Ogłoszenia

2021-10-15
Sygn. akt I Nc. 16/21 P O S T A N O W I E N I E  Dnia 21 września 2021 r. Sąd Rejonowy w Nisku I Wydział Cywilny w składzie następującym:     Przewodnicząca: Sędzia Dorota Korman-…
2021-10-13

                                                                       
 Nisko, dnia 6 października 2021

Sygn. akt  I Ns 341/20 
                                             

O…
2021-10-01
Sygn. akt I Ns. 435/19  P O S T A N O W I E N I E    Dnia 06 września 2021 r.   Sąd Rejonowy w Nisku I Wydział Cywilny w składzie następującym:     Przewodnicząca: Sędzia Dorota…
2021-09-24
Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawa I Ns. 135/16 o uchylenie postanowienia Sądu Rejonowego w Nisku z dnia 15.06.2011 r., sygn. akt I Ns. 206/11…
2021-09-24
sygn. akt I Ns. 14/21 dnia 13.08.2021r .   Ogłoszenie  Sąd Rejonowy w  Nisku postanowieniem  z dnia 13.08. 2021r  zezwolił dłużnikowi Gminie Nisko na złożenie do depozytu sądowego…
2021-03-22
O G Ł O S Z E N I E  „Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawa I Ns. 64/20 o stwierdzenie nabycia spadku po Krzysztofie Wolaku, synu Wiesława i…
2021-03-22
Dnia  12.03.2021r   Sygn. akt I  Ns.64/20 O G Ł O S Z E N I E na podstawie art. 144 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego w związku z art. 13 § 2 kpcI.    ustanowić kuratora…
2021-03-19
„Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawa I Ns. 459/19 z wniosku Krystyny Oczkowskiej o stwierdzenie nabycia prawa własności w 2/3 częściach …
2021-03-10
Sygn. akt I Ns. 374/19  P O S T A N O W I E N I E  Dnia 17 lutego 2021 r. Sąd Rejonowy w Nisku I Wydział Cywilny  w składzie następującym:     Przewodnicząca: Sędzia Dorota Korman…
2021-02-25
„Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawa I Ns. 490/19 o stwierdzenie nabycia spadku po Marii Emilii Małek, córce Wojciecha i Emilii, urodzonej dnia…
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Nisku
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opis zmiany: b/d