Wykaz sędziów

Sędziowie Sądu Rejonowego w Nisku

I Wydział Cywilny

  1. SSR Paweł Mazurkiewicz - Przewodniczący wydziału
  2. SSR Monika Zań
  3. SSR Katarzyna Babij

II Wydział Karny

  1. SSR Krzysztof Dembowski - Przewodniczący wydziału
  2. SSR Dorota Blajer
  3. Asesor Anna Sobelga

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

  1. SSR Ewa Kopczyńska - Przewodniczący wydziału
  2. SSR Katarzyna Babij

IV Wydział Ksiąg Wieczystych

  1. Starszy referendarz sądowy Szczepan Wójcik - Przewodniczący wydziału
  2. Starszy referendarz sądowy Ewa Jabłońska-Bakun

 

Informacja o podziale czynności oraz sposobie uczestniczenia w przydziale spraw w Sądzie Rejonowym w Nisku obowiązujący od 1 stycznia 2021 roku znajduje się w załączniku poniżej.


Informacja o powołaniach sędziów w związku z art. 88b u.s.p.
 
Zgodnie z art. 88b ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 2020.2072 j.t.) właściwy prezes sądu ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej informację o pierwszym i kolejnych powołaniach sędziów sądu, którym kieruje.
Ogłoszenie zawiera informację o:
1) organie powołującym oraz wnioskującym o powołanie;
2) dacie powołania;
3) miejscu służbowym (siedzibie) sędziego.

Informacja o powołaniach sędziów w związku z art. 88b u.s.p. znajduje się w załączniku poniżej.

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Nisku
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2016-02-03 13:15
Wytworzył:
Kornelia Lelakowska
Publikacja w dniu: 2023-12-20 14:28
Opublikował:
Administrator
Opis zmiany: b/d
Licznik odwiedzin: 3 833