Lekarze sądowi

WYKAZ lekarzy sądowych

dla obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu

Imię i Nazwisko

Numer telefonu

Miejsce przyjęć lekarza sądowego

Dni  i godziny przyjęć

Halina
Morawiec

(15) 842-00-74

501-672-776

37-450 Stalowa Wola
ul. Komunalna 10

środa

8:00 – 10:00

Jarosław
Marzec

(17) 583-72-46

604-174-576

NZOZ
”MARMED” S.J.
w Mielcu

39-300 Mielec
ul. Pułaskiego 2B/5

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

11:00 – 12:00

11:00 – 12:00

16:00 – 17:00

11:00 – 12:00

11:00 – 12:00

Janusz
Zdziebło

606-583-306

Poradnia Chirurgiczna

"CHIRMED”

39-300 Mielec
ul. Żeromskiego  22

środa

12:00 –18:00

ul. Skłodowskiej 8A
39-300 Mielec

środa

18:15 – 20:00

 Artur
Burak

601-464-341

Gabinet Lekarski
Artur Burak

37-450 Stalowa Wola
ul. Jagiellońska 5

wtorek

środa

czwartek

 16:00 – 17:00

 16:00 – 17:00

 10:00 – 11:00

Gabinet Lekarski
Artur Burak

39-460 Nowa Dęba
ul. Jana Pawła II 4 gab. 9

poniedziałek

czwartek

 15:30 – 16:30

 15:30 – 16:30

Gabinet Lekarski
Artur Burak

37-400 Nisko
ul. Paderewskiego 18 (budynek Nismed)

poniedziałek

środa

 10:00 – 11:00

 10:00 – 11:00

Gabinet Lekarski
Artur Burak

39-400 Tarnobrzeg
ul. Targowa 4 gab. 3

wtorek

 10:00 – 11:00

Regulacje prawne dotyczące lekarzy sądowych:

  1. Ustawa z dnia 15 czerwca 2007 roku o lekarzu sądowym (Dz. U. Nr 123, poz. 849 ze zm.).
  2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 stycznia 2008 roku w sprawie wynagrodzenia przysługującego lekarzowi sądowemu i trybu finansowania tego wynagrodzenia oraz zwrotu kosztów dojazdu, a także wzoru zestawienia wystawionych zaświadczeń (Dz. U. Nr 14, poz. 85).
  3. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 stycznia 2008 roku w sprawie wzoru zaświadczenia wystawianego przez lekarza sądowego oraz wzoru rejestru wystawionych zaświadczeń (Dz. U., Nr 14, poz. 86).
Rejestr zmian