Dorota Blajer
II K 431/19 2023-04-19 - 10:00 217 Dorota Blajer
II K 366/22 2023-04-19 - 11:00 216 Krzysztof Dembowski
II K 236/21 2023-04-19 - 12:00 216 Krzysztof Dembowski
II Ko 119/23 2023-04-19 - 12:00 217 Dorota Blajer
II Ko 186/23 2023-04-19 - 13:00 216 Krzysztof Dembowski
II K 4/23 2023-04-19 - 13:00 217 Dorota Blajer
II Ko 23/23 2023-04-19 - 13:20 216 Krzysztof Dembowski
II Ko 8/23 2023-04-19 - 13:30 216 Krzysztof Dembowski
II K 334/22 2023-04-20 - 09:00 217 Dorota Blajer
II Ko 115/23 2023-04-20 - 10:00 217 Dorota Blajer
II K 390/22 2023-04-20 - 11:00 217 Dorota Blajer
II Ko 37/23 2023-04-20 - 12:00 217 Dorota Blajer
II Ko 1276/22 2023-04-20 - 12:15 217 Dorota Blajer
II Ko 246/23 2023-04-20 - 12:30 217 Dorota Blajer
II Kp 17/23 2023-04-20 - 13:00 217 Dorota Blajer
II K 392/19 2023-04-21 - 09:00 216 Krzysztof Dembowski
II K 251/21 2023-04-21 - 11:00 201 Monika Zań
II Ko 1502/22 2023-04-21 - 12:45 216 Krzysztof Dembowski
II Ko 1503/22 2023-04-21 - 13:00 216 Krzysztof Dembowski
II Ko 1291/22 2023-04-21 - 13:15 216 Krzysztof Dembowski
II Ko 1298/22 2023-04-21 - 13:30 216 Krzysztof Dembowski
II Ko 1366/22 2023-04-21 - 13:45 216 Krzysztof Dembowski
II Ko 420/23 2023-04-21 - 14:30 216 Krzysztof Dembowski
II K 322/22 2023-04-24 - 09:00 216 Krzysztof Dembowski
II K 419/22 2023-04-24 - 09:00 216 Krzysztof Dembowski
II Ko 335/23 2023-04-24 - 09:45 216 Krzysztof Dembowski
II Ko 340/23 2023-04-24 - 10:15 216 Krzysztof Dembowski
II Ko 342/23 2023-04-24 - 10:30 216 Krzysztof Dembowski
II Ko 418/23 2023-04-24 - 10:45 216 Krzysztof Dembowski
II Kp 30/23 2023-04-24 - 11:30 216 Krzysztof Dembowski
II K 46/23 2023-04-24 - 12:00 216 Krzysztof Dembowski
II K 331/22 2023-04-24 - 12:30 216 Krzysztof Dembowski
II Kp 44/23 2023-04-24 - 14:00 216 Krzysztof Dembowski
II K 417/22 2023-04-25 - 09:00 217 Dorota Blajer
II K 62/21 2023-04-26 - 09:00 216 Krzysztof Dembowski
II K 146/21 2023-04-26 - 10:00 216 Krzysztof Dembowski
II K 409/22 2023-04-26 - 11:00 217 Dorota Blajer
II W 510/21 2023-04-26 - 13:30 216 Krzysztof Dembowski
II K 44/23 2023-04-27 - 09:00 217 Dorota Blajer
II W 454/22 2023-04-28 - 09:00 216 Krzysztof Dembowski
II W 453/22 2023-04-28 - 10:30 216 Krzysztof Dembowski
II Ko 1228/22 2023-04-28 - 12:00 216 Krzysztof Dembowski
II Ko 1232/22 2023-04-28 - 12:45 216 Krzysztof Dembowski
II Ko 1283/22 2023-04-28 - 13:15 216 Krzysztof Dembowski
II Ko 1286/22 2023-04-28 - 13:30 216 Krzysztof Dembowski
II Ko 1297/22 2023-04-28 - 13:45 216 Krzysztof Dembowski
II Ko 1312/22 2023-04-28 - 14:00 216 Krzysztof Dembowski
II K 335/22 2023-05-08 - 09:00 216 Krzysztof Dembowski
II K 258/22 2023-05-08 - 11:30 216 Krzysztof Dembowski
II K 436/22 2023-05-09 - 10:00 217 Dorota Blajer
II K 380/20 2023-05-10 - 09:00 216 Krzysztof Dembowski
II K 388/22 2023-05-10 - 10:30 216 Krzysztof Dembowski
II K 16/21 2023-05-10 - 12:00 216 Krzysztof Dembowski
II Ko 1421/22 2023-05-10 - 13:00 216 Krzysztof Dembowski
II W 75/21 2023-05-11 - 09:00 217 Dorota Blajer
II W 267/22 2023-05-11 - 10:00 217 Dorota Blajer
II W 84/23 2023-05-11 - 11:00 217 Dorota Blajer
II Ko 366/23 2023-05-11 - 12:00 217 Dorota Blajer
II Kp 53/23 2023-05-11 - 13:40 217 Dorota Blajer
II K 346/22 2023-05-12 - 09:00 216 Krzysztof Dembowski
II K 364/22 2023-05-12 - 12:00 216 Krzysztof Dembowski
II Ko 21/23 2023-05-12 - 13:30 216 Krzysztof Dembowski
II Ko 22/23 2023-05-12 - 13:45 216 Krzysztof Dembowski
II Ko 24/23 2023-05-12 - 14:00 216 Krzysztof Dembowski
II K 444/21 2023-05-15 - 10:00 216 Krzysztof Dembowski
II K 372/22 2023-05-15 - 12:00 216 Krzysztof Dembowski
II Kp 223/22 2023-05-15 - 13:30 216 Krzysztof Dembowski
II K 386/22 2023-05-15 - 13:30 216 Krzysztof Dembowski
II Kp 37/23 2023-05-15 - 13:50 216 Krzysztof Dembowski
II W 498/22 2023-05-17 - 09:00 216 Krzysztof Dembowski
II W 523/22 2023-05-17 - 11:00 216 Krzysztof Dembowski
II W 7/23 2023-05-17 - 12:15 216 Krzysztof Dembowski
II W 10/23 2023-05-17 - 13:15 216 Krzysztof Dembowski
II K 38/23 2023-05-19 - 09:00 216 Krzysztof Dembowski
II K 431/22 2023-05-19 - 11:00 216 Krzysztof Dembowski
II K 45/23 2023-05-19 - 12:30 216 Krzysztof Dembowski
II Ko 368/23 2023-05-19 - 13:00 216 Krzysztof Dembowski
II Kop 2/23 2023-05-19 - 13:45 216 Krzysztof Dembowski
II K 51/23 2023-05-19 - 14:00 216 Krzysztof Dembowski
II Ko 339/23 2023-05-19 - 14:30 216 Krzysztof Dembowski
II W 486/22 2023-05-22 - 09:00 216 Krzysztof Dembowski
II K 374/22 2023-05-22 - 10:30 216 Krzysztof Dembowski
II Kp 39/23 2023-05-22 - 13:30 216 Krzysztof Dembowski
II Kp 47/23 2023-05-22 - 13:50 216 Krzysztof Dembowski
II K 28/23 2023-05-24 - 09:00 216 Krzysztof Dembowski
II K 33/23 2023-05-24 - 09:30 216 Krzysztof Dembowski
II K 34/23 2023-05-24 - 10:00 216 Krzysztof Dembowski
II K 40/23 2023-05-24 - 10:30 216 Krzysztof Dembowski
II Ko 25/23 2023-05-24 - 11:00 216 Krzysztof Dembowski
II Ko 223/23 2023-05-24 - 11:20 216 Krzysztof Dembowski
II Ko 292/23 2023-05-24 - 11:45 216 Krzysztof Dembowski
II Ko 295/23 2023-05-24 - 12:00 216 Krzysztof Dembowski
II K 31/23 2023-05-24 - 12:30 216 Krzysztof Dembowski
II Ko 149/23 2023-05-24 - 13:00 216 Krzysztof Dembowski
II Ko 167/23 2023-05-24 - 13:15 216 Krzysztof Dembowski
II Ko 188/23 2023-05-24 - 13:30 216 Krzysztof Dembowski
II K 25/23 2023-05-26 - 09:00 216 Krzysztof Dembowski
II K 32/23 2023-05-26 - 10:30 216 Krzysztof Dembowski
II K 39/23 2023-05-26 - 12:00 216 Krzysztof Dembowski
II K 64/16 2023-05-29 - 10:00 216 Krzysztof Dembowski
II Kp 52/23 2023-05-29 - 13:30 216 Krzysztof Dembowski
II Ko 127/23 2023-05-31 - 09:00 216 Krzysztof Dembowski
II Ko 128/23 2023-05-31 - 09:10 216 Krzysztof Dembowski
II Ko 129/23 2023-05-31 - 09:20 216 Krzysztof Dembowski
II Ko 131/23 2023-05-31 - 09:30 216 Krzysztof Dembowski
II Ko 133/23 2023-05-31 - 09:40 216 Krzysztof Dembowski
II Ko 134/23 2023-05-31 - 09:50 216 Krzysztof Dembowski
II Ko 135/23 2023-05-31 - 10:00 216 Krzysztof Dembowski
II Ko 136/23 2023-05-31 - 10:10 216 Krzysztof Dembowski
II Ko 137/23 2023-05-31 - 10:20 216 Krzysztof Dembowski
II Ko 138/23 2023-05-31 - 10:30 216 Krzysztof Dembowski
II Ko 140/23 2023-05-31 - 10:40 216 Krzysztof Dembowski
II Ko 142/23 2023-05-31 - 10:50 216 Krzysztof Dembowski
II Ko 143/23 2023-05-31 - 11:00 216 Krzysztof Dembowski
II Ko 144/23 2023-05-31 - 11:10 216 Krzysztof Dembowski
II Ko 145/23 2023-05-31 - 11:20 216 Krzysztof Dembowski
II K 391/22 2023-05-31 - 12:00 216 Krzysztof Dembowski
II K 383/22 2023-06-05 - 09:00 216 Krzysztof Dembowski
II K 379/22 2023-06-07 - 09:00 216 Krzysztof Dembowski
II K 322/22 2023-06-07 - 11:00 216 Krzysztof Dembowski
II K 166/22 2023-06-14 - 09:00 216 Krzysztof Dembowski
II K 41/23 2023-06-14 - 10:30 216 Krzysztof Dembowski
II K 54/23 2023-06-14 - 12:00 216 Krzysztof Dembowski
II Ko 192/23 2023-06-14 - 13:00 216 Krzysztof Dembowski
II K 26/23 2023-06-14 - 13:30 216 Krzysztof Dembowski
II K 56/22 2023-06-21 - 09:00 201 Monika Zań


Sprawy Rodzinne i Nieletnich


Sygnatura Data i godzina Numer sali Sędzia
III RC 48/22 2023-03-23 - 09:00 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 14/23 2023-03-23 - 09:45 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 13/23 2023-03-23 - 10:15 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 400/22 2023-03-23 - 10:45 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 17/23 2023-03-23 - 11:30 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 15/23 2023-03-23 - 12:00 110 Ewa Kopczyńska
III RC 130/22 2023-03-23 - 12:30 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 16/23 2023-03-23 - 13:15 110 Ewa Kopczyńska
III Nkd 87/22 2023-03-23 - 13:40 110 Ewa Kopczyńska
III RC 82/22 2023-03-27 - 09:30 110 Ewa Kopczyńska
III RC 113/22 2023-03-27 - 10:00 201 Monika Zań
III Nsm 53/23 2023-03-27 - 10:15 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 32/23 2023-03-27 - 10:45 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 47/23 2023-03-27 - 11:30 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 52/23 2023-03-27 - 12:00 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 50/23 2023-03-27 - 12:30 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 258/22 2023-03-27 - 13:00 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 33/23 2023-03-27 - 13:30 110 Ewa Kopczyńska
III RC 109/22 2023-03-28 - 09:00 110 Ewa Kopczyńska
III RC 110/22 2023-03-28 - 09:45 110 Ewa Kopczyńska
III RC 131/22 2023-03-28 - 10:30 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 13/23 2023-03-28 - 11:15 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 12/23 2023-03-28 - 11:45 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 11/23 2023-03-28 - 12:15 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 14/23 2023-03-28 - 12:45 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 213/22 2023-03-28 - 13:15 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 29/23 2023-03-28 - 13:45 110 Ewa Kopczyńska
III RC 5/23 2023-03-30 - 09:00 110 Ewa Kopczyńska
III RC 3/23 2023-03-30 - 09:45 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 412/22 2023-03-30 - 10:15 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 19/23 2023-03-30 - 11:00 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 19/23 2023-03-30 - 11:30 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 9/23 2023-03-30 - 12:00 110 Ewa Kopczyńska
III Nkd 76/22 2023-03-30 - 12:45 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 17/23 2023-03-30 - 13:15 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 39/23 2023-03-30 - 13:40 110 Ewa Kopczyńska
III RC 11/23 2023-04-13 - 09:00 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 20/23 2023-04-13 - 10:00 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 416/22 2023-04-13 - 10:30 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 20/23 2023-04-13 - 11:00 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 410/22 2023-04-13 - 11:30 110 Ewa Kopczyńska
III RC 103/22 2023-04-13 - 12:30 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 18/23 2023-04-13 - 13:30 110 Ewa Kopczyńska
III RC 13/23 2023-04-14 - 09:00 110 Ewa Kopczyńska
III RC 108/22 2023-04-14 - 10:00 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 25/23 2023-04-14 - 10:45 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 24/23 2023-04-14 - 11:45 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 22/23 2023-04-14 - 12:15 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 24/23 2023-04-14 - 12:45 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 23/23 2023-04-14 - 13:15 110 Ewa Kopczyńska
III Nkd 10/23 2023-04-17 - 09:30 110 Ewa Kopczyńska
III RC 90/22 2023-04-18 - 09:00 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 39/22 2023-04-18 - 10:00 110 Ewa Kopczyńska
III RC 95/22 2023-04-18 - 10:30 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 362/22 2023-04-18 - 11:20 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 236/22 2023-04-18 - 12:15 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 165/22 2023-04-18 - 13:00 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 137/22 2023-04-18 - 13:30 110 Ewa Kopczyńska
III Nkd 63/22 2023-04-20 - 09:00 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 26/23 2023-04-20 - 09:45 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 26/23 2023-04-20 - 10:15 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 29/23 2023-04-20 - 10:45 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 25/23 2023-04-20 - 11:45 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 27/23 2023-04-20 - 12:15 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 30/23 2023-04-20 - 12:45 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 31/23 2023-04-20 - 13:15 110 Ewa Kopczyńska
III Nw 8/22 2023-04-20 - 13:35 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 30/23 2023-04-20 - 13:35 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 353/22 2023-04-25 - 09:00 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 408/22 2023-04-25 - 09:30 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 40/23 2023-04-25 - 10:15 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 37/23 2023-04-25 - 11:00 110 Ewa Kopczyńska
III RC 85/22 2023-04-25 - 11:45 110 Ewa Kopczyńska
III RC 73/22 2023-04-25 - 12:30 110 Ewa Kopczyńska
III RC 84/22 2023-04-25 - 13:15 110 Ewa Kopczyńska
III RC 111/22 2023-04-27 - 09:00 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 334/22 2023-04-27 - 09:00 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 33/23 2023-04-27 - 09:45 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 188/22 2023-04-27 - 10:30 110 Ewa Kopczyńska
III Nkd 60/22 2023-04-27 - 11:45 110 Ewa Kopczyńska
III RC 127/22 2023-04-27 - 12:15 110 Ewa Kopczyńska
III RC 92/22 2023-04-28 - 09:30 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 22/23 2023-04-28 - 10:15 110 Ewa Kopczyńska
III RC 23/23 2023-04-28 - 11:00 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 36/23 2023-04-28 - 11:30 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 37/23 2023-04-28 - 12:00 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 38/23 2023-04-28 - 12:30 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 38/23 2023-05-04 - 09:00 110 Ewa Kopczyńska
III RC 15/23 2023-05-04 - 09:45 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 44/23 2023-05-04 - 10:30 110 Ewa Kopczyńska
III RC 121/22 2023-05-04 - 11:00 110 Ewa Kopczyńska
III RC 19/23 2023-05-04 - 13:15 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 217/22 2023-05-09 - 09:00 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 315/22 2023-05-09 - 09:30 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 166/22 2023-05-09 - 09:45 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 330/22 2023-05-09 - 10:10 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 103/22 2023-05-09 - 11:00 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 341/22 2023-05-09 - 11:30 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 45/23 2023-05-11 - 09:00 110 Ewa Kopczyńska
III Nkd 14/23 2023-05-11 - 09:45 110 Ewa Kopczyńska
III Nkd 13/23 2023-05-11 - 10:30 110 Ewa Kopczyńska
III Nkd 11/23 2023-05-11 - 11:05 110 Ewa Kopczyńska
III Nkd 15/23 2023-05-11 - 12:00 110 Ewa Kopczyńska


Wygenerowano z systemu dnia: 2023-03-23 08:03:10