OBWIESZCZENIE DZKW/TB1N/3793/20 Z DN. 31.07.2020 R.

 

Sąd Rejonowy w Nisku IV Wydział Ksiąg Wieczystych obwieszcza, iż Starosta Niżański złożył wniosek o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości złożonej z działek nr ewid. 16 o pow. 0,0935 ha, 103 o pow. 0,0431 ha, 1569 o pow. 0,0962 ha, 1612 o pow. 0,0855 ha, 2291 o pow. 0,0383 ha, 2590 o pow. 0,0655 ha położonych w Przędzelu, gmina Rudnik nad Sanem. Dla powyższej nieruchomości nie była prowadzona księga  wieczysta ani nie był prowadzony zbiór dokumentów. Prawo własności powyższej nieruchomości przypisuje sobie Gmina Rudnik nad Sanem. Wobec powyższego wzywa się wszystkich, którzy roszczą sobie prawo własności, ograniczone prawa rzeczowe albo prawa ograniczające możność rozporządzenia nieruchomością, ażeby w terminie trzech miesięcy od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zgłosili w  tutejszym Sądzie  swoje prawa i złożyli potrzebne do ich wykazania dokumenty, pod rygorem pominięcia ujawnienia ich prawa
w zakładanej księdze wieczystej. St. ref. sąd. Szczepan Wójcik

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Nisku
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2020-07-31 06:30
Wytworzył:
Szczepan Wójcik
Publikacja w dniu: 2021-04-07 19:35
Opublikował:
Szczepan Wójcik
Opis zmiany: b/d
Licznik odwiedzin: 30