Ogłoszenia

2022-05-19
Sygn. akt I Nc. 486/21 upr. P O S T A N O W I E N I E dnia 11 maja 2022 r. Sąd Rejonowy w Nisku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodnicząca: Sędzia Dorota Korman-…
2022-05-19
Sygn. akt I Nc. 472/21 upr. P O S T A N O W I E N I E Dnia 10 maja 2022 r. Sąd Rejonowy w Nisku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodnicząca: Sędzia Dorota Korman-…
2022-05-19
Sygn. akt I Nc. 469/21 P O S T A N O W I E N I E dnia 10 maja 2022 r. Sąd Rejonowy w Nisku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodnicząca: Sędzia Dorota Korman-…
2022-05-19
Sygn. akt I N. 184/21 Z A R Z Ą D Z E N I E
Przewodnicząca: Sędzia Sądu Rejonowego w Nisku I Wydział Cywilny
Dorota Korman-Włodarska po rozpoznaniu w dniu 26 kwietnia 2022 r.,…
2022-05-19
„Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawa I Ns. 269/21
z wniosku Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem o stwierdzenie nabycia prawa własności
-…
2022-05-19
Sygn. akt I Ns. 359/21 P O S T A N O W I E N I E dnia 2 kwietnia 2022 r. Sąd Rejonowy w Nisku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodnicząca: Sędzia Dorota Korman-…
2022-05-06
Sygn. akt I N. 91/22 Z A R Z Ą D Z E N I E Przewodnicząca: Sędzia Sądu Rejonowego w Nisku I Wydział Cywilny Dorota Korman-Włodarska po rozpoznaniu w dniu 05 kwietnia 2022 r.,…
2022-04-28
Nisko, dnia 11 kwietnia 2022
Sygn. akt  I N 98/22
O G Ł O S Z E N I E dotyczące złożenia wykazu inwentarza spadku
Sąd Rejonowy w  Nisku - I Wydział Cywilny ogłasza, że w dniu 30.…
2022-04-21
Sygn. akt I Nc. 416/21 P O S T A N O W I E N I E  Dnia 20 kwietnia 2022 r. Sąd Rejonowy w Nisku I Wydział Cywilny  w składzie następującym:     Przewodnicząca: Sędzia Dorota…
2021-03-22
O G Ł O S Z E N I E  „Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawa I Ns. 64/20 o stwierdzenie nabycia spadku po Krzysztofie Wolaku, synu Wiesława i…
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Nisku
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opis zmiany: b/d