Ogłoszenia

2021-07-28
Nisko, dnia 23 lipca 201 Sygn. akt I Ns 26/20   O G Ł O S Z E N I E „Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawa I Ns. 26/20 o  twierdzenie zasiedzenia…
2021-07-27
Sygn. akt I C. 45/21 P O S T A N O W I E N I E  Dnia 09 czerwca 2021 r.  Sąd Rejonowy w Nisku I Wydział Cywilny w składzie następującym:     Przewodnicząca: Sędzia Dorota Korman-…
2021-07-08
Sąd Rejonowy w Nisku IV Wydział Ksiąg Wieczystych obwieszcza, iż Anna Krzyżanowska, Maria Pańczyszyn i Danuta Krupik  złożyły wniosek o założenie księgi wieczystej dla działki nr…
2021-06-29
Sygn. akt I Ns. 11/19 P O S T A N O W I E N I E  Dnia 27 maja 2021 r. Sąd Rejonowy w Nisku I Wydział Cywilny w składzie następującym:     Przewodnicząca: Sędzia Dorota Korman-…
2021-03-22
O G Ł O S Z E N I E  „Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawa I Ns. 64/20 o stwierdzenie nabycia spadku po Krzysztofie Wolaku, synu Wiesława i…
2021-03-22
Dnia  12.03.2021r   Sygn. akt I  Ns.64/20 O G Ł O S Z E N I E na podstawie art. 144 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego w związku z art. 13 § 2 kpcI.    ustanowić kuratora…
2021-03-19
„Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawa I Ns. 459/19 z wniosku Krystyny Oczkowskiej o stwierdzenie nabycia prawa własności w 2/3 częściach …
2021-03-10
Sygn. akt I Ns. 374/19  P O S T A N O W I E N I E  Dnia 17 lutego 2021 r. Sąd Rejonowy w Nisku I Wydział Cywilny  w składzie następującym:     Przewodnicząca: Sędzia Dorota Korman…
2021-02-25
„Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawa I Ns. 490/19 o stwierdzenie nabycia spadku po Marii Emilii Małek, córce Wojciecha i Emilii, urodzonej dnia…
2021-02-18
Sygn. akt I C. 248/20 P O S T A N O W I E N I E    Dnia 08 lutego 2021 r. Sąd Rejonowy w Nisku I Wydział Cywilny  w  składzie następującym:     Przewodnicząca: Sędzia Dorota…
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Nisku
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opis zmiany: b/d