Ogłoszenia

2022-09-23
„Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawa sygn. akt
I Ns 364/21 z wniosku Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem o stwierdzenie w drodze zasiedzenia…
2022-09-19
Sygn. akt I C. 27/22 P O S T A N O W I E N I E Dnia 09 września 2022 r. Sąd Rejonowy w Nisku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodnicząca: Sędzia Dorota Korman-…
2022-09-19
Sygn. akt I C. 8/22 P O S T A N O W I E N I E d nia 09 września 2022 r. Sąd Rejonowy w Nisku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodnicząca: Sędzia Dorota Korman-…
2022-09-14
Sygn. akt. I Ns 64/22
P O S T A N O W I E N I E Dnia 6 września 2022 r.
Sąd Rejonowy w Nisku – I Wydział Cywilny w składzie:
Przewodniczący: PSR Anna Lipiarz
Protokolant…
2022-09-14
Dnia 5.09.2022r. Sygn. akt I Ns. 202/22 O G Ł O S Z E N I E „Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż w I Wydziale Cywilnym, na wniosek Heleny Ślusarczyk (I Ns. 202/22), wszczęto…
2022-09-14
Sąd Rejonowy w Nisku
I Wydział Cywilny
37-400 Nisko
ul. 3 Maja 32
tel. (15) 841 20 48 w. 213
Nisko, dnia 7 września 2022
Sygn. akt I Ns 462/18 O G Ł O S Z E N I E
Przed Sądem…
2022-09-14
Sąd Rejonowy w Nisku
I Wydział Cywilny
37-400 Nisko
ul. 3 Maja 32
tel. (15) 841 20 48 w. 213
Nisko, dnia 7 września 2022
Sygn. akt I Ns 170/2O22 O G Ł O S Z E N I E
Przed Sądem…
2022-09-14
Sygn. akt. I Ns 139/22
P O S T A N O W I E N I E Dnia 6 września 2022 r.
Sąd Rejonowy w Nisku – I Wydział Cywilny w składzie:
Przewodniczący: PSR Anna Lipiarz…
2022-09-09
Sygn. akt I Nc. 35/22 P O S T A N O W I E N I E dnia 07 września 2022 r. Sąd Rejonowy w Nisku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodnicząca: Sędzia Dorota Korman-…
2022-09-09
Sygn. akt I Nc. 68/22 upr. P O S T A N O W I E N I E Dnia 07 września 2022 r. Sąd Rejonowy w Nisku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodnicząca: Sędzia Dorota…
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Nisku
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opis zmiany: b/d